Meny
  • Blandat är bra, skriver fastighetsprofessor Hans Lind och fastighetsutvecklaren Ulf Nyqvist.

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

Att blanda ägande och hyrande är ett sätt att producera bostäder som fler har råd med och som samtidigt skapar social hållbarhet. Det skriver professor Hans Lind och fastighetsutvecklaren Ulf Nyqvist.

Ska vi fortsätta säga att vi vill nyproducera bostäder som fler kan efterfråga måste vi våga göra nya saker och hitta sätt att dela de risker som de olika lösningarna innebär. 

Vi är många som påpekar behovet av nya bostäder, ägda eller hyrda som fler människor har råd att bo i. Allt fler pekar också på vikten av att vi bygger mer blandat; blandade upplåtelseformer, blandning av enfamiljshus och flerfamiljshus och blandning av enklare och mer lyxiga bostäder. Det är dock möjligt och önskvärt att gå ett steg längre och blanda olika upplåtelseformer direkt i samma hus. Vi menar att de kommunala- och pensionsägda bostadsföretagen bör vara föregångare och måste våga mer när det gäller att skapa mer blandade hus. Det finns nu modeller som de bör räkna med och fundera på. 


Tredimensionell fastighetsbildning
 

I nyproduktion kan man med tredimensionell fastighetsbildning göra så att delar av byggnaden är en bostadsrättförening/ägarlägenheter medan andra delar av byggnaden ägs av ett bostadsföretag som erbjuder hyresrätter. En samfällighetsförening sköter det gemensamma. En annan, också redan prövad modell är Delägarboende som blandar ägande och hyrande i ett hyreshus men inte kräver någon förening. Båda modellerna ger möjligheten att kombinera fördelarna med att ta in kapital både vid försäljning och över tid. Ett sätt att nyproducera bostäder som fler har råd med. 

För fem år sedan vågade Botkyrkabyggen pröva Delägarboende i sitt befintliga bestånd. Sedan dess har några av landets främsta jurister och rådgivare varit delaktiga i att visa att samägande är ett fungerande sätt att bryta boendesegregation, förbättra fastighetsekonomin och bryta trenden med att människor lämnar stora allmännyttiga områden när de får fler valmöjligheter. Delägarboende kan genomföras i såväl nyproduktion, våningspåbyggnad som i befintliga hus. De som hyr gör det på samma sätt som i alla hyresfastigheter. De som äger, äger sin lägenhet som en andel i fastigheten, tar ansvar för allt inre underhåll men betalar för förvaltningen av själva huset, som bostadsföretaget ansvarar för.


Dags att sluta prata billigt byggande

Det finns flera fördelar med att använda en blandningsmodell i nyproduktion eftersom det ger möjlighet att anpassa andelen ägande och hyrande utifrån hur marknaden ser ut när lägenheterna står färdiga. En del lägenheter säljs för att täcka in kapitalkostnader medan andra bostäder hyrs ut, samtliga bostäder betalar för förvaltningen av huset. Det kan vara dags att sluta prata om att bygga billigt och i stället göra något som faktiskt innebär ökad valfrihet, ökad social hållbarhet och ger efterfrågade bostäder.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.