Meny
  • Blandat är bra, skriver fastighetsprofessor Hans Lind och fastighetsutvecklaren Ulf Nyqvist.

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

Att blanda ägande och hyrande är ett sätt att producera bostäder som fler har råd med och som samtidigt skapar social hållbarhet. Det skriver professor Hans Lind och fastighetsutvecklaren Ulf Nyqvist.

Ska vi fortsätta säga att vi vill nyproducera bostäder som fler kan efterfråga måste vi våga göra nya saker och hitta sätt att dela de risker som de olika lösningarna innebär. 

Vi är många som påpekar behovet av nya bostäder, ägda eller hyrda som fler människor har råd att bo i. Allt fler pekar också på vikten av att vi bygger mer blandat; blandade upplåtelseformer, blandning av enfamiljshus och flerfamiljshus och blandning av enklare och mer lyxiga bostäder. Det är dock möjligt och önskvärt att gå ett steg längre och blanda olika upplåtelseformer direkt i samma hus. Vi menar att de kommunala- och pensionsägda bostadsföretagen bör vara föregångare och måste våga mer när det gäller att skapa mer blandade hus. Det finns nu modeller som de bör räkna med och fundera på. 


Tredimensionell fastighetsbildning
 

I nyproduktion kan man med tredimensionell fastighetsbildning göra så att delar av byggnaden är en bostadsrättförening/ägarlägenheter medan andra delar av byggnaden ägs av ett bostadsföretag som erbjuder hyresrätter. En samfällighetsförening sköter det gemensamma. En annan, också redan prövad modell är Delägarboende som blandar ägande och hyrande i ett hyreshus men inte kräver någon förening. Båda modellerna ger möjligheten att kombinera fördelarna med att ta in kapital både vid försäljning och över tid. Ett sätt att nyproducera bostäder som fler har råd med. 

För fem år sedan vågade Botkyrkabyggen pröva Delägarboende i sitt befintliga bestånd. Sedan dess har några av landets främsta jurister och rådgivare varit delaktiga i att visa att samägande är ett fungerande sätt att bryta boendesegregation, förbättra fastighetsekonomin och bryta trenden med att människor lämnar stora allmännyttiga områden när de får fler valmöjligheter. Delägarboende kan genomföras i såväl nyproduktion, våningspåbyggnad som i befintliga hus. De som hyr gör det på samma sätt som i alla hyresfastigheter. De som äger, äger sin lägenhet som en andel i fastigheten, tar ansvar för allt inre underhåll men betalar för förvaltningen av själva huset, som bostadsföretaget ansvarar för.


Dags att sluta prata billigt byggande

Det finns flera fördelar med att använda en blandningsmodell i nyproduktion eftersom det ger möjlighet att anpassa andelen ägande och hyrande utifrån hur marknaden ser ut när lägenheterna står färdiga. En del lägenheter säljs för att täcka in kapitalkostnader medan andra bostäder hyrs ut, samtliga bostäder betalar för förvaltningen av huset. Det kan vara dags att sluta prata om att bygga billigt och i stället göra något som faktiskt innebär ökad valfrihet, ökad social hållbarhet och ger efterfrågade bostäder.

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/forbifarten-upprorande-att-klamma-entreprenorerna-28887

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933
Anders Carlén

"Historisk utmaning för betongen"

Betongindustrin står nu inför stora utmaningar, konstaterar Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/historisk-utmaning-betongen-28812

Ökad vandalism formar morgondagens skola

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/okad-vandalism-formar-morgondagens-skola-28825

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-kan-inte-riskera-att-en-hel-yrkeskar-gar-i-vaggen-28786

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.