Meny

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

"Låt oss öka säkerheten för våra medarbetare. Ingen ska dö på våra arbetsplatser", skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier, 
och Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier.

2018 var ett dystert år för Sverige. 58 personer förolyckades på sina arbetsplatser. Flera av dem arbetade i vår bransch. 

Rent statistiskt ligger vårt land långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. Totalt har antalet olyckor halverats sedan 1960-talet.

En stor anledning till den positiva utvecklingen är att Sveriges Byggindustriers medlemsföretag arbetar intensivt för att utveckla och göra förbättringar i syfte att skapa säkrare arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö. Men tyvärr är det fortfarande tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher.

Orsakerna är flera. Personfaktorer som ålder, attityd och inställning till säkerhet påverkar, men även vilken säkerhetskultur arbetsplatsen präglas av. Inte minst är god planering av arbetet starkt kopplat till ett välfungerade förebyggande arbete för hälsa och säkerhet. 

Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för oss. Sedan länge jobbar Sveriges Byggindustrier för att motverka olyckor. 

Vi har tagit Safe Construction Training, en kostnadsfri interaktiv säkerhetsutbildning på nätet. Mer än 10 000 personer har redan genomfört utbildningen. Den sätter ribban för lägsta acceptabla kunskapsnivå för alla som jobbar i byggbranschen. 

Varje år arrangerar våra lokalt placerade arbetsmiljörådgivare en särskild Säkerhetsdag i tätt samarbete med våra medlemsföretag. Årets tema kretsade kring vikten av god Säkerhetskultur. 

Men inte nog med det. Idag inviger vi landets första gemensamma Säkerhetspark för byggbranschen vid Arlanda flygplats. Parken är en fysisk träningsanläggning för alla dem som verkar i branschen. I dagsläget finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov.

En fysisk träningsanläggning ger många fördelar. Här ges människor möjlighet att öva och föra dialog om olika säkerhetsrisker på ett handgripligt sätt. Alla är vi olika. Vissa av oss föredrar att läsa sig till kunskap, medan andra önskar ta till sig vetskapen på ett praktiskt sätt. Oavsett vilket blir Säkerhetsparken ett konkret verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker bransch. 

Men mer behöver göras för att stoppa olyckorna. Medan vi jobbar på vår kant förväntar vi oss att regeringen gör sitt. Därför uppmuntrar vi arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att fortsätta på den inslagna vägen för en byggbransch fri från olyckor:

  • Arbetsmiljöverket behöver göra fler oannonserade inspektioner för att få bort de oseriösa företag som förstör för alla dem som vill göra rätt för sig.
  • Beställare måste ställa krav på entreprenören som anlitas när det gäller arbetsmiljö och säkerhet för alla medarbetare i företagen. Men det räcker inte bara med krav, kraven behöver också följas upp.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men samverkan är viktig. Vi ser därför fackförbundens skyddsombud som en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Dessa skall självklart ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet mot en nollvision.

2018 blev ett mörkt år för Sverige. Låt oss öka säkerheten för våra medarbetare. Ingen ska dö på våra arbetsplatser.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.