Meny

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

"Låt oss öka säkerheten för våra medarbetare. Ingen ska dö på våra arbetsplatser", skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier, 
och Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier.

2018 var ett dystert år för Sverige. 58 personer förolyckades på sina arbetsplatser. Flera av dem arbetade i vår bransch. 

Rent statistiskt ligger vårt land långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. Totalt har antalet olyckor halverats sedan 1960-talet.

En stor anledning till den positiva utvecklingen är att Sveriges Byggindustriers medlemsföretag arbetar intensivt för att utveckla och göra förbättringar i syfte att skapa säkrare arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö. Men tyvärr är det fortfarande tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher.

Orsakerna är flera. Personfaktorer som ålder, attityd och inställning till säkerhet påverkar, men även vilken säkerhetskultur arbetsplatsen präglas av. Inte minst är god planering av arbetet starkt kopplat till ett välfungerade förebyggande arbete för hälsa och säkerhet. 

Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för oss. Sedan länge jobbar Sveriges Byggindustrier för att motverka olyckor. 

Vi har tagit Safe Construction Training, en kostnadsfri interaktiv säkerhetsutbildning på nätet. Mer än 10 000 personer har redan genomfört utbildningen. Den sätter ribban för lägsta acceptabla kunskapsnivå för alla som jobbar i byggbranschen. 

Varje år arrangerar våra lokalt placerade arbetsmiljörådgivare en särskild Säkerhetsdag i tätt samarbete med våra medlemsföretag. Årets tema kretsade kring vikten av god Säkerhetskultur. 

Men inte nog med det. Idag inviger vi landets första gemensamma Säkerhetspark för byggbranschen vid Arlanda flygplats. Parken är en fysisk träningsanläggning för alla dem som verkar i branschen. I dagsläget finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov.

En fysisk träningsanläggning ger många fördelar. Här ges människor möjlighet att öva och föra dialog om olika säkerhetsrisker på ett handgripligt sätt. Alla är vi olika. Vissa av oss föredrar att läsa sig till kunskap, medan andra önskar ta till sig vetskapen på ett praktiskt sätt. Oavsett vilket blir Säkerhetsparken ett konkret verktyg i vår strävan för en attraktiv, sund och säker bransch. 

Men mer behöver göras för att stoppa olyckorna. Medan vi jobbar på vår kant förväntar vi oss att regeringen gör sitt. Därför uppmuntrar vi arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att fortsätta på den inslagna vägen för en byggbransch fri från olyckor:

  • Arbetsmiljöverket behöver göra fler oannonserade inspektioner för att få bort de oseriösa företag som förstör för alla dem som vill göra rätt för sig.
  • Beställare måste ställa krav på entreprenören som anlitas när det gäller arbetsmiljö och säkerhet för alla medarbetare i företagen. Men det räcker inte bara med krav, kraven behöver också följas upp.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men samverkan är viktig. Vi ser därför fackförbundens skyddsombud som en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Dessa skall självklart ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet mot en nollvision.

2018 blev ett mörkt år för Sverige. Låt oss öka säkerheten för våra medarbetare. Ingen ska dö på våra arbetsplatser.

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/forbifarten-upprorande-att-klamma-entreprenorerna-28887

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933
Anders Carlén

"Historisk utmaning för betongen"

Betongindustrin står nu inför stora utmaningar, konstaterar Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/historisk-utmaning-betongen-28812

Ökad vandalism formar morgondagens skola

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/okad-vandalism-formar-morgondagens-skola-28825

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-kan-inte-riskera-att-en-hel-yrkeskar-gar-i-vaggen-28786

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.