Meny

BIM kräver mer än digitalisering av gamla arbetssätt

BIM kräver mer än digitalisering av gamla arbetssätt

BIM och digitala tvillingar har stor betydelse när vi ska jobba datadrivet och utveckla samhällsbyggnadssektorn. Men nya arbetssätt och affärsmodeller har ännu större betydelse, skriver företrädare för intresseorganisationen BIM Alliance i en replik till Örjan Wikforss.

Det här är en replik till Örjan Wikforss debattartikel "Dags att syna BIM-bluffen" publicerad på Byggindustrin 8 oktober.

Örjan Wikforss sätter ljuset på att vi inte har uppnått de nyttor som vi önskar med BIM i samhällsbyggnadssektorn. Vi delar hans analys om att vi inte är närheten av att använda den potential som BIM kan skapa. Men vår syn på vad som är grundorsaken till att vi inte kommit längre skiljer sig åt.

BIM bidrar redan idag till betydligt större nyttor än vad övergången från manuellt ritande till CAD gjorde. Genom visualisering och tillgång till information skapar vi ökad förståelse för utformningen, minskar fel och kan analysera fler alternativa lösningar.

Vår åsikt är att det inte är en övergång till ett datadrivet arbetssätt som är problemet. Men i många projekt används spetsteknik som BIM för att göra arbetsuppgifter på det gamla sättet och investeringen växlar inte ut som förväntat.

Ledarskap och nya affärsmodeller krävs

För de projektörer som vill förändra och påverka finns stora möjligheter. Men det gäller att kliva ur sina gamla affärsmodeller och bli bra på att visa nyttan med en bättre projektering och ta betalt för det. Möjligheten att kunna generera många alternativ är också vägen för att skapa förståelse för bra arkitektur och uppnå hållbar byggnation.

Vi behöver lämna det gamla arbets-och tankesättet, där man som aktör i samhällsbyggnadssektorn kunde leverera sin isolerade del, till exempel projektering, och optimera sin egen leverans utan att förstå helheten. Det är krasst så att kostnaden för att optimera i delarna blir för stor. Ingen vill eller kan betala slutnotan. Delarna blir olönsamma och det är precis där vi står just nu.
Den goda nyheten är att vi har BIM, vi har standarder och vi har kompetenta medarbetare i alla led, som vill jobba rationellt. Det som krävs är ett ledarskap att ställa om affärsmodellen.

Data är guld

BIM gör det möjligt idag att ta hand om data genom hela byggprocessen. Det ger oss möjlighet att planera, designa, projektera, producera och förvalta byggnader och anläggningar på ett sätt så att vi tar hand om kollegors och specialisters arbete i projektets olika skeden. På samma sätta sätt som vi lägger sten till sten i ett byggprojekt behöver vi lägga datamängd till datamängd.
Ju snabbare företag i sektorn lär sig att data är guld och utvecklar nya affärsmodeller baserat på att använda data genom hela byggprocessen – desto mer ökar chansen att klara paradigmskiftet och vara med på den nya spelplanen. Många andra sektorer har redan varit igenom detta. Just nu genomgår banksektorn sitt stålbad – att ställa om och jobba datadrivet på riktigt.

Vi är mitt upp i ett stort förändringsprojekt. Verktyg som program och standarder är fortfarande en nödvändig förutsättning, men ändå det lilla. Ändrat beteende, ändrade roller, ändrade affärsmodeller står för 90–95 procent av jobbet.

Standardisering är viktig, men förankring viktigare

Standardisering av data och regler för hur data ska struktureras är grunden för att kommunicera genom byggprocessen. Föreningen BIM Alliance prioriterar detta – med insatser för såväl nationell som internationell standardisering. Men för att riktlinjer ska ha effekt i sektorn, behöver de vara brett förankrade. Det pågår just nu. CoClass är ett sådant exempel där vi tillsammans har skapat förankring och drivit fram ett konkret resultat. Idag har vi ett djupt engagemang från många företag vilket är en förutsättning för att det ska bli konkreta förändringar.

Vår uppmaning
Sätt upp mål för hur data som samlas in och produceras i projektet, från idé till förvaltad byggnad, ska tas om hand, nyttjas och återanvändas genom projektets faser. Det är att visa respekt för människors arbete och hushålla med den kompetens vi har. Och det sparar stora pengar för projektet som helhet. Dessutom är det bara så vår komplexa projekterings-, bygg- och förvaltningsprocess kan uppfylla alla de förväntningar som vi har på samhällsbyggandet idag.

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Den som köper en bostadsrätt måste få starkare ställning.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/sa-har-staten-svikit-bostadsrattskoparna-29249

"Målkonflikt i regeringens dubbla prioriteringar"

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, skissar på lösningar.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/malkonflikt-i-regeringens-dubbla-prioriteringar-29243
Anders Carlén

"Allt nytt måste inte vara rätt"

Vägen framåt är inte spikrak, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/allt-nytt-maste-inte-vara-ratt-29178
Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
http://byggindustrin.com/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.