Meny

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Bostadsbyggandet minskade med hela 12procent under första halvåret 2019, enligt SCB. Detta trots att över en miljon svenskar redan står i bostadskö och att kötiden för en lägenhet med förstahandskontrakt i Stockholm är mer än tio år, och i Göteborg nästan fem år.

Byggandet behöver öka och även rörligheten så att det blir lättare att ta sig in på bostadsmarknaden. I Januariavtalet tas viktiga steg i rätt riktning, men det är långt ifrån tillräckligt.
Konsekvenserna för de köande som saknar bostad är omedelbara. De enda vinnarna på dagens situation är personer som ägnar sig åt illegal andrahandsuthyrning och förmedling av madrasser i redan överbefolkade lägenheter. Bostadsbristen skapar kostnader för samhället, exempelvis när människor tvingas tacka nej till erbjudna jobb, företag hindras att växa och utbildningsplatser inte besätts på universitet och högskolor.
Den nuvarande och tidigare S-regeringen med tre miljöpartistiska bostadsministrar har misslyckats med att nå byggmålen trots miljardsubventioner och bonusar till kommuner. Nu behövs nya, mer långsiktiga lösningar och fler regelförenklingar.

Långa och osäkra processer
Planprocesserna är långa, osäkra och präglas av en omfattande myndighetsutövning från kommuners och länsstyrelsers sida. Rätten att överklaga är allt för vidlyftig och utnyttjas av okynne. Det skapar frustration och osäkerhet som gör att man hellre avstår än inleder en bygglovs-, eller planprocess. Hindren på landsbygden är många, med riksintressen, strandskydd och eftersatta investeringar i infrastruktur, skolor och kollektivtrafik. Särskilt svårt är det för de allmännyttiga och privata byggföretag som vill satsa på hyresrätter där fastighetsvärdena är låga.
Bostadsminister Per Bolund (MP) blundar för hur Finansinspektionen och bankernas krav drabbar byggbransch och köpare. Det vittnar tillverkarna av egnahem och utvecklare av bostadsrätter om. Den positiva utvecklingen med klimatsmarta serietillverkade hus i trä avstannar medan utbudet till förstahandsköparna blockerats genom bolånetak och dubbla amorteringskrav.

Underlätta för unga att spara till sin bostad
Skattegynnat bosparande riktat till unga menar Centerpartiet kan vara ett sätt att underlätta för fler att köpa sin bostad. Sex av tio hyresgäster hade föredragit att äga sin bostad. När många hindras från bostadsköp bidrar det till växande bostadsköer.
Ett mer effektivt sätt att fördela byggsubventioner över hela landet genomförs inom ramen för Januariavtalet. Det innebär ökade möjligheter att bygga strandnära, förenklade byggregler utanför tätorter och en översyn av riksintressena. Förändringar av hyressättningen vid nyproduktion ska utredas och genomföras. Det kommer långsiktigt att stärka hyresrätten, men framförallt skapar det rörlighet och kortare köer till bostäder med de lägsta hyrorna. Dessa är några av reformerna som regeringen Löfven förbundit sig till att genomföra genom Januariavtalet.


Dags för handling
Men utöver ovanstående förslag måste bredare samtal om villkoren för byggföretag, fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrätts- och villaägare inledas. Först kring skatterna och därefter om bostadsmarknaden och byggandet. Situationen kräver handling och det är dags för Per Bolund att visa ambitioner som går utöver Januariavtalet. Centerpartiet slår sig inte till ro, utan kommer driva på och försöka hitta majoriteter i riksdagen för ett ökat byggande i hela landet.
 

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/forbifarten-upprorande-att-klamma-entreprenorerna-28887
Anders Carlén

"Historisk utmaning för betongen"

Betongindustrin står nu inför stora utmaningar, konstaterar Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/historisk-utmaning-betongen-28812

Ökad vandalism formar morgondagens skola

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/okad-vandalism-formar-morgondagens-skola-28825

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-kan-inte-riskera-att-en-hel-yrkeskar-gar-i-vaggen-28786

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
http://byggindustrin.com/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830
Andreas Jennische

"Livet före vattenpasset"

Andreas Jennische minns när trädäcksbygget blev svårt på riktigt.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/livet-fore-vattenpasset-28703

BIM är en process – inte ett statiskt verktyg

"Du ska se det som att BIM möjliggör nya arbetssätt".
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/bim-ar-en-process-inte-ett-statiskt-verktyg-28756
Viktor Ginner

Snacka om digitalisering!

Viktigt att alla talar samma språk.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/snacka-om-digitalisering-28749

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.