Meny

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Bostadsbyggandet minskade med hela 12procent under första halvåret 2019, enligt SCB. Detta trots att över en miljon svenskar redan står i bostadskö och att kötiden för en lägenhet med förstahandskontrakt i Stockholm är mer än tio år, och i Göteborg nästan fem år.

Byggandet behöver öka och även rörligheten så att det blir lättare att ta sig in på bostadsmarknaden. I Januariavtalet tas viktiga steg i rätt riktning, men det är långt ifrån tillräckligt.
Konsekvenserna för de köande som saknar bostad är omedelbara. De enda vinnarna på dagens situation är personer som ägnar sig åt illegal andrahandsuthyrning och förmedling av madrasser i redan överbefolkade lägenheter. Bostadsbristen skapar kostnader för samhället, exempelvis när människor tvingas tacka nej till erbjudna jobb, företag hindras att växa och utbildningsplatser inte besätts på universitet och högskolor.
Den nuvarande och tidigare S-regeringen med tre miljöpartistiska bostadsministrar har misslyckats med att nå byggmålen trots miljardsubventioner och bonusar till kommuner. Nu behövs nya, mer långsiktiga lösningar och fler regelförenklingar.

Långa och osäkra processer
Planprocesserna är långa, osäkra och präglas av en omfattande myndighetsutövning från kommuners och länsstyrelsers sida. Rätten att överklaga är allt för vidlyftig och utnyttjas av okynne. Det skapar frustration och osäkerhet som gör att man hellre avstår än inleder en bygglovs-, eller planprocess. Hindren på landsbygden är många, med riksintressen, strandskydd och eftersatta investeringar i infrastruktur, skolor och kollektivtrafik. Särskilt svårt är det för de allmännyttiga och privata byggföretag som vill satsa på hyresrätter där fastighetsvärdena är låga.
Bostadsminister Per Bolund (MP) blundar för hur Finansinspektionen och bankernas krav drabbar byggbransch och köpare. Det vittnar tillverkarna av egnahem och utvecklare av bostadsrätter om. Den positiva utvecklingen med klimatsmarta serietillverkade hus i trä avstannar medan utbudet till förstahandsköparna blockerats genom bolånetak och dubbla amorteringskrav.

Underlätta för unga att spara till sin bostad
Skattegynnat bosparande riktat till unga menar Centerpartiet kan vara ett sätt att underlätta för fler att köpa sin bostad. Sex av tio hyresgäster hade föredragit att äga sin bostad. När många hindras från bostadsköp bidrar det till växande bostadsköer.
Ett mer effektivt sätt att fördela byggsubventioner över hela landet genomförs inom ramen för Januariavtalet. Det innebär ökade möjligheter att bygga strandnära, förenklade byggregler utanför tätorter och en översyn av riksintressena. Förändringar av hyressättningen vid nyproduktion ska utredas och genomföras. Det kommer långsiktigt att stärka hyresrätten, men framförallt skapar det rörlighet och kortare köer till bostäder med de lägsta hyrorna. Dessa är några av reformerna som regeringen Löfven förbundit sig till att genomföra genom Januariavtalet.


Dags för handling
Men utöver ovanstående förslag måste bredare samtal om villkoren för byggföretag, fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrätts- och villaägare inledas. Först kring skatterna och därefter om bostadsmarknaden och byggandet. Situationen kräver handling och det är dags för Per Bolund att visa ambitioner som går utöver Januariavtalet. Centerpartiet slår sig inte till ro, utan kommer driva på och försöka hitta majoriteter i riksdagen för ett ökat byggande i hela landet.
 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.