Meny

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Bostadsbyggandet minskade med hela 12procent under första halvåret 2019, enligt SCB. Detta trots att över en miljon svenskar redan står i bostadskö och att kötiden för en lägenhet med förstahandskontrakt i Stockholm är mer än tio år, och i Göteborg nästan fem år.

Byggandet behöver öka och även rörligheten så att det blir lättare att ta sig in på bostadsmarknaden. I Januariavtalet tas viktiga steg i rätt riktning, men det är långt ifrån tillräckligt.
Konsekvenserna för de köande som saknar bostad är omedelbara. De enda vinnarna på dagens situation är personer som ägnar sig åt illegal andrahandsuthyrning och förmedling av madrasser i redan överbefolkade lägenheter. Bostadsbristen skapar kostnader för samhället, exempelvis när människor tvingas tacka nej till erbjudna jobb, företag hindras att växa och utbildningsplatser inte besätts på universitet och högskolor.
Den nuvarande och tidigare S-regeringen med tre miljöpartistiska bostadsministrar har misslyckats med att nå byggmålen trots miljardsubventioner och bonusar till kommuner. Nu behövs nya, mer långsiktiga lösningar och fler regelförenklingar.

Långa och osäkra processer
Planprocesserna är långa, osäkra och präglas av en omfattande myndighetsutövning från kommuners och länsstyrelsers sida. Rätten att överklaga är allt för vidlyftig och utnyttjas av okynne. Det skapar frustration och osäkerhet som gör att man hellre avstår än inleder en bygglovs-, eller planprocess. Hindren på landsbygden är många, med riksintressen, strandskydd och eftersatta investeringar i infrastruktur, skolor och kollektivtrafik. Särskilt svårt är det för de allmännyttiga och privata byggföretag som vill satsa på hyresrätter där fastighetsvärdena är låga.
Bostadsminister Per Bolund (MP) blundar för hur Finansinspektionen och bankernas krav drabbar byggbransch och köpare. Det vittnar tillverkarna av egnahem och utvecklare av bostadsrätter om. Den positiva utvecklingen med klimatsmarta serietillverkade hus i trä avstannar medan utbudet till förstahandsköparna blockerats genom bolånetak och dubbla amorteringskrav.

Underlätta för unga att spara till sin bostad
Skattegynnat bosparande riktat till unga menar Centerpartiet kan vara ett sätt att underlätta för fler att köpa sin bostad. Sex av tio hyresgäster hade föredragit att äga sin bostad. När många hindras från bostadsköp bidrar det till växande bostadsköer.
Ett mer effektivt sätt att fördela byggsubventioner över hela landet genomförs inom ramen för Januariavtalet. Det innebär ökade möjligheter att bygga strandnära, förenklade byggregler utanför tätorter och en översyn av riksintressena. Förändringar av hyressättningen vid nyproduktion ska utredas och genomföras. Det kommer långsiktigt att stärka hyresrätten, men framförallt skapar det rörlighet och kortare köer till bostäder med de lägsta hyrorna. Dessa är några av reformerna som regeringen Löfven förbundit sig till att genomföra genom Januariavtalet.


Dags för handling
Men utöver ovanstående förslag måste bredare samtal om villkoren för byggföretag, fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrätts- och villaägare inledas. Först kring skatterna och därefter om bostadsmarknaden och byggandet. Situationen kräver handling och det är dags för Per Bolund att visa ambitioner som går utöver Januariavtalet. Centerpartiet slår sig inte till ro, utan kommer driva på och försöka hitta majoriteter i riksdagen för ett ökat byggande i hela landet.
 

Elin Bennewitz

"Ser du branschens kardborrar?"

Elin Bennewitz om potentialen i biomimetik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/ser-du-branschens-kardborrar-28645

"Låt beställaren återta makten"

Idag dikterar byggbolagen både pris och villkor.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/lat-bestallaren-aterta-makten-28617

"Gå från ord till handling, Ygeman"

Presenterar tre enkla åtgärder för elsäkerhet.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/ga-fran-ord-till-handling-ygeman-28615
Viktor Ginner

Låt funktionskrav stoppa miljonrullningen

Snåret: Mr BIM om upphandlingens roll.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/lat-funktionskrav-stoppa-miljonrullningen-28613
Anders Carlén

"Trippelnollorna gör entré"

Anders Carlén om millennieskiftet och höstens nya högskolestudenter.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/trippelnollorna-gor-entre-28593
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
http://byggindustrin.com/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404