Meny

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

Januariavtalets överenskommelse om fri hyressättning i nyproduktionen är ett steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad. Det skriver Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet, som hoppas på att dödläget i bostadspolitiken nu hävs.

Bostadspolitiken har länge förlamats av särintressen. Trots att reformbehovet varit uppenbart har ingen kunnat bryta dödläget. Med Januariavtalet och de bostadspolitiska reformerna förankrade i riksdagen kan vi göra skillnad. Införandet av fri hyressättning i nyproduktion blir ett viktigt steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad.

Denna åtgärd är ingen mirakelkur som löser alla bostadsmarknadens problem. Fler åtgärder behövs. De som påstår att byggandet inte kommer öka markant med Januariavtalet har delvis rätt. Men jag vill med talesättet ”det bästa får inte bli det godas fiende”, varna dem som önskar stoppa ner ingredienserna i 73-punktersavtalet i ett bostadspolitiskt långkok. Vi har varit noga med att vara konkreta, både med vad vi ska åstadkomma, på vilket sätt och i vilken takt. Varje stavelse i de utredningsdirektiv som ska skrivas måste nu passera vårt nålsöga.

“Högre hyror ökade byggandet”

Det finns utfört arbete att falla tillbaka på, exempelvis lagförslaget om till- och frånval som nu genomförs. 2017 utreddes systemet med  presumtionshyror. Direktiven var snäva och förslag har enbart lagts om kosmetiska förändringar. Utredaren konstaterade dock att modellen bidragit till ökat byggande, eftersom den gav möjlighet att under begränsad tid ta ut en kostnadsbaserad hyra som är högre än bruksvärdeshyran. När presumtionstiden förlängdes till 15 år påverkades byggandet återigen positivt. Nu ser vi, trots byggsubventioner, en minskning.

Högre hyror ökade byggandet. Och det finns fog för påståendet att vi med presumtionshyror redan har hyror i nivå med en fiktiv marknadshyra. Sättet de beräknas på har dock brister. Eftersom hyran är baserad på kostnad och en teoretisk avkastningskalkyl riskerar de att göra hyrorna högre än de behövt vara om de satts med stöd av bostadens faktiska värde och attraktivitet. Modellen bidrar heller inte till att pressa kostnader då den kompenserar för ineffektivitet. Det är dessutom svårt att justera en presumtionshyra och det förutsätter alltid Hyresgästföreningens medgivande.

“Hyror kan bli lägre än i dag”

Vägen framåt är inte att lappa och laga presumtionshyrorna. Modellen ska fasas ut och ersättas med fri hyressättning i nyproduktion. Fastighetsägaren får därefter välja metod: Förhandla kollektivt som i dag, eller komma överens om en hyra direkt med de enskilda hyresgästerna. Det innebär att hyrorna i nya lägenheter redan från början kan bli lägre än i dag, eftersom det i förväg går att kalkylera och följa den tariff som reglerar framtida hyreshöjningar. Det blir möjligt att justera hyror så länge förändringarna är skäliga, accepteras av hyresgästen, eller avgörs i skiljedom.

Det vi vill åstadkomma är inget konstigt. Tvärtom är den modell vi haft i Sverige mycket ovanlig i ett europeiskt perspektiv. I Tyskland och Finland finns redan fri och marknadsbaserad hyressättning. I Norge, där ägandet dominerar, finns inspiration att hämta kring bosparande och andrahandsuthyrning. Det övergripande målet för Centerpartiet är att det på sikt – genom en bättre fungerande hyresmarknad – blir möjligt för alla att få tag i en bostad.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.