Meny

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

Byggmaterialindustrierna vill modernisera och förbättra brandskyddsreglerna. Framför allt för att slå vakt om människoliv, men vi bör inte nöja oss där. I vår strävan mot ett mer hållbart byggande måste vi också förhindra eller begränsa de enorma skadorna på byggnader, som har stora ekonomiska kostnader, skriver Anneli Kouthoofd

Hög byggtakt i kombination med en snabb utveckling av nya byggmaterial kräver god kontroll av valet av byggmaterial samt en förbättrad tillsyn av brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. För att åstadkomma en mer hållbar framtida samhällbyggnation behöver vi nya vassa förslag och bättre samverkan mellan dem som tar fram dem; Kommittén för modernare byggregler lämnar sitt slutbetänkande i december och Boverket har ett nytt regeringsuppdrag att utforma nya byggregler i Sverige.

Bostadsbyggandet i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt, samtidigt som de svenska brandskyddskraven på många sätt är förlegade. Frågan har blivit mer aktuell på grund av uppmärksammade katastrofer som branden i Grenfell Tower, men brandskyddet diskuteras tyvärr som en enskild parameter, snarare än avgörande för hållbar samhällsbyggnad.

Tusentals bränder varje år

Vi har årligen cirka 20 000 bränder i Sverige med cirka 100 dödade och 1000 skadade. Bränder står dessutom för stora miljöförorenande utsläpp, och återuppbyggnaden är kostsam – inte bara vad gäller mänskligt lidande och material, utan även genom betydande koldioxidutsläpp. De mätbara samhällskostnaderna för bränder uppgår enligt MSB till minst 6 miljarder kronor per år.

Byggmaterialindustrierna vill modernisera och förbättra brandskyddsreglerna. Framför allt för att slå vakt om människoliv, men vi bör inte nöja oss där. I vår strävan mot ett mer hållbart byggande måste vi också förhindra eller begränsa de enorma skadorna på byggnader, som har stora ekonomiska kostnader. Därför behöver vi tydligare byggregler och krav på uppföljning av byggnadernas hållbarhet.

I dag utgår inte Boverkets byggregler från ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet nämns i Plan- och bygglagen, men de skarpa krav som ställs i byggprocessen är inte tillräckliga för att säkerställa brandsäkra och långsiktigt hållbara byggnader.

Farlig felanvändning

Det finns också stora brister i kunskapen om byggmaterialens brandegenskaper bland de verksamma i byggbranschen. Möjligheten att byta ut föreskrivet material till ”liknande” är en alltför vag beskrivning, och därför svårt. Felaktig hantering av det ersättande materialet kan få ohyggliga konsekvenser, vilket är exakt vad som hände vid Grenfellkatastrofen. Byggmaterialindustrierna vill driva på en översyn av kontrollerna som görs i dag, utreda behoven och införa krav på att kontroller av bygget utförs av en oberoende tredje part, inte av entreprenören själv.

För ett mer hållbart, brandsäkert och därmed tryggare byggnadsbestånd behöver Kommittén för modernare byggregler i sina förslag och Boverket i sitt uppdrag därför göra följande: 

  1. Säkerställa att byggnader byggs och förvaltas hållbart. Kriterierna i Plan- och bygglagen för att få bygglov ska även innefatta en bedömning av byggnadens hållbarhet.
  2. Föreslå beslut om att brandsäkerhetsreglerna i Plan- och byggförordningen utformas för att minska byggnaders miljöpåverkan och förlänga livslängden. I byggprocessen är det avgörande att brandsäkerhetsreglerna styr mot att minimera materiella skador i händelse av brand.
  3. Föreslå beslut om att införa oberoende tredjepartskontroll av brandskydd i byggprocessen. Boverket bör ges i uppdrag att utforma regler för oberoende tredjepartskontroll av brandskydd som komplement till dagens egenkontroll för att höja brandsäkerheten. 

Först när dessa åtgärder genomförts finns förutsättningarna för ett säkert och långsiktigt hållbart byggnadsbestånd. Det kommer att behövas för att spara liv, samhällsekonomi och minska byggnadsbeståndets klimatpåverkan.

Byggmaterialindustriernas Brandutskott – Markus Peterson (Svensk Betong), Magnus Wallin (Kingspan), Mats Björs (Swedisol), Peter Johnson (Moelven Wood), Rickard Nilsson (Saint-Gobain) och Anneli Kouthoofd (Byggmaterialindustrierna)

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
http://byggindustrin.com/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.