Meny

EU är viktigt för byggföretagen

EU är viktigt för byggföretagen

Sedan Sverige blev medlem i EU kan vi bo, studera och arbeta var vi vill. Detta är också en viktig förutsättning när vi nu ska rusta Sverige för 11 miljoner invånare. Det skapar goda möjligheter att lyckas. Men det ställer också stora krav på upphandlare, myndigheter och politiker, skriver Carina Utterström Mace, BI.

De senaste 20 åren har Sveriges befolkning vuxit snabbt. Så sent som 2004 var vi 9 miljoner. 13 år senare passerades 10 miljoner-strecket. Om mindre än 10 år, sannolikt redan 2026, blir vi 11 miljoner invånare. För oss i byggbranschen är detta goda nyheter. Alla människor behöver någonstans att bo, någonstans att jobba och ett sätt att ta sig däremellan. Det kommer att bli vår uppgift att bygga allt detta.

Stor utmaning

Samtidigt innebär den snabba byggtakten en utmaning. De närmaste fem åren kommer 50 000 medarbetare i byggbranschen att gå i pension. Detta i en bransch där redan i dag åtta av tio medlemsföretag uppger att arbetskraftsbrist är ett hinder för expansion.

Ska vi klara av att rusta Sverige för 11 miljoner invånare krävs en fungerande rörlighet av både tjänster och arbetstagare. Utländsk arbetskraft, liksom inhyrning av utländska företag, är i dag en nödvändighet. Det är också skälet till att andelen utstationerade arbetstagare ökat de senaste åren, även om de fortfarande bara utgör 2 procent av totalt antal anställda.

Dessvärre finns många hinder kvar. Ett exempel är användningen av professionella yrkesstandarder eller kvalifikationskrav som ökar. Det positiva är att användningen av standarder kan bidra till att förbättra dialogen mellan arbetsliv och skolor, men om kraven används för reglering av vilka som får utöva ett yrke så kan de i stället göra att människor inte kan arbeta i andra länder.

Konkurrens på lika villkor

Det är också viktigt att se till att gällande regelverk följs och kontrolleras. Allt för många förknippar i dag den ökade rörligheten med fusk och osund konkurrens. Det är inte acceptabelt. Existerande regler ska följas. Därför menar vi att kontroller inom branschen bör skärpas, främst på arbetsplatserna, för att hitta de företag som struntar i de regler som seriösa företag följer.

Ska vi få konkurrens på lika villkor innebär det ett stort ansvar för de som upphandlar byggföretagens tjänster. De måste ställa krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingarna och se till att följa upp så att ställda krav efterlevs. Om inte detta sker drabbas våra medlemsföretag som följer lagar och regelverk. Det måste råda nolltolerans mot fusk.

Sverige växer. Ska vi kunna rusta Sverige för framtiden krävs att EU ger rätt förutsättningar. Därför är valet till EU-parlamentet den 26 maj så viktigt. EU måste på nytt sätta fokus på den inre marknaden där huvuduppgiften är att riva regelhinder för den fria rörligheten för kapital, människor, varor och tjänster och säkerställa konkurrens på lika villkor. Så skapas goda förutsättningar får våra medlemsföretag att rusta Sverige för 11 miljoner invånare.

Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/forbifarten-upprorande-att-klamma-entreprenorerna-28887
Anders Carlén

"Historisk utmaning för betongen"

Betongindustrin står nu inför stora utmaningar, konstaterar Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/historisk-utmaning-betongen-28812

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Ökad vandalism formar morgondagens skola

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/okad-vandalism-formar-morgondagens-skola-28825

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-kan-inte-riskera-att-en-hel-yrkeskar-gar-i-vaggen-28786
Andreas Jennische

"Livet före vattenpasset"

Andreas Jennische minns när trädäcksbygget blev svårt på riktigt.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/livet-fore-vattenpasset-28703

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.