Meny

EU är viktigt för byggföretagen

EU är viktigt för byggföretagen

Sedan Sverige blev medlem i EU kan vi bo, studera och arbeta var vi vill. Detta är också en viktig förutsättning när vi nu ska rusta Sverige för 11 miljoner invånare. Det skapar goda möjligheter att lyckas. Men det ställer också stora krav på upphandlare, myndigheter och politiker, skriver Carina Utterström Mace, BI.

De senaste 20 åren har Sveriges befolkning vuxit snabbt. Så sent som 2004 var vi 9 miljoner. 13 år senare passerades 10 miljoner-strecket. Om mindre än 10 år, sannolikt redan 2026, blir vi 11 miljoner invånare. För oss i byggbranschen är detta goda nyheter. Alla människor behöver någonstans att bo, någonstans att jobba och ett sätt att ta sig däremellan. Det kommer att bli vår uppgift att bygga allt detta.

Stor utmaning

Samtidigt innebär den snabba byggtakten en utmaning. De närmaste fem åren kommer 50 000 medarbetare i byggbranschen att gå i pension. Detta i en bransch där redan i dag åtta av tio medlemsföretag uppger att arbetskraftsbrist är ett hinder för expansion.

Ska vi klara av att rusta Sverige för 11 miljoner invånare krävs en fungerande rörlighet av både tjänster och arbetstagare. Utländsk arbetskraft, liksom inhyrning av utländska företag, är i dag en nödvändighet. Det är också skälet till att andelen utstationerade arbetstagare ökat de senaste åren, även om de fortfarande bara utgör 2 procent av totalt antal anställda.

Dessvärre finns många hinder kvar. Ett exempel är användningen av professionella yrkesstandarder eller kvalifikationskrav som ökar. Det positiva är att användningen av standarder kan bidra till att förbättra dialogen mellan arbetsliv och skolor, men om kraven används för reglering av vilka som får utöva ett yrke så kan de i stället göra att människor inte kan arbeta i andra länder.

Konkurrens på lika villkor

Det är också viktigt att se till att gällande regelverk följs och kontrolleras. Allt för många förknippar i dag den ökade rörligheten med fusk och osund konkurrens. Det är inte acceptabelt. Existerande regler ska följas. Därför menar vi att kontroller inom branschen bör skärpas, främst på arbetsplatserna, för att hitta de företag som struntar i de regler som seriösa företag följer.

Ska vi få konkurrens på lika villkor innebär det ett stort ansvar för de som upphandlar byggföretagens tjänster. De måste ställa krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingarna och se till att följa upp så att ställda krav efterlevs. Om inte detta sker drabbas våra medlemsföretag som följer lagar och regelverk. Det måste råda nolltolerans mot fusk.

Sverige växer. Ska vi kunna rusta Sverige för framtiden krävs att EU ger rätt förutsättningar. Därför är valet till EU-parlamentet den 26 maj så viktigt. EU måste på nytt sätta fokus på den inre marknaden där huvuduppgiften är att riva regelhinder för den fria rörligheten för kapital, människor, varor och tjänster och säkerställa konkurrens på lika villkor. Så skapas goda förutsättningar får våra medlemsföretag att rusta Sverige för 11 miljoner invånare.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.