Meny

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

Att kräva soliditet på 15 procent hos bolag som ska lämna anbud på Förbifartens etapp på Lovön kommer inte att leda till bättre möjligheter att genomföra projektet. Bolagens finansiella styrka är inte orsak till problemen, skriver Patrick Marelius, vd för SBT Sverige som har pågående tunnelentreprenader i Förbifart Stockholm.

Trafikverket ansvarar för upphandling av entreprenörer. Man har gjort felaktiga val och på flera stora entreprenader endast fått in ett anbud. I den nya upphandlingen av Lovön får man inte in något något acceptabelt anbud.  

Trafikverket ansvarar för projekteringen, det vill säga det underlag vi entreprenörer skall bygga efter. Projekteringen är undermålig och orsakar både förseningar och fördyring i projekten.  

Trafikverket ansvarar för att organisera en kompetent och duglig projektorganisation. På Förbifart Stockholm brister det i samarbete på i stort sett samtliga entreprenader och man är på kollisionskurs i ett flertal.  

I artikeln i Dagens Industri läser man ” ”Trafikverket har efter malören med förbifarten nu infört nya krav på bolag som ska utföra miljardbyggen i förbifartens klass. Enligt Lena Erixon måste bolag ha en soliditet på minst 15 procent.” Detta påstående tyder på en sån arrogant inställning till de leverantörer som faktiskt utför projektet att man baxnar. En sådan brist på självinsikt och självrannsakan i ett statligt verk är häpnadsväckande.  

Fördyring och förseningar skulle alltså ligga i leverantörsledet. Jag tvivlar på att det är någon entreprenör som har oskäliga vinster i projektet.  

Jag tvivlar också på att man vågar utreda och redovisa hur mycket av pengarna som går till faktiskt byggande – alltså väg för pengarna – och hur mycket som går åt innan ens spaden är i backen eller fördyring orsakade av dåliga lösningar på grund av politiska eftergifter och brister i Trafikverkets styrning av projekten.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.