Meny

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

Att kräva soliditet på 15 procent hos bolag som ska lämna anbud på Förbifartens etapp på Lovön kommer inte att leda till bättre möjligheter att genomföra projektet. Bolagens finansiella styrka är inte orsak till problemen, skriver Patrick Marelius, vd för SBT Sverige som har pågående tunnelentreprenader i Förbifart Stockholm.

Trafikverket ansvarar för upphandling av entreprenörer. Man har gjort felaktiga val och på flera stora entreprenader endast fått in ett anbud. I den nya upphandlingen av Lovön får man inte in något något acceptabelt anbud.  

Trafikverket ansvarar för projekteringen, det vill säga det underlag vi entreprenörer skall bygga efter. Projekteringen är undermålig och orsakar både förseningar och fördyring i projekten.  

Trafikverket ansvarar för att organisera en kompetent och duglig projektorganisation. På Förbifart Stockholm brister det i samarbete på i stort sett samtliga entreprenader och man är på kollisionskurs i ett flertal.  

I artikeln i Dagens Industri läser man ” ”Trafikverket har efter malören med förbifarten nu infört nya krav på bolag som ska utföra miljardbyggen i förbifartens klass. Enligt Lena Erixon måste bolag ha en soliditet på minst 15 procent.” Detta påstående tyder på en sån arrogant inställning till de leverantörer som faktiskt utför projektet att man baxnar. En sådan brist på självinsikt och självrannsakan i ett statligt verk är häpnadsväckande.  

Fördyring och förseningar skulle alltså ligga i leverantörsledet. Jag tvivlar på att det är någon entreprenör som har oskäliga vinster i projektet.  

Jag tvivlar också på att man vågar utreda och redovisa hur mycket av pengarna som går till faktiskt byggande – alltså väg för pengarna – och hur mycket som går åt innan ens spaden är i backen eller fördyring orsakade av dåliga lösningar på grund av politiska eftergifter och brister i Trafikverkets styrning av projekten.

Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888
Anders Carlén

"Historisk utmaning för betongen"

Betongindustrin står nu inför stora utmaningar, konstaterar Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/historisk-utmaning-betongen-28812

Ökad vandalism formar morgondagens skola

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/okad-vandalism-formar-morgondagens-skola-28825

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-kan-inte-riskera-att-en-hel-yrkeskar-gar-i-vaggen-28786
Andreas Jennische

"Livet före vattenpasset"

Andreas Jennische minns när trädäcksbygget blev svårt på riktigt.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/livet-fore-vattenpasset-28703

BIM är en process – inte ett statiskt verktyg

"Du ska se det som att BIM möjliggör nya arbetssätt".
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/bim-ar-en-process-inte-ett-statiskt-verktyg-28756

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.