Meny

"Gå från ord till handling, Ygeman"

"Gå från ord till handling, Ygeman"

I dag, torsdag den 19 september, möter energiminister Anders Ygeman elbranschen för att prata arbetsmiljö. Installatörsföretagen kräver tydligare direktiv för Arbetsmiljöverket när det gäller elsäkerhet.

Energiminister Anders Ygeman har bjudit in aktörer inom elbranschen och myndigheter till ett samtal om arbetsmiljö den 19 september. Mer specifikt handlar mötet om att förhindra dödsolyckor i arbetet. Vi som verkar inom elteknikbranschen instämmer helt i vikten av detta. Vi vet dessutom vilken åtgärd regeringen bör prioritera för att skapa en tryggare bransch. 

Till skillnad från nästan alla andra branscher, om man bortser från vissa delar av kemikalieindustrin, hanterar medarbetare i elteknikbranschen dagligen ett medium som är både allmängiltigt och livsfarligt – elektrisk ström. Fel hantering kan ge ödesdigra konsekvenser. 

Detta är man medveten om i branschen. Stor kraft läggs på att förebygga olyckor. Det handlar om att ha en organisation som uppmärksammar och minimerar risker, välja rätt arbetsmetoder, planera sina arbeten och använda rätt skyddsutrustning. Klassiskt arbetsmiljöarbete med andra ord. I branschen kallas det för ”elsäkerhet vid arbete”. 

Det som inte får ske

Trots detta händer det som inte får ske. Slarv, dåliga rutiner eller ”jag-ska-bara-attityd” gör att en kollega, förälder, en partner eller någons barn skadas i arbetet. 

En orsak är en olycklig dubbelreglering i lagstiftningen. Om en elektriker eller linjemontör skadas genom att de får ström i sig hanterar Elsäkerhetsverket ärendet. Trillar samma personer ner från en arbetsplattform har det istället varit en fråga för Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har nämligen, mer eller mindre systematiskt, överlämnat anmälda elolyckor till Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket har varken bemyndiganden, sanktionsmöjligheter eller resurser att utföra sådana utredningar på ett professionellt sätt. Det har däremot Arbetsmiljöverket. 

Det är dags för att den modell (”elsäkerhet vid arbete”) som branschen kan och sedan länge tillämpar, lyfts upp i det systematiska arbetsmiljöarbete som alla företag måste utföra och som Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar för. 

Gå från ord till handling

Anders Ygeman kan alltså redan idag gå från ord till handling genom att förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag: elteknikrelaterade arbetsplatsolyckor ska hanteras som alla andra arbetsplatsolyckor. Då skulle alla i branschen få ett enkelt, tydligt och sedan många år välkänt regelverk att följa. Skyddsombudens roll skulle stärkas vilket alla parter tjänar på. Det skulle innebära att mer tid kan avsättas till att få yrkesverksamma att följa företagets rutiner, vilket i sin tur skulle innebära en bättre arbetsmiljö och färre elolyckor.

Installatörsföretagen föreslår därför 3 enkla och kraftfulla åtgärder som skulle kunna införas omgående:

 

  1. Låt Arbetsmiljöverket ta fullt ansvar över det branschen benämner som ”elsäkerhet vid arbete”.  

  2. Förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag och se till att de får tillräckliga resurser så att de kan utöva tillsyn över elteknikbranschen. 

  3. Ge Elsäkerhetsverket i uppdrag att om behov finns, reglera enskilda konsumenters elsäkerhet vid skötsel av sina elanläggningar. Låt Elsäkerhetsverket sköta den privata verksamheten och Arbetsmiljöverket den yrkesmässiga.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.