Meny

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Byggindustrins parter har en felaktig bild av den nya standarden för invändiga mått i bostäder. Det menar organisationen DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet).

Byggindustrins olika parter har väsnats högljutt sedan SIS, Svenska institutet för standarder, skickade ut den nya standarden för invändiga mått i bostäder – “SS 914221:2019” på remiss.

Redan här uppdagas kunskapsbristerna. Till att börja med – det är ingen ny standard. Standarden har funnits i åratal och för att bibehålla sin relevans behöver den uppdateras och stämma överens med gällande regelverk. Eftersom det är av största vikt att vi får en hållbar och fungerande standard har DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) valt att bidra med vår kompetens för att få bostäder utformade att möta framtidens behov. Det är fritt fram för alla aktörer att bidra och gemensamt arbeta för att få en fungerande standard över tid. Det är intressant att HSB och White Arkitekter bland många andra har starka åsikter i frågan men valt att inte engagera sig i denna revidering.

Standarden är ju också med branschens goda minne en produkt som de själva efterfrågat och anser nödvändig för effektivt och stringent byggande.


Grov och felaktig förenkling
 

Att funktionshinderrörelsen skulle vara positiv till att ytorna blir större är en grov och felaktig förenkling av vår målsättning. Vi vill ha ett universellt utformat samhälle, där vi bygger och utformar miljöer där alla är medräknade från början. Vi föds, växer upp och tar de första stegen ut i ett självständigt liv. Många väljer att plugga, andra att gå direkt ut i arbetslivet. Föräldraskap, arbete, fritid och ålderdom. Så ser vår livscykel ut. Men varje människas liv är unikt.


Behövs livscykelperspektiv

 

När det planeras för hur vi ska bo behövs ett livscykelperspektiv. I praktiken handlar det om att alla människor, oavsett vem du är och vad som sker i livet, garanteras möjligheten att kunna bilda familj, hälsa på vänner eller studera på annan ort. Den dag din bostad behöver vara tillgänglig för att den ska vara användbar, ska du inte behöva flytta bara för att bostaden inte uppnår kraven. Vi är inte ute efter yta för ytans skull. Vi är ute efter att de miljöer som skapas är funktionella oavsett om du använder rullstol, är flerbarnsfamilj, ett singelhushåll eller en åldersrik person som är i behov av hjälp i hemmet. Vi förstår att detta är komplexa frågor men undanber oss att bli utmålade som boven i dramat om dyr bostadsproduktion.

 

Bostaden blir också en arbetsplats
 

Bostaden kommer i framtiden att vara något annat än den är idag. Många människor kommer att behöva hjälp i hemmet och bostaden blir då också en arbetsplats för hemtjänstpersonal i högre utsträckning. Vi ser också att framtidens bostäder behöver formas för en mer hållbar och gemensam livsstil. Att kombinera detta är inget som bara görs med hjälp av ett trollspö. Att nyproduktion är tillgänglig är mer än en rimlig ambition. Det är den enda hållbara vägen framåt.

Det är dags att vi tillsammans – byggproducenter, funktionshinderrörelsen, myndigheter, boende och politiken – lär av varandra och höjer kompetensen. Men framförallt att vi har en konstruktiv dialog och konstruktiva samarbeten, för att gemensamt skapa framtidens bostäder. Det är angeläget, för framtiden skapas precis just nu.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.