Meny

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Framtidssäkra BIM-modeller kräver öppna standarder och lösningar, så som det internationella IFC-formatet. Den beställare som inser det får en modell med förutsättningar att göra nytta under hela byggnadens livslängd, menar Arno de Ryst, BIM- och digitaliseringsansvarig, Link Arkitektur. 

Vi arkitekter ser med glädje att våra beställare blivit allt mer medvetna och bättre på att ställa leveranskrav i BIM. Med en modell i hög kvalitet får byggherren ett verktyg för effektiv projektering och byggprocess och förvaltare och brukare kan använda den i drift och förvaltning under hela byggnadens livslängd. Då kan också leverantörer i olika faser av byggprocessen leverera in data i modellen, den blir helt enkelt en plattform för byggnadens hela Life Cycle Management.

Men detta förutsätter en modell som fungerar över tid och som går att göra tillgänglig för byggprocessens många olika aktörer. 

För att en BIM-modell ska nå sin fulla potential är det viktigt att byggherren eller dennes konsulter inte låser fast sig vid en programvara för projektering. Och – ännu mer angeläget – att man väljer IFC-filer som den främsta kommunikationsvägen. 

Tyvärr finns en tendens att byggherrar, både privata och offentliga, skriver in specifika programvaror för BIM i sina handlingar. Ibland anges till och med versionen som ett skall-krav, vilket är mycket olyckligt.

Dels för att det begränsar konkurrensen och gör att de bäst lämpade leverantörerna till projektet kanske inte kommer i fråga, dels, och allvarligare, riskerar byggherren att stå med en daterad modell som inte blir användbar på det sätt den hade kunnat bli över tid.

Det kan ske till exempel om det efterfrågade leveransformatet försvinner från marknaden. Äldre format kanske inte går att öppna i nyare versioner av programmet och där går information förlorad.   

Den medvetna byggherre som väljer öppna standarder främjar samarbete mellan sina leverantörer och gör sina brukare längre fram i drift och förvaltning en stor tjänst. 

Det internationella formatet IFC (Industry Foundation Classes) är en överenskommelse mellan olika aktörer i byggsektorn, såväl beställare och producenter som programvaruleverantörer. 

IFC-formatet kan jämföras med Adobes PDF-format, som har blivit en informationsstandard som även kan hanteras av andra programvaruleverantörer. Microsoft och Apple och många fler har anpassat sina programvaror till det formatet och därmed underlättat informationsutbytet i stor skala. 

IFC har utvecklats en hel del under de senaste åren och det har även programvarorna för förvaltning gjort. De är nu bättre på att ta emot IFC-filer och hantera informationen optimalt, precis samma utveckling som med PDF.

Kommande standarder, liksom den mesta forskningen och utvecklingen av europeiska standarder tar redan sin utgångspunkt i IFC.

Vi inom byggsektorn är medskapande i den digitala utvecklingen, ju mer vi efterfrågar öppna standarder, desto snabbare kommer vi framåt – med ökad produktivitet och bättre samarbete för alla som resultat. 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.