Meny

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

Eva Nordström, vd på det kooperativa bostadsbolaget SKB, uppmanar regeringen att genomföra nya bostadssamtal.

Regeringens oro över att bostadsbyggandet går ner, gjorde att man bjöd in branschen till ett byggsamtal. Bra initiativ tycker många, så även vi på SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Men med tanke på vilka aktörer som fanns representerade runt bordet så blir man orolig. 

Bland de inbjudna fanns flera byggbolag, dvs de som bygger, på uppdrag åt oss fastighetsbolag. Och bland bostadsföretagen, som är beställare och de som faktiskt står närmast de boende, fanns endast de två traditionella upplåtelseformerna representerade; bostadsrätt och hyresrätt.

Läs även: Löfven och byggbransch i fem timmar långt möte

I Sverige finns fyra olika upplåtelseformer; bostadsrätt, hyresrätt, äganderätt och kooperativ hyresrätt, som vi på SKB företräder. I 104 år har vi erbjudit den kooperativa hyresrätten, som är en blandning mellan bostadsrätt och hyresrätt.

Utöver de fyra upplåtelseformerna finns dessutom en uppsjö av bostadsformer, bland annat studentbostäder, co-living, byggemenskaper, och kollektivboende. Tillsammans med de traditionella bostads- och upplåtelseformerna skapar vi en mångfald på bostadsmarknaden. En mångfald som växer och som måste tas tillvara och bli lyssnad på när byggandet viker.

Fler måste bjudas in

Tyvärr har bostadspolitiken i Sverige präglats av ett lappande och lagande, utan någon större framgång. Det saknas en gemensam problemdefinition, viket är ett av de stora grundproblemen. Nu finns en möjlighet för regeringen att tillsammans med branschen definiera problemet, innan man börjar vidta åtgärder. Men det bygger på att man tar in flera aspekter och vågar se bortom det självklara. 

Statsministern pekar på att företagen har en avgörande roll för hur mycket och för vem det byggs och ber om konkreta förslag från branschen. Då är det anmärkningsvärt att inte fler bostadsföretag bjöds in och att endast ett fåtal upplåtelseformer fanns representerade. 

Läs även: Lennart Weiss om bostadssamtalen

Olika upplåtelseformer och boendeformer passar olika personer i olika faser i livet. Vissa bor tillfälligt, andra bor mer permanent, vissa har egna pengar till en insats, andra kanske inte har ett fast jobb. Vi har helt enkelt olika livssituationer och förutsättningar. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis behöver bo på olika platser. Låt oss istället bygga blandat så att människor med olika bakgrund och förutsättningar möts. Möten skapar förståelse, vidgar perspektiven, ger inspiration och stabilitet– det är grunden till ett gott samhälle.

Vårt inspel till regeringen är att bjuda in till ett nytt bostadssamtal där man också lyssnar på oss som representerar de andra upplåtelse- och bostadsformerna. Detta för att våga se bortom det traditionella och våga bygga annat än bara bostadsrätter och hyresrätter. 

Till ett nytt bostadssamtal bör representanter även från följande boendeformer bjudas in: 

  • Studentbostäder 

  • Former för boende för äldre 

  • Byggemenskaper 

  • Ägarlägenheter

  • Co-livingboende samt andra former av kollektivboende 

  • Producenter av egnahem 

  • Kooperativa hyresrätter 

 

 

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Den som köper en bostadsrätt måste få starkare ställning.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/sa-har-staten-svikit-bostadsrattskoparna-29249

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.