Meny

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

Bränder kostar åtskilliga miljarder varje år i förstörelse och försäkringsbolagen rapporterar om kraftigt stigande ersättningar för brandskador. När ska det förebyggande brandskyddsarbetet ses som en investering och inte en kostnad? skriver Daniel Friberg, kommunikationschef på brandsäkerhetsföretaget Presto.

Människan har alltid fruktat elden, en naturkraft som hejdlöst slukat människoliv och egendom genom tiderna. Inte konstigt alls: Under större delen av människans historia har det inte funnits mycket att sätta emot en eld som varit lös.

Mycket har dock hänt sedan stentavlornas tid och sedan de stora stadsbränderna rasade i Sverige och utomlands. Samhället har ju som bekant organiserat sig en hel del, man bygger smartare med bättre material och tekniska hjälpmedel har gjort det lättare att få kontroll över en brand som tidigare har kunna härjat som ett ostoppbart monster.

Läs även: "En hög byggtakt kräver bättre brandskydd"

Sedan en tid tillbaka går vi dessvärre bakåt i utvecklingen igen. Försäkringsbolagen rapporterar att ersättningarna till hushåll och företag, för skador orsakade av brand och åska, har stigit med över tio procent årligen de senaste tre åren. Totalt uppgick dessa kostnader till över sex miljarder kronor förra året, enligt Svensk Försäkring. Trots att vi mycket väl skulle kunna spänna bågen och prata om en nollvision vad gäller antalet omkomna i bränder, verkar det som att vi nu är nöjda. Att det dör i snitt 100 människor i bränder i Sverige varje år är något som vi dessvärre fått vänja oss vid under det senaste decenniet.

Foto: Presto

Enligt lag är alla fastighetsägare skyldiga att arbeta med ett systematiskt förebyggande brandskyddsarbete. Det krävs ett organiserat och proaktivt arbete för att en brand över huvud taget inte ska uppstå. Bland annat bör en riskanalys göras. Det ska också finnas en person som är utsedd som ansvarig för brandskyddet i företaget och löpande bör man arbeta med utbildning och se över sin beredskap i organisationen. 

Bristande styrning

Vi som dagligen träffar företag och organisationer, upplever dessvärre att en stor del av detta är något som allt för ofta hamnar ”mellan stolarna”.  Framför allt är det vanligt med otydliga ansvarsroller, att ingen känner sig utpekad som ansvarig, och att man är dålig på att informera och utbilda sin personal.

En undersökning bland fastighetsägare som gjorts tidigare i år, av undersökningsföretaget Industrifakta på uppdrag av företaget Schneider Electric, bekräftar bilden. Den visar att så många som sex av tio har stora brister i sitt förebyggande brandskyddsarbete.

Vi som arbetar med att förhindra att bränder uppstår, upplever en stor frustration över det minst sagt svala intresset vi möter för dessa frågor bland många beslutsfattare på företag och organisationer. 

Låt ledningen ha ansvaret

Diskussioner om det förebyggande brandskyddet är dessvärre inte vanligt på ledningsnivå i företag och organisationer.  Ansvaret för dessa frågor – som kan vara avgörande för verksamhetens fortsatta existens – delegerats ofta längre ner i organisationen. Inte sällan till den dagliga förvaltningen och skötseln av fastigheten. Här gör man många gånger ett bra och noggrant arbete –  framför allt med det tekniska brandskyddet. Men för att kunna förhindra att bränder uppstår krävs en helhetssyn och en god insikt i alla delar av verksamheten. Då behöver ansvaret ligga på en mer övergripande nivå.

De senaste åren har vi dessutom drabbats av stora skogsbränder i Sverige. Många blev medvetna om farorna och de enorma konsekvenser som bränder kan medföra. Dessvärre upplever vi nu att det är ganska tyst. Som att inköpet av ett par helikoptrar löste problemet och att vi nu kan slå oss till ro. Vi saknar en diskussion om det förebyggande brandskyddsarbetet och därmed hur framtida bränder ska förhindras.

Under tiden fortsätter det att brinna. Hem brinner ner till grunden. Människor dör och stora värden försvinner.  Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter efter att en brand brutit ut. Livsverk brinner ner och verksamheter tvingas stänga, ibland för gott. Vi ser värden för miljarder gå upp i rök och människor dör i bränder. Men många av dessa bränder hade kunnat förhindras.  Hur många fler ska dö och hur många byggnader ska brinna upp innan vi inser att det förebyggande brandskyddsarbetet är en investering och inte en kostnad? Eller, har vi tappat respekten för elden?

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
http://byggindustrin.com/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.