Meny

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

Ingenjörerna i Sveriges är utsatta för hård stress i arbetslivet. Nu krävs årgärder, skriver Pernilla Troberg, arbetsmiljöansvarig på Iterio.

Varningssignalerna kring stressrelaterade sjukdomar i arbetslivet duggar tätt från tid till annan. Inte minst bland ingenjörerna. I Sveriges Ingenjörers senaste löneenkät framkom att 60 procent av deras medlemmar i genomsnitt arbetade 11 timmar övertid varje månad under förra året. Att de stressrelaterade sjukdomarna ökar är för de flesta en kombination av stressfaktorer både hemma och på jobbet som är orsaken. Att arbetsvolymen ökat så pass att privatlivet blir lidande. Men det finns lösningar.

Att motverka stress är förstås en central chefsfråga. Inte minst om vi som arbetsgivare menar allvar i vår strävan mot mångfald kring kön, etnicitet, ålder, personlighet och att skapa harmoniska arbetsplatser. Vi måste ha dynamiska arbetsplatser för att skapa en balans av trivsel, välmående och lönsamhet. Självklart ska man följa upp vad höga övertidsuttag beror på. Men vi behöver gå längre än så. Inte minst i den bransch som mitt företag verkar inom, ingenjörer och konsulter inom samhällsplanering.

Uppdrag över lång tid

Inom vår bransch är det inte ovanligt att medarbetarna är upphandlade för riktigt stora uppdrag över lång tid. Tidplaner som fastställs av uppdragsgivarna i projekt är ofta väl snäva och att allt för mycket ska rymmas inom allt kortare projekttider. Uppdragsgivarna förstår inte alltid att de krav de ställer på oss leverantörer inte är anpassade till de krav som arbetet i projektet faktiskt kräver. I vårt bolag tar vi ofta en diskussion med uppdragsgivaren i dessa fall och det har sällan varit några problem att få gehör för situationen.

Men jag vet också att de diskussionerna inte sker i alla bolag. Där stretar konsulterna på för att tillmötesgå uppdragsgivarna, vilket gjort att konsulter i allt högre grad slår i väggen genom långvarigt högt övertidsuttag för att hinna med. Sveriges Ingenjörers löneenkät bekräftar också den bilden och innebär att många riskerar att drabbats av stressrelaterad sjukskrivning.

Förebyggande åtgärder behöver inte vara krångliga. Några som vi vet har effekt för att i tid bemöta risker för utmattningssyndrom handlar om:

  • Frihet under ansvar. Ger man medarbetarna det så skapar det utrymme för flexibilitet att få ihop det dagliga livspusslet.
  • Välbalanserade konsultteam. Att göra ”bemanningspyramiden” med en senior spets och en bred bas av juniora konsulter till en ”bemanningskvadrat”. I den finns flera, erfarna konsulter inom olika specialistområden som leder projekten och stöttas upp av drivna juniorer, vilket leder till mindre stress för alla.
  • Utbilda. Regelbundna föreläsningar och diskussioner internt kring välmående och ohälsosam stress avdramatiserar och öppnar upp för att i tid kunna bemöta risker för utmattningssyndrom. Särskilt inom en organisation där medarbetarna sitter mycket ute hos kund.
  • Platt organisation. Att chefer själva jobbar som konsulter i projekten. Det gör de direkt medvetna om medarbetarnas viktigaste frågor. Det skapar också personliga relationer med medarbetarna och innebär att idéer snabbare kan tas tillvara.
  • Socialt. Fira mycket – stort som smått. Det enkla i vardagen är också värt att hyllas.

Slutsatsen är att när man har medarbetare som under långa tider arbetar under hård press och stress är det extra viktigt att de värderingar som medarbetarna ”köpte” när de rekryterades också efterlevs. Vi måste våga prata öppet om den negativa stressen med vår personal, med kunder och inom branschen i stort.  Transparensen innebär att ohållbara situationer snabbare kan få en lösning. Ingen behöver skylla på någon annan och ingen behöver ensam kämpa med att upprätthålla för tufft uppsatta mål. Det gör även att medarbetarna känner sig sedda, delaktiga och betydelsefulla. Och som en ”bonus” innebär det rent praktiskt också att medarbetarna kan prioritera familjeliv och intressen vid sidan av sina krävande arbetsuppgifter.

Sverige har inte råd att låta en hel yrkeskår gå in i väggen. Särskilt inte mot bakgrund av att samhällsbyggnadsbranschen förväntas leverera en stor mängd bostäder och infrastruktur de kommande åren.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.