Meny

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

Ingenjörerna i Sveriges är utsatta för hård stress i arbetslivet. Nu krävs årgärder, skriver Pernilla Troberg, arbetsmiljöansvarig på Iterio.

Varningssignalerna kring stressrelaterade sjukdomar i arbetslivet duggar tätt från tid till annan. Inte minst bland ingenjörerna. I Sveriges Ingenjörers senaste löneenkät framkom att 60 procent av deras medlemmar i genomsnitt arbetade 11 timmar övertid varje månad under förra året. Att de stressrelaterade sjukdomarna ökar är för de flesta en kombination av stressfaktorer både hemma och på jobbet som är orsaken. Att arbetsvolymen ökat så pass att privatlivet blir lidande. Men det finns lösningar.

Att motverka stress är förstås en central chefsfråga. Inte minst om vi som arbetsgivare menar allvar i vår strävan mot mångfald kring kön, etnicitet, ålder, personlighet och att skapa harmoniska arbetsplatser. Vi måste ha dynamiska arbetsplatser för att skapa en balans av trivsel, välmående och lönsamhet. Självklart ska man följa upp vad höga övertidsuttag beror på. Men vi behöver gå längre än så. Inte minst i den bransch som mitt företag verkar inom, ingenjörer och konsulter inom samhällsplanering.

Uppdrag över lång tid

Inom vår bransch är det inte ovanligt att medarbetarna är upphandlade för riktigt stora uppdrag över lång tid. Tidplaner som fastställs av uppdragsgivarna i projekt är ofta väl snäva och att allt för mycket ska rymmas inom allt kortare projekttider. Uppdragsgivarna förstår inte alltid att de krav de ställer på oss leverantörer inte är anpassade till de krav som arbetet i projektet faktiskt kräver. I vårt bolag tar vi ofta en diskussion med uppdragsgivaren i dessa fall och det har sällan varit några problem att få gehör för situationen.

Men jag vet också att de diskussionerna inte sker i alla bolag. Där stretar konsulterna på för att tillmötesgå uppdragsgivarna, vilket gjort att konsulter i allt högre grad slår i väggen genom långvarigt högt övertidsuttag för att hinna med. Sveriges Ingenjörers löneenkät bekräftar också den bilden och innebär att många riskerar att drabbats av stressrelaterad sjukskrivning.

Förebyggande åtgärder behöver inte vara krångliga. Några som vi vet har effekt för att i tid bemöta risker för utmattningssyndrom handlar om:

  • Frihet under ansvar. Ger man medarbetarna det så skapar det utrymme för flexibilitet att få ihop det dagliga livspusslet.
  • Välbalanserade konsultteam. Att göra ”bemanningspyramiden” med en senior spets och en bred bas av juniora konsulter till en ”bemanningskvadrat”. I den finns flera, erfarna konsulter inom olika specialistområden som leder projekten och stöttas upp av drivna juniorer, vilket leder till mindre stress för alla.
  • Utbilda. Regelbundna föreläsningar och diskussioner internt kring välmående och ohälsosam stress avdramatiserar och öppnar upp för att i tid kunna bemöta risker för utmattningssyndrom. Särskilt inom en organisation där medarbetarna sitter mycket ute hos kund.
  • Platt organisation. Att chefer själva jobbar som konsulter i projekten. Det gör de direkt medvetna om medarbetarnas viktigaste frågor. Det skapar också personliga relationer med medarbetarna och innebär att idéer snabbare kan tas tillvara.
  • Socialt. Fira mycket – stort som smått. Det enkla i vardagen är också värt att hyllas.

Slutsatsen är att när man har medarbetare som under långa tider arbetar under hård press och stress är det extra viktigt att de värderingar som medarbetarna ”köpte” när de rekryterades också efterlevs. Vi måste våga prata öppet om den negativa stressen med vår personal, med kunder och inom branschen i stort.  Transparensen innebär att ohållbara situationer snabbare kan få en lösning. Ingen behöver skylla på någon annan och ingen behöver ensam kämpa med att upprätthålla för tufft uppsatta mål. Det gör även att medarbetarna känner sig sedda, delaktiga och betydelsefulla. Och som en ”bonus” innebär det rent praktiskt också att medarbetarna kan prioritera familjeliv och intressen vid sidan av sina krävande arbetsuppgifter.

Sverige har inte råd att låta en hel yrkeskår gå in i väggen. Särskilt inte mot bakgrund av att samhällsbyggnadsbranschen förväntas leverera en stor mängd bostäder och infrastruktur de kommande åren.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.