Meny

AI kan lösa branschens stora framtidsfrågor

AI kan lösa branschens stora framtidsfrågor

Vilken fråga skulle du säga är byggbranschens viktigaste framtidsfråga? Säkrare byggarbetsplatser? Att minska klimatpåverkan? Att öka produktiviteten? Eller kanske kompetensförsörjningen? Allt det här – och mycket mer – kan artificiell intelligens hjälpa branschen att uppnå.

Forskningen kring artificiell intelligens, AI, har gjort stora landvinningar de senaste åren. Från att ha varit ett relativt smalt forskningsfält på universitet och högskolor finns det nu i var mans hand. Bokstavligen. Har du en smartphone så använder du sannolikt AI dagligen. AI finns överallt i vår vardag. Det ger rekommendationer om vad vi ska köpa härnäst på nätet, identifierar våra närmaste när vi knäpper nya foton av dem och rensar bort skräppost från våra inkorgar, för att nämna några vanliga tillämpningar.

Judith Wolst, digital strateg och författare, säger att vi befinner oss i startgroparna för en ketchupeffekt när det gäller AI.

– Kostnaden har sjunkit och tekniken har blivit tillgänglig för fler. Ketchupeffekten börjar synas, säger hon.

Läs mer: "Bara en tidsfråga innan AI sprider sig i branschen."

Än så länge märks det framför allt i andra branscher. En rapport från amerikanska konsultföretaget McKinsey & Company ger byggbranschen jumboplatsen när det gäller att investera i och implementera AI i sin verksamhet. Det kanske låter dystert, men rapportförfattarna menar att det kan finnas en fördel med att vara sist på bollen. Nu har byggbranschen möjlighet att snegla på andra branscher för att inspireras, låna framgångsrika lösningar och styra bort från det som fungerar mindre bra. AI-algoritmerna som transportsektorn använder för att optimera rutter kan kanske anpassas för att optimera projektplanering? Och kanske kan byggbranschen låna detaljhandelns AI-lösningar för att optimera leveran-törskedjor?

I takt med att AI blir vanligare i andra branscher blir det också billigare och enklare för byggbranschen att skapa sina egna skräddarsydda lösningar. Med det i bakhuvudet varnar Judith Wolst för att underskatta AI:s roll i byggbranschen framöver.

– Vi kan inte blicka bakåt fem år och tänka att vi ska göra motsvarande framsteg de kommande fem åren. Nu kommer det att hända mycket på kort tid. På tio års sikt kommer det att vara svårt att verka i byggbranschen utan AI, säger hon.

Läs mer: Så gör du för att hoppa på AI-tåget.

Ett naturligt första steg för byggbranschen vore att börja använda AI-lösningar i stödfunktioner som ekonomi, HR och kundtjänst. Där finns färdiga lösningar att hämta från andra branscher. Magnus Andersson är divisionschef på konsultföretaget Seavus som bland annat arbetar med att utveckla AI-lösningar åt sina kunder.

– Det finns företag som använder AI inom HR för att tolka ansökningar och välja ut ett antal toppkandidater innan mänskliga rekryterare tar vid. Det finns flera sådana allmängiltiga lösningar som byggbranschen skulle kunna använda. Ett annat exempel är chatt-botarna som svarar på vanliga kundfrågor, säger han.

Än så länge har Seavus inget renodlat byggföretag bland sina kunder, men de har kunder i närliggande branscher. Till exempel har de utvecklat en AI-lösning som hittar och rättar till fel i en stor aktörs produkt-databas. 

Projektet Elbo Chair är ett exempel på generativ design.
Illustration: Autodesk

Magnus Andersson ser framför sig att byggbranschen inom en nära framtid kan använda AI för bland annat logistikplanering, riskbedömning och design. När det gäller logistikplanering och riskbedömning finns det erfarenhet från andra branscher att luta sig mot. För design – det vill säga det arbete som arkitekter och konstruktörer utför – så finns inte lika mycket att hämta i andra branscher, men Magnus Andersson påpekar att det finns en stor potential vad gäller miljövinster och kostnadseffektivitet. 

Förenklat så är grundtanken att mata AI:n med detaljerad information om befintliga konstruktioner, till exempel broar. Genom att studera ett stort antal broar lär sig AI:n vad en bro är och kan sedan ge förslag på hur en ny bro kan se ut, anpassad till varje plats specifika förutsättningar. Den här typen av AI kallas också för generativ design. Generativ design används redan i flera branscher. Till exempel har designern Philippe Starck lanserat en stol som han designat med hjälp av Autodesks programvara för generativ design.

Fördelarna med att ta hjälp av AI i designskedet är flera. En är att AI kan tänka utanför ramarna och ge nytänkande förslag på design. När Nasas Jet Propulsion Laboratory tog hjälp av generativ design-teknologi från Autodesk blev resultatet en landningsfarkost i ett helt nytt utförande. Landningsfarkosten ser ut som en korsning mellan en spindel och ett fågelbo och vikten är hela 35 procent lägre än den var i den ursprungliga designen.

En annan fördel är att AI utan vidare kan räkna på tusentals olika möjliga lösningar och hitta den som är optimal från kostnadssynpunkt, eller från klimatsynpunkt, eller den som är den bästa kompromissen mellan ett stort antal parametrar.

– En viktig fråga här är huruvida man kan tänka sig att dela de träningsdata som AI:n behöver mellan företag. Om man till exempel vill att AI ger förslag på hur en bro ska konstrueras behöver man minst ett antal hundra befintliga broar av den typen som underlag. Om man -delar data blir AI:n kompetent snabbare, men samtidigt tappar man lite av sin konkurrensfördel – det är en avvägning, säger Magnus Andersson.

Autodesk och Nasas Jet Propulsion Laboratory samarbetar för att undersöka nya design- och tillverkningsprocesser för att bättre kunna utforska rymden. På bild syns en landfarkost som utvecklats med hjälp av generativ design.
Foto Mattias de Frumerie

Göran Lindsjö har startat och drivit flera företag inom AI. I dag bor han i USA men arbetar åt det svenska konsultföretaget Governo. Hans uppfattning är att byggbranschen i USA ligger före den svenska när det gäller AI.

– Diskussionen om AI är mer närvarande i USA. Det finns redan några uppstickare. Till exempel företag som utvecklat små robotar som bevakar byggarbetsplatser och sedan skickar informationen till en AI-tjänst som kan varna om något moment är försenat eller om något skiljer sig från bygghandlingarna, säger han.

Andra områden där Göran Lindsjö tror att det inom kort kan bli aktuellt att ta hjälp av AI är kunskapsöverföring mellan komplexa projekt, kalkyler och säkerhetsbedömningar.

Judith Wolst sneglar mycket internationellt när det gäller AI-lösningar för byggbranschen. Hon nämner bland annat att forskare vid Hong Kong Polytechnic University har tittat på möjligheten att använda kameraövervakning av en byggarbetsplats för att ge AI möjlighet att upptäcka säkerhetsrisker. AI kan då varna om någon till exempel glömt hjälmen, om det saknas fallskydd eller om en person är på väg att kliva ut framför en lastbil som ska leverera material.

– Samma princip kan användas för att analysera produktivitet, både som helhet och hos enskilda medarbetare. Men då börjar man röra sig i ett gränsland till vad som är accepterat och lagligt på en svensk arbetsplats, säger hon.

Läs mer: Fem områden där AI kan revolutionera branschen.

De stora byggföretagen i Sverige är medvetna om utvecklingen inom AI och bevakar den noga. Några har redan pilotprojket där de testar AI-lösningar, andra förväntar sig att göra det inom ett par års tid. Ett hinder som byggarna själva lyfter är sektorns bristfälliga digitalisering. Judith Wolst ser samma problem.

– På engelska skiljer man på digitisering och digitalisering. Digitisering handlar till exempel om att gå från papper till pdf. De flesta branscher var där för tio år sedan, medan bygg är där nu. Digitalisering är nästa steg, en förändring av affären där man jobbar smartare och optimerar, säger Judith Wolst.

En rapport från Tillväxtverket som kom i somras visar att byggbranschen är sämst på digitalisering i Sverige. Särskilt de små byggföretagen har hamnat på efter-kälken.

– Det här måste branschen lösa fort. Digitalisering är en förutsättning för inte bara AI, utan nästan all affärsutveckling i dag. Om inte branschen kommer i kapp är risken att vi ser andra aktörer som kommer in från sidan och slår undan benen på de etablerade aktörerna, säger Judith Wolst.

Göran Lindsjö varnar för samma sak.

– I USA har vi till exempel sett Apple och Google ge sig in i sjukvårdsbranschen. Jag skulle inte gissa att de globala jättarna är så hemskt intresserade av byggbranschen, men det vet jag inte, säger han.

Han slår fast att vi är på väg mot en framtid där AI används i alla delar av företagen, både i stödfunktioner och i kärnfunktioner. 

– Vinnarna blir de som förstår det från början. Marknaden är hård mot den som inte hänger med, säger han.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Bröderna som blev byggjättar

John Mattson och Einar Mattsson symboliserar den lyckade klassresan.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/broderna-som-blev-byggjattar-29409

Riksarkitekten: ”Jag söker inte makt”

Helena Bjarnegård har nu varit riksarkitekt i ett år.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/riksarkitekten-jag-soker-inte-makt-29398

”Min favoritluft finns i Rocky Mountains”

Julia Luongo leder arbetet med nya tjänsten Ramboll Shair.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/min-favoritluft-finns-i-rocky-mountains-29279

Dårhuset som blev borätter

Historien om hur långbad och lobotomeringar ersattes av attraktiva bostadsrätter.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/darhuset-som-blev-boratter-29284

Jan Henriksson: "Jag ger inte upp"

Nystart efter konkursen av Q-gruppens byggbolag.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jan-henriksson-jag-ger-inte-upp-29271

Pressen på svartbyggarna ska öka

Regeringen lovar regeländringar som ska göra det lättare att jaga skurkföretag.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/pressen-pa-svartbyggarna-ska-oka-29269

Markus Näslund fortsätter fokusera på målet

Ishockeyspelaren har hittat en ny passion i fastighetsutveckling.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/markus-naslund-fortsatter-fokusera-pa-malet-29149

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Byggaren som blev stenrik amerikan

Fattig smålänning blev en av de mest framgångsrika byggföretagarna i USA.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/byggaren-som-blev-stenrik-amerikan-29176

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Sammanlagt närmare 2 miljarder kronor att söka till innovationer.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/stod-till-innovation-i-branschen-har-tredubblats-29174

Lokal byggare samlar udda uppdrag

Spa mitt på Älven och hotell i trädtopparna får Vittjärvshus att gå igång.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/lokal-byggare-samlar-udda-uppdrag-29173

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.