Meny

Närodlade trähus med utsikt över Skövde

Närodlade trähus med utsikt över Skövde

Götenehus trähus på höjden, Frostalidens Lycka, är först på plats i en ny stadsdel helt i trä. Trots att det är en totalentreprenad har samverkan genomsyrat projektet som nu nomineras till Årets Bygge 2019.

Just nu växer stadsdelen Frostaliden i Skövde fram som bäst. Det är ett nytt bostadsområde helt i trä, där ett flertal aktörer bygger såväl hyres- som bostadsrätter. Först ut att stå klara är Götenehus två huskroppar i sju våningar, med sammanlagt 48 lägenheter, under projektnamnet Frostalidens Lycka.
Redan 2012 tog Skövde kommun initiativ till att bygga flerbostadshus i trä i södra Karstorp. Skövde var tillsammans med 16 andra svenska städer med i projektet Trästad 2012 och redan då togs första spadtaget i Frostaliden och det reglerades i detaljplanen att där skulle byggas flerbostadshus i trä.

Intresset för att bygga trähus på höjden blir större och större. Frostalidens Lycka är de första husen som står färdiga i ett nytt bostadsområde i Skövde med bara trähus.
Foto: Anders Siljevall


– Det hölls flera seminarier i stadshuset om trähusbebyggelse. Det var nytt då, men nu blir det vanligare och vanligare att bygga i trä på höjden, berättar Staffan Morud, arkitekt på PE Arkitektur.
Det skulle dock dröja ett par år innan det började byggas på Frostaliden. Under 2014 skickade kommunen ut förfrågningar och det var då som Götenehus fick en markanvisning.

För Götenehus var Frostalidens Lycka ett pionjärprojekt. I trä har företaget byggt sedan 1931, men inte höghus.
– Vi har byggt mycket hus i Skövde de senaste åren. Vi har sett att trenden går mot att det byggs mer lägenheter, så därför kändes det naturligt för oss att bygga på höjden, säger Karolin Strandhag, projektutvecklare på Götenehus.
Tillsammans med arkitekten Staffan Morud började Götenehus tillsammans med Moelven att titta på möjliga byggsystem. Byggentreprenören Novab, som redan tidigare hade ett bra samarbete med Götenehus, hade vana av att bygga i trä på höjden och hade dessutom goda kontakter med Moelven, var en given entreprenör för projektet.


Från vänster till höger: Per-Axel Brånfelt, arbetschef, Novab, Tony Johansson, BAS-U, Novab, Karolin Strandhag, projektutvecklare, Götenehus, Staffan Morud, arkitekt, PE Arkitektur och Frida Larsson, entreprenadchef, Götenehus.
Foto: Anders Siljevall

Byggsystemet som har använts är Trä 8, framtaget av Moelven 2009, helt i trä – där pelare och balkar tillverkas i limträ. För stabiliteten är husens bottenvåningar i betong, något som däremot inte syns särskilt mycket från entrésidan då husen är byggda i suterräng.
– Även trapphus och hisschakt är i betong. Det är bra att få in som motvikt. Dessutom kommer trapporna på plats tidigt och är tillgängliga under byggtiden. Marken var lite halvbra och vi var därför tvungna att säkra för de punktlasterna som fanns. Husen är fastpålade med pålar som har skruvats ner i marken i stället för att ha slagits ner, säger Per-Axel Brånfelt, arbetschef på Novab.

Att husen har utgått efter ett av Moelvens färdiga byggsystem har inneburit att arkitekten från början har haft en del att förhålla sig till.
– Vi ville få in så många lägenheter som möjligt i husen. Det blev till slut fyrspännare, som det kallas. Fyra lägenheter per våningsplan runt trapphuset. Lägenheterna är tvåor, treor och längst upp finns två fyror med terrasser, säger Staffan Morud.


LÄS MER: Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

Lägenhetslösningen skapar ljusa lägenheter eftersom det är fönster i två väderstreck.
En fråga som är svår att gå runt när det kommer till trähus är brand. En anpassning som behövde göras var att tänka om när det gällde fasaderna.
– Vi tänkte göra dem i trä, men vår tänkta lösning, Thermowood, var inte typgodkänt ur brandsynpunkt. Det blev den först några månader senare, säger Staffan Morud.
I stället valde man en laminatskiva med träutseende.
– Jag tycker att den blev snygg. Dessutom är den underhållsfri och står emot solen bra, vilket var ett viktigt önskemål från Götenehus, då bostadsrättsföreningen ska ta hand om fasaden framöver, säger Staffan Morud.
Brand var också tidigt upp på agendan bland bostadsköparna.
– Många tänker ju brand när det kommer till trähus. Men vi har löst allt väldigt bra. Vi hade tidigt dialog med räddningstjänsten och brandkonsulter, säger Frida Larsson, entreprenadchef på Götenehus.

Varje lägenhet är till exempel en separat brandcell. Per-Axel Brånfelt på Novab menar att det inte är några problem med brandrisken, utan att det alltid går att lösa med invändiga skivor som tätar.
– Sedan är limträet i sig väldigt beständigt mot brand. Det står sig längre än stål eller betong som böjer och sätter sig, säger han.

Fasadmaterialet är en laminatskiva, som dock har träutseende för att förstärka intrycket av trä.
Foto: Anders Siljevall


Tidsmässigt har projektet löpt på smidigt. Första spadtaget togs den 21 september 2016 och 15 månader senare stod båda husen klara.
– Det är klart, vi höll på med grunden mitt i vintern, vilket gick lite trögt och vi fick pressa oss lite för att hinna klart i tid, säger Per-Axel Brånfelt.
Han förklarar att arbetet med Trä 8-systemet är mycket detaljprojekterat, vilket har lett till ett metodiskt tillvägagångssätt och tidig projektering med alla parter inblandade.
– Det är inte så att man sågar något trä på plats, utan delarna plockas ihop i fabrik. Det är en form av lego-bygge. Man lär sig att ta det i rätt ordning så bilarna kommer med leveranser i rätt tempo, säger Per-Axel Brånfelt.
En framgångsfaktor har varit att projektet delades upp i två etapper, där man började med grundläggningen till det första huset för att åtta veckor senare påbörja hus nummer två. Detta gav en större möjlighet att dra nytta av nya lärdomar under arbetets gång.
– Vi var inte så entusiastiska först, men det visade sig fungera väldigt bra, säger Per-Axel Brånfelt.
Även om Frostalidens Lycka är en totalentreprenad lyfter de inblandade fram samarbetet i projektet. När Götenehus började projektera var såväl Moelven som Novab med på ett tidigt stadie.
– Vi satt ju med utan att veta om projektet skulle bli av från början. Det har mer varit ett samarbete än att Götenehus skulle gå ut med ett förfrågningsunderlag och sedan upphandlat entreprenaden, säger Per-Axel Brånfelt.

Liksom stommar och ytterväggar är köksinredningen närproducerad – av Kvänum i Vara kommun.
Foto: Anders Siljevall


I arbetet har också Götenehus skött markberedningen, levererat väggar från sin egna fabrik och inrett lägenheterna, medan Novab har grundlagt och skött monteringen.
– Det är inte den klassiska totalentreprenaden utan någon form av partnering, även om det inte är det på papperet. Det är själva andemeningen av hur partnering ska fungera, säger Per-Axel Brånfelt.
Från Götenehus sida var samarbetet glasklart.
– Vi har ju arbetat med Novab tidigare och de har ett bra samarbete med Moelven. Eftersom det var nytt för oss så kändes det tryggt, säger Frida Larsson.


LÄS MER: Årets Bygge 2019

Konceptet med Moelvens byggsystem är nytt och utvecklingen pågår för fullt. Frostalidens Lycka går i bräschen för utvecklingen av liknande hus.
– Jag tror att Moelven använder detaljerna som vi har plockat fram. Även efter två år är dessa hus de mest moderna som byggts med Trä 8-systemet, säger Per-Axel Brånfelt.
Att husen byggts just i Skövde har varit särskilt lyckosamt. Trästommen är tillverkad i Moelvens fabrik i grannkommunen Töreboda, medan ytterväggarna kommer från Götenehus fabrik, som även den ligger nästgårds.
– Att allt är närproducerat har lett till korta transporttider och det har gjort det lättare att styra när leveranserna skulle komma. Om de hade åkt genom halva Europa hade det bara varit att ta emot materialet när de kom. Nu kunde Moelven och Götenehus hålla kvar det i fabrikerna, säger Per-Axel Brånfelt och berättar att de arbetar med att resa en liknande limträstomme i Örebro, vilket inte går fullt så smidigt, även om transportsträckorna inte är så många mil längre.
– Det har dessutom en positiv inverkan på miljön med kortare transporter. Även köken från Vedum är lokalproducerade, i Vara kommun, säger Frida Larsson.


Trätemat finns med även i lekplatsen utanför.
Foto: Anders Siljevall

Likaså är yrkesarbetarna och installatörerna från trakten.
– Vi har sysselsatt mycket folk, såväl i vårt projekt som i området som helhet, säger Karolin Strandhag.
Att Götenehus kommer att fortsätta med fler trähusprojekt på höjden är ingen högoddsare. Såväl byggherren som entreprenören Novab vill gärna utföra fler liknande projekt och dra nytta av lärdomarna från Frostalidens Lycka.
– Utvecklingen mot en större andel flerbostadshus är skälet till att vi beslutat att bygga en ny volymfabrik där vi kommer att kunna bygga bostäder upp till fyra våningar, säger Karolin Strandhag.
Frostalidens Lycka i korthet

Projektnamn: Frostalidens Lycka.
Byggherre: Götenehus.
Byggentreprenör: Novab.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Platschef: Novab.
Projekteringsledare: Novab.
Arkitekt: PE-Arkitektur.
Markkonsult: Marcon AB.
Brandkonsult: Brandprojektering Skaraborg.
VVS-konsult: Radiator VVS.
El-konsult: Projektengagemang.
Ventilationskonsult: Creacon.
VVS-entreprenör: Radiator VVS.
Ventilationsentreprenör: Ventilationsentreprenader i Skaraborg.
Elentreprenör: Provektor.
Stomleverantör utfackningsväggar: Götenehus.
Stomleverantör Limträ: Moelven Töreboda.
Stomleverantör betong: Finja Betong.
Markentreprenör: Götenehus Entreprenad.
Entreprenadform: Totalentreprenad.
Ersättningsform: Fast pris.
Totalentreprenadens kostnad för bostadsrättsföreningen, inklusive moms: 115 400 000 kronor.
 

Fördjupning
Läs Svensk Byggtjänst artikel om Frostalidens Lycka: Klicka här

 

Årets Bygge i korthet

Samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling! Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samarbetspartner.

Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury och presenteras på Årets Bygge-galan den 26 mars 2019.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2019.

Nyab erövrar Norrland

Från litet stängselföretag till byggare med miljardomsättning.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/nyab-erovrar-norrland-28833

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Helgläsning: Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Sju projekt från 1960- och 1970-talet med raka linjer och råa fasader.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/vi-listar-sveriges-brutalaste-byggnader-28838

"Rektorn bad mig sänka ribban"

Pia Berg vill att yrkesprogrammen ska ta eleverna på allvar.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/rektorn-bad-mig-sanka-ribban-28902

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Mikael Anjou kräver förbättring

Före detta Einar Mattsson-chefen vill förändra byggbranschen i grunden.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/mikael-anjou-kraver-forbattring-28820

Så blev Berlinmuren till grus

Murens väktare berättar om konstruktionen och rivningen.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/sa-blev-berlinmuren-till-grus-28845

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

”Jag gör exakt det man säger åt mig att göra”

HR-roboten HRobin är en av de första av sitt slag i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jag-gor-exakt-det-man-sager-mig-att-gora-28706

Vi listar folkhemmets byggherrar

Möt sju gubbar som lade grunden för det moderna bostadsbyggandet.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/vi-listar-folkhemmets-byggherrar-28694

Klistermärket som räddar bygget

Lövtunna sensorer kan upptäcka fukt innan byggnaden tagit skada.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/klistermarket-som-raddar-bygget-28691

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.