Meny

Pressen på svartbyggarna ska öka

Pressen på svartbyggarna ska öka

Arbetare utan rätt att vistas i Sverige. Brister i skatteredovisning och personalliggare. Arbetsmiljöbrister som leder till omedelbart förbud. Det var den dystra skörden när flera myndigheter gjorde gemensamma kontroller av 75 byggarbetsplatser. Nu lovar regeringen regeländringar som ska göra det lättare att jaga skurkföretag.

Under åtta dagar i höstas genomfördes omfattande kontroller av byggarbetsplatser i hela landet. Personal från Polismyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket fanns i gruppen som deltog i inspektionerna.

Totalt fick närmare 75 byggen besök. Över 100 företag kontrollerades. 

Missförhållanden på en rad olika områden uppdagades den där höstveckan. 

– Vi tar kliv framåt, vi når resultat. Samtidigt upplever vi viss frustration, vi ser att det skulle behövas mer polisiära resurser, säger Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket. 

En fjärdedel av de kontrollerade företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister. Det handlar bland annat om ställningar som inte uppfyller säkerhetskrav och fallskyddsutrustning som är bristfällig eller saknas helt.

Vid inspektionerna fann man också tydliga tecken på att det förekom svartjobb. Ungefär hälften av företagen riskerar kontrollavgifter för brister i personalliggare och oklarheter kring skatteinbetalningar.

Det visade sig dessutom att en stor andel, 24 av 160 kontrollerade byggarbetare, inte hade rätt att arbeta i Sverige. Flera förundersökningar har inletts mot de arbetsgivare som anställt personerna.

 

Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

I sin lägesrapport konstaterar myndigheterna att illegal utländsk arbetskraft är vanlig i branschen. Förekomsten av boenden eller sovplatser är inte ovanligt, vilket kan tyda på människohandel eller människoexploatering, skriver de. 

– Vi möter ofta arbetskraft som inte alls har rätt att vistas i landet, säger Johan Winberg, kommissarie vid Polismyndigheten.

Inspektionerna är en del i ett regeringsuppdrag mot fusk och brottslighet i arbetslivet, där totalt åtta myndigheter deltar. Av de prioriterade branscherna intar byggsektorn en särställning.

Här finns många företag, mycket arbetskraft, och omsättningen räknas i många miljarder kronor.  

Under det senaste decenniets byggboom har branschen mer än fördubblats. Men redovisade skatter och arbetsgivaravgifter har inte ökat i samma takt. Sedan 2013 finns det ett årligt glapp på en miljard kronor. Seriösa byggföretagare upplever att den osunda konkurrensen ökat. Branschen har beräknat det årliga skattebortfallet till hisnande 10 miljarder kronor. 

Efter ett år med utökade kontroller går det att slå fast att problemen i byggsektorn är fortsatt stora.

Antalet tips fördubblades

Den bilden delas av Fair play Bygg, ett initiativ i Stockholm och Gotland som drivs gemensamt av Stockholms Byggmästareförening och fackföreningen Byggnads. Under förra året nära fördubblades antalet tips som kom in om misstänkt brottslighet i byggbranschen. Av dessa har 240 ärenden lämnats över till myndigheterna. 

– Jag tror att brottsligheten är ganska konstant, det är känslan. Skattebrott i form av att man avlönar svart arbetskraft, det utgör den absoluta majoriteten av alla brottsmisstankar vi får in, säger Peter Leander, projektledare för Fair play Bygg. 

Svartjobbandet är omfattande, liksom utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Att flera olika problem i byggbranschen har ett samband gör myndigheternas arbete extra komplext. 

– Att fiffla med skatter och sociala avgifter hänger i normalfallet också ihop med en dålig arbetsmiljö och säkerhet. Till det kommer att staten betalar ut olika former av stöd till de här företagen, säger Pia Bergman. 

Skattefusk, illegal arbetskraft, dålig säkerhet och bidragsfusk ingår i samma kontext. Men de hanteras av olika myndigheter med skilda uppdrag. Arbetet försvåras av att myndigheterna inte får tipsa varandra hur som helst om misstänkta oegentligheter. 

– För Skatteverkets del ska vi vara säkra på att det betalas ut ett bidrag för att kunna lämna över information. Vi tycker att det ska räcka med att det föreligger en risk, säger Pia Bergman och exemplifierar:

– Om vi hittar personer utan uppehållstillstånd eller som inte finns med i personalliggare, då ska det räcka som indikation för att det borde kollas upp om de får bidrag. Men så är inte fallet. 

Detta gäller i dag, men de samverkande myndigheterna har begärt lättnader i sekretessen, och nu lovar regeringen att en ändring är på gång.

Risken att åka dit är liten

Sekretessfrågan är den första punkten i den utredning som kommer att ledas av Arbetsförmedlingens tidigare generaldirektör Mikael Sjöberg. Han ska under 2020 analysera vilken information som behöver utbytas för att myndigheterna ska kunna bedriva en effektiv kontrollverksamhet.

– De här skurkföretagen kommer att vara uthålliga, de kommer att försöka hitta nya sätt att finansiera sin verksamhet, men samhällets syn på de här företagen måste vara helt kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. 

I väntan på att sekretesslättnaderna finns på plats fortsätter det myndighetsgemensamma arbetet. I lägesrapportens slutsatser konstaterar arbetsgruppen att byggbranschen kommer att behöva vara fortsatt prioriterad länge än.

– I den här frågan är vi överens om att det viktigaste är att komma åt arbetsmarknadskriminaliteten, vi måste värna de seriösa företagen, säger Pia Bergman. 

Hon anser att arbetet för att stävja fusket gått framåt det senaste året, men påpekar att mycket arbete återstår. Ännu så länge är risken för att åka dit liten för fuskarna.  

– Att myndigheterna fortsätter jobba gemensamt är nödvändigt, och vi måste vara uthålliga, säger Pia Bergman.

Därför lockar bygg kriminella

Av de branscher där svartjobb är ett problem omsätter byggsektorn överlägset mest pengar. Lägg till det att marknaden vuxit i många år med ständigt växande efterfrågan och du har ett sammanhang som lockar till sig oseriösa och även kriminella aktörer. 

– Behovet är väldigt stort, marknaden har varit het och det finns mycket pengar att göra. Det är helt andra pengar i bygg än vad det är i exempelvis billackering eller städ, säger Peter Leander. 

En annan orsak till att byggbranschen är extra utsatt är dess flytande karaktär. Byggen uppstår och försvinner ständigt på nya platser i hela landet. På varje större arbetsplats finns dessutom olika entreprenörer. 

– Det är inte som att gå in på en fabrik och fråga: ”Hur var det här då?” Branschen är över hela staden, uppe på taken och nere i källaren, säger Peter Leander. 

Av de tips som Fair play Bygg får in handlar flertalet om skattebrott, att företag avlönar svart arbetskraft. Majoriteten av tipsen handlar om vanliga företag som driver en delvis grå verksamhet.

Men rena bluffupplägg, som yrkeskriminella ligger bakom, är ständigt närvarande i tipsfloden.  

– Det är grov organiserad brottslighet i andra länder som gör sig en hacka i Sverige genom att via målvakter ha bolag här, säger Peter Leander. 

Peter Leander, projektledare för Fair Play Bygg.

De kriminella nätverken i byggbranschen har ofta kopplingar till Östeuropa. Exempelvis har tidningen Byggarbetaren kartlagt ett svartjobbsnätverk där huvudmännen tros komma från Lettland. 

De grovt kriminella jobbar ofta med falska identiteter och komplicerade koncernstrukturer. 

– Det är plottrigare, man får lägga ner mer tid på att få hela bilden. Ägarstrukturen är dold. Jag skulle vilja hävda att det är sällan som vi når högst upp i hierarkin när det handlar om grov organiserad brottslighet. Inte ens arbetsledarna i de här bolagen vet alltid vem de jobbar åt, säger Peter Leander. 

Yrkeskriminella grupper ägnar sig åt brottslighet på flera områden. Förutom att fuska med skatten får man ut lönebidrag och andra typer av ersättningar. Johan Winberg, kommissarie vid Polismyndigheten, tycker att det är svårt att bena ut de ofta komplicerade uppläggen. 

– När vi förstått hur de gör, då byter de gärna några ingredienser och kommer på ett nytt upplägg. Då måste vi anpassa oss efter det och jobba efter de förutsättningarna. Det är inte lätt att hela tiden hänga med, säger han. 

Att anlita illegal arbetskraft går hand i hand med en farlig arbetsmiljö och undermålig boendemiljö. I en del fall är det rimligt att kalla det människohandel.

Det finns också exempel på skurkföretag där både vapen och även droghandel förekommit. Närvaron av tung kriminalitet i byggbranschen skapar en osäkerhet och ibland rädsla hos seriösa aktörer. 

– Även om de inte kanske inte använder våld så kommer de in med ett våldskapital. Det uttalas en del hot i byggbranschen, och sådana grupperingar har en helt annan tyngd bakom sig, säger Peter Leander. 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Två vanliga fuskupplägg

Bolagsupplägget

• Fläckfria företag köps upp, de kan verka i en helt annan bransch. Det går snabbare och innebär mindre pappersarbete att förvärva redan existerande bolag än att starta nya. Att ha bolag som varit seriösa ger en bra start gentemot kunder och myndigheter. 

• Målvakter placeras i styrelserna och byts ut då och då. En del personer i styrelserna kan till och med ha falska identiteter. 

• Några av bolagen sköter verksamheten, andra betalar svarta löner till arbetarna med falska fakturor. 

• Bolagen begär ut mängder av ID06-kort, så att man kan skicka in folk på arbetsplatserna. Men arbetskraften redovisas inte. 

• Miljonerna rullar in. 

• När Skatteverket eller Ekobrottsmyndigheten uppmärksammar att skatteinbetalningarna är för små i förhållande till omsättningen går det snabbt. Bolagen försätts i konkurs. När utredningarna är klara finns ofta inga att lagföra eftersom styrelseledamöterna är målvakter, finns utomlands eller inte finns alls. 

• Nya bolag köps upp och så börjar upplägget om igen. 

Bidragsfuskupplägget

• Företaget anställer ett antal personer som står långt från arbetsmarknaden. Bolaget får därför lönebidrag för de anställda. 

• Personerna är dock bara anställda på papperet och betalar tillbaka sina löner till företaget. Anledningen till att de går med på upplägget är att de behöver en vit lön att visa upp. Det kan exempelvis handla om en kriminell som behöver en laglig fasad. 

En person som sysslar med bedrägerier behöver en lön för att vara kreditvärdig, då är det ett billigt pris att låtsas jobba. En asylsökande som riskerar utvisning kan få arbetstillstånd och på sikt uppehållstillstånd om hen har ett fast jobb. 

• Det verkliga jobbet görs av illegal arbetskraft. Lönerna är så låga som 30 kronor i timmen, men ännu lägre belopp har observerats. 

Bröderna som blev byggjättar

John Mattson och Einar Mattsson symboliserar den lyckade klassresan.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/broderna-som-blev-byggjattar-29409

Riksarkitekten: ”Jag söker inte makt”

Helena Bjarnegård har nu varit riksarkitekt i ett år.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/riksarkitekten-jag-soker-inte-makt-29398

”Min favoritluft finns i Rocky Mountains”

Julia Luongo leder arbetet med nya tjänsten Ramboll Shair.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/min-favoritluft-finns-i-rocky-mountains-29279

Dårhuset som blev borätter

Historien om hur långbad och lobotomeringar ersattes av attraktiva bostadsrätter.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/darhuset-som-blev-boratter-29284

Jan Henriksson: "Jag ger inte upp"

Nystart efter konkursen av Q-gruppens byggbolag.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jan-henriksson-jag-ger-inte-upp-29271

Markus Näslund fortsätter fokusera på målet

Ishockeyspelaren har hittat en ny passion i fastighetsutveckling.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/markus-naslund-fortsatter-fokusera-pa-malet-29149

Byggaren som blev stenrik amerikan

Fattig smålänning blev en av de mest framgångsrika byggföretagarna i USA.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/byggaren-som-blev-stenrik-amerikan-29176

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Sammanlagt närmare 2 miljarder kronor att söka till innovationer.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/stod-till-innovation-i-branschen-har-tredubblats-29174

Lokal byggare samlar udda uppdrag

Spa mitt på Älven och hotell i trädtopparna får Vittjärvshus att gå igång.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/lokal-byggare-samlar-udda-uppdrag-29173

Framåt för hissrevolutionärer i Arbrå

Otippad trio bakom idé att bygga nya hissar i gamla hus med enbart trappor.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/framat-hissrevolutionarer-i-arbra-29172

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.