Meny
  • En modell av ett flerfamiljshus skapat i Katerra CLT, ett digitalt system utvecklat av företaget. Det är del i Katerras nyligen lanserade produktportfölj.

Revolution på gång i USA

Revolution på gång i USA

Det industriella byggandet håller kanske på att genomgå en revolution i USA. Europa har länge varit ledande inom gebitet, men nu kommer uppstickare på andra sidan Atlanten uppbackade av tunga investerare med en helt annan bakgrund än den traditionella inom byggbranschen.

Under det stora konventet Autodesk University i Las Vegas fick Byggindustrin en pratstund med två experter inom industriellt byggande i USA. Clay Freeman, som är ansvarig för grenen industriellt byggande på Autodesk och Mike Eggers, produkt- och innovationsansvarig på San Francisco-baserade företaget Projectfrog, ett 13 år gammalt uppstickarföretag som jobbar mycket med prefabricerade helhetslösningar för offentliga byggnader i USA.

De ser en trend mot att industriella byggare försöker öka effektiviteten genom att helt ändra affärsmodellen inom byggindustrin.

– De stora trenderna är att byggentreprenörer, framför allt i Europa, börjar ta ett större grepp kring hela byggprocessen. Framförallt för att man har sett att mycket av lönsamheten försvinner på vägen när man jobbar som en ren byggentreprenör. Vi ser en rörelse där de stora entreprenörerna börjar jobba mer vertikalt och köper upp underleverantörer som arkitektfirmor, fabriker med mera. Även om de inte gör det faktiska arbetet på plats planerar de hela processen och säljer nyckelfärdiga lösningar. Det är en trend vi ser både på entreprenörs- och designsidan, säger Clay Freeman.

Clay Freeman, ansvarig för grenen industriellt byggande på Autodesk och Mike Eggers, produkt- och innovationsansvarig på San Francisco-baserade företaget Projectfrog, är experter på industriellt byggande. De ser en industriialiering av bygg i USA.
Foto: Mattias de Frumerie

 

På designsidan tar han som exempel brittiska Bryden Wood som jobbar säljer kompletta design- och ingenjörslösningar.

– Det förändrar verkligen vårt traditionella sätt att se på processen, säger han.

Ett annat företag han lyfter fram är norska Nordic office of Architecture.

– De jobbar mycket med modulärt byggande och har drivit på utvecklandet av teknologi på området, säger Clay Freeman.

Både Clay Freeman och Mike Eggers är också imponerade av det arbete som görs av svenska Boklok inom det industriella byggandet. I det sammanhanget bör också Lindbäcks i Piteå nämnas som nyligen öppnade sin “superfabrik”, en av Europas största.

Varför tror ni att byggandet är så bundet av nationsgränser? Vad hindrar att någon eller några aktörer inom det industriella byggandet börjar jobba som exempelvis fordonsindustrin? Det skulle kunna finnas skalfördelar med att sälja industriellt fabricerade bygglösningar på en internationell marknad.

– Det finns stora fördelar med att kunna sälja sina produkter på en stor marknad då man jobbar med industriellt byggande inte minst för att det är oerhört kostsamt att bygga husfabriker. Ändå jobbar fortfarande den övervägande delen av aktörerna med ett lokalt, eller nationellt fokus. Det gäller även de större multinationella aktörerna, säger Clay Freeman.


Komplicerad transport

Den främsta förklaringen till det är att ingen aktör som jobbar med off site-lösningar ännu har lyckats runda det faktum att frakten blir så kostsam och komplicerad.

– Om man bygger modulfärdigt i fabrik kommer du inte runt det faktum att du måste transportera en massa luft och det kostar pengar. Du kan ju då välja en lösning med paneler, men då tappar du flera av de kostnadsfördelar som automationen ger.

Han nämner företag som på olika sätt ändå lyckats hitta lösningar för att pressa ner fraktkostnaden. Bland annat en aktör som samordnar transport av betongpålar med husmoduler.

– Eftersom pålarna är så tunga går det inte att lasta så många på en lastbil. Den här tillverkaren kom då på att det gick att slänga på en husmodul, som väger förhållandevis lite på varje lastbil och därmed frakta dem i stort sett gratis, säger Clay Freeman.

Men ingen av dem ser några übersmarta lösningar som löser de industriella byggarnas fraktproblem.

– Man får helt enkelt bygga fler fabriker om man ska täck större marknader, säger Mike Eggers.


Utvecklingen ser annorlunda ut i USA

Den industriella byggare som kanske kommit längst i att jobba multinationellt är tyska Goldbeck som säljer sina lösningar i flera europeiska länder, enligt Clay Freeman.

Utvecklingen i USA ser annorlunda ut än i Europa, enligt Clay Freeman. Där har inte det industriella byggandet och vertikaliseringen fått lika stort genomslag. Framförallt för att arbetskraften generellt sett är billigare.

Nu kommer dock helt nya spelare på marknaden i USA som verkligen har en industriell och kanske ännu mer teknologiskt driven ingång i byggandet – och de kommer inte från byggindustrin. Ett av dem är företaget är företaget Katerra. Det är ett relativt nystartat Silicon Valley-baserat företag som grundats av bland andra Michael Marks, som har en bakgrund inom tech-industrin och har bland annat varit vd för Flex, tidigare Flextronics.

– Byggindustrin är mogen för ett digital omstörtning, har Michael Marks sagt.

En badrumsmodul i Katerras nya produktportfölj.

Men han är medveten om branschens komplexitet och lär ha sagt att det är som att sätta ihop en produkt med 50 000 delar.

Katerra har expanderat kraftigt sedan starten 2015 och köper stadigt upp och ingår partnerskap med byggfabriker, arkitektfirmor, entreprenörer, materialtillverkare etcetera över hela världen.
Tanken är att ha en mycket hög grad av automation och digitalisering samt att ha kontroll på alla delarna i produktionen och slippa underleverantörer och på så sätt ha kontroll över hela processen, kapa kostnader och öka marginalen. På ytan kan man se stora likheter med exempelvis Apples affärsmodell.

Företaget har också en multinationell ambition och har bland annat genom partnerskap lagt under sig det indiska företaget Kef, ett företag som bland annat bygger skolor och sjukhus.

Det grundades 2014 och har 1 400 anställda fördelade på två fabriker. Deras fokus är att bygga industriellt med en hög grad av robotisering och automation.

I dagarna lanserar Katerra en ny komplex produktportfölj innehållande byggplattformar, mjukvara, ett limträsystem, ett energisystem, badrumsmoduler etcetera.

För att driva denna produktutveckling behövs naturligtvis pengar – massor av pengar. Och en anledning till att Katerra är på många experters läppar är att företaget har så tunga finansiärer. Företaget har attraherat mängder av riskkapital och tog för ungefär ett år sen in 865 miljoner dollar, drygt 8 miljarder kronor, Softbanks Vision Fund är den tyngsta investeraren.

Softbank Vision Fund är världens största fond med ett kapital på 900 miljarder kronor, enligt uppgifter i Dagens Industri. Och även där är tech-kopplingen stark. Softbanks grundare, japanen Masayoshi Son, har skapat sig en förmögenhet genom investeringar i främst IT-branschen. Bland annat i det kinesiska bolaget Alibaba och Yahoo. Fonden är fem gånger större än den näst största fonden i världen.

Montering vid Katerras projekt Fort Apache i Las Vegas.

 
Katerras idé är att öka automationsgraden radikalt och därmed göra det möjligt att bland annat kunna leverera bostäder till marknader och regioner med skilda förutsättningar, något som ofta framhålls som en stoppkloss för industriellt byggande samt att äga hela processen.

Michael Marks pratar om byggindustrin i en internationell kontext – som en gigantisk marknad.

– Den är till exempel fyra gånger så stor som elektronikmarknaden i värde, säger han till NBC.

Drygt fyra år efter starten har Katerra 3 500 anställda och hade enligt egen uppgift kontrakt på bostäder för 3,7 miljarder dollar (35 miljarder kronor) i juli. Det kan jämföras med exempelvis Skanska som hade en omsättning på 160 miljarder kronor 2018.

Ett annat amerikanskt relativt nystartad industriell byggare är Factory OS. Det har också en stark teknologiskt driven affärsmodell och nämns ofta av experterna på industriellt byggande som en stark utmanare till de traditionella byggföretagen. De har skapat en husfabrik i ett gammalt skeppsvarv från andra världskriget och kan med läget precis vid Stilla havet skeppa sina produkter till hela den amerikanska västkusten. Företaget är baserat i San Francisco och har ett eget innovationslab för att utveckla processen. De fokuserar på att driva utveckling och forskning framåt. Enligt dem själva har de redan i sin process skurit ner kostnaderna för byggande med 20 procent och kapat byggtiderna med 40 procent.


Silicon Valley-koppling

De trycker också mycket på etik och marknadsför att de samarbetar med facket och garanterar sina arbetare 50 000–60 000 dollar per år i lön. Där finns också en stark Silicon Valley-koppling, bland annat till Google.

Det dessa nya aktörer, och för den delen mer etablerade industriella byggare, försöker uppnå är lönsamhet genom effektiviseringar och storskalighet baserade på automation. Men för att detta ska lyckas i stor skala blir det nödvändigt att kontrollera hela byggprocessen och inte bara bli en leverantör i kedjan, enligt Clay Freeman.

– Om du ska nå lönsamhet måste du se till att dina fabriker har att göra, säger han.

Låg lönsamhet och låg effektivitet har länge varit fastklistrad på byggindustrin. Enligt Clay Freeman och har det flera orsaker, men en viktig anledning är att branschen är så fragmentiserad vilket hänger ihop med den komplexitet som präglar branschen.

– Mycket handlar i dag om att skjuta över risken på någon annan aktör, inte minst i USA. Det är därför vi ser trenden mot mer vertikala affärsmodeller där man försöker ta kontroll över hela processen – det är ett sätt att öka effektiviteten, säger Mike Eggers.

– Det blir tydligt när man tittar på det faktum att underleverantörer kan sitta på en marginal på 14 procent under goda tider när byggentreprenörerna har stretat på med kanske en procents marginal. Men det är priset man har fått betala för att minimera sina risker, säger Clay Freeman.
En annan svårighet som industriella byggare måste bli bättre på att hantera är flexibilitet för att verkligen kunna nå effektivitetens och lönsamhetens Shangri-La, enligt Clay Freeman.

– När exempelvis bostadsmarknaden dyker måste man kunna ställa om och ha fabrikssystem som klarar att bygga exempelvis sjukhus och andra offentliga byggnader så att man kan hålla uppe produktionen under lågkonjunktur, säger han.

 

Skapar system utan att bygga själva

Att uppnå den flexibiliteten har dock ingen löst. Mike Eggers tar som exempel sitt eget företag, Projectfrog, som har valt en annan väg en tidigare nämnda uppstickare. De skapar system för prefabricerat byggande, men tillverkar ingenting själva utan jobbar med flera olika aktörer.

– Vi är väldigt flexibla i vår affärsmodell. Så när exempelvis stålet blir billigare än exempelvis trä kan vi snabbt ställa om, men samtidigt innebär det att vi inte kan hitta marginaler i produktionsleden. Vi kan helt enkelt inte lägga på hur stora marginaler som helst på något som en annan aktör har producerat, vilket gör att vi inte kan dra nytta av de fördelar som en mer vertikal affärsmodell ger där man kan få upp marginalerna, säger Mike Eggers.

Ser ni en utveckling inom byggandet, som inom exempelvis tillverkningsindustrin eller fordonsindustrin, där det blir ett fåtal stora aktörer som tar över marknaden?

– Jag tror att vi kommer att ha ett mindre antal regionala konkurrenter som kommer att konsolideras och gå samman och på sikt bli globala spelare, säger Clay Freeman.

Mike Eggers att den utvecklingen redan har gått långt i exempelvis Japan där ett fåtal företag står för en stor del av husbyggandet. Den japanska modellen är inte särskilt hållbar.

– Det är billiga hus byggda med dålig kvalitet som kanske håller i 30 år. Du köper dem nästan som en bil, säger han.

– Men vi är vana vid att köpa nytt nu för så det är möjligt att det är en modell som kommer att sprida sig, säger Clay Freeman.

Ett annat faktum som skulle kunna skynda på utvecklingen mot mer standardisering och industriellt byggande tror Mike Eggers är klimatförändringarna.

– Vi såg ju nu i somras hur tusentals hem förstördes i skogsbränderna som rasade. De hemmen måste nu ersättas snabbt och den typen av utmaningar tror jag man hittar svaret på inom det industriella byggandet, säger han.

Vikram Dutt på Autodesk ser en utveckling där generativ design kommer att bli ett viktigt redskap för byggandet i framtiden. Med generativ design kan man bearbeta enorma mängder data och få fram alternativ som för en människa skulle ta livstider att skapa
Foto: Mattias de Frumerie

En annan framtida utmaning för byggandet som enligt många experter kommer att tvinga fram en snabbare utveckling av det industriella byggandet är befolkningsökningen i världen.

– Vi har en befolkning på 7 miljarder i världen i dag. 2050 kommer den siffran att ha stigit till 10 miljarder. Det innebär att vi måste bygga 13 000 nya hem varje dag. Det gör att vi måste göra processen betydligt snabbare, säger Vikram Dutt på Autodesk.

Effektivitet handlar i den här aspekten inte bara om att bygga snabbt utan också om att bygga resurssnålt.

– Byggindustrin slukar i dag enorma mängder av resurser i form av råmaterial och energi. Det är inte hållbart. Därför måste vi hitta processer där vi kan bygga alla dessa hem och ändå använda mindre resurser, säger han.

Där kommer hela designprocessen in. Vikram Dutt hävdar att framtiden därför kommer att innebära en större grad av robotisering, men också generativ design. Generativ design innebär kortfattat att man överlåter en stor del av designprocessen till datorer fyllda med data kring tusentals parametrar på byggande. Med generativ design kan man snabbt ta fram de bästa alternativen utifrån exempelvis minimalt förbrukande av resurser, något som för en människa skulle ta eoner av tid.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Bröderna som blev byggjättar

John Mattson och Einar Mattsson symboliserar den lyckade klassresan.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/broderna-som-blev-byggjattar-29409

Riksarkitekten: ”Jag söker inte makt”

Helena Bjarnegård har nu varit riksarkitekt i ett år.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/riksarkitekten-jag-soker-inte-makt-29398

”Min favoritluft finns i Rocky Mountains”

Julia Luongo leder arbetet med nya tjänsten Ramboll Shair.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/min-favoritluft-finns-i-rocky-mountains-29279

Dårhuset som blev borätter

Historien om hur långbad och lobotomeringar ersattes av attraktiva bostadsrätter.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/darhuset-som-blev-boratter-29284

Jan Henriksson: "Jag ger inte upp"

Nystart efter konkursen av Q-gruppens byggbolag.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jan-henriksson-jag-ger-inte-upp-29271

Pressen på svartbyggarna ska öka

Regeringen lovar regeländringar som ska göra det lättare att jaga skurkföretag.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/pressen-pa-svartbyggarna-ska-oka-29269

Markus Näslund fortsätter fokusera på målet

Ishockeyspelaren har hittat en ny passion i fastighetsutveckling.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/markus-naslund-fortsatter-fokusera-pa-malet-29149

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Byggaren som blev stenrik amerikan

Fattig smålänning blev en av de mest framgångsrika byggföretagarna i USA.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/byggaren-som-blev-stenrik-amerikan-29176

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Sammanlagt närmare 2 miljarder kronor att söka till innovationer.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/stod-till-innovation-i-branschen-har-tredubblats-29174

Lokal byggare samlar udda uppdrag

Spa mitt på Älven och hotell i trädtopparna får Vittjärvshus att gå igång.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/lokal-byggare-samlar-udda-uppdrag-29173

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.