Meny

Snabbguide till byggbranschens digitalisering

Snabbguide till byggbranschens digitalisering

Föredrar du en gammal hederlig pappersbunt framför plattans hala skärm? Blir du stressad när kollegerna slänger sig med akronymer som BIM, AR och IoT? Då har du kommit rätt. Här får du en snabbguide till de digitala trender som formar byggbranschen i dag.

1. Bygget i molnet

Om det första steget mot digitalisering är att gå över från arkiverade papperskopior till pdf:er och andra digitala format så är nästa steg att ta sig ut i molnet. Genom att lagra dokumentation i molnet blir det tillgängligt i realtid för alla som behöver det. Utmaningen blir att hitta rätt i det digra informationsutbudet, och se till att det finns gemensamma standarder och rutiner både inom och mellan företag så att man förstår varandras dokumentation.

Utbudet av olika molnbaserade tjänster riktade mot byggsektorn har exploderat på senare tid, men potentialen är långt ifrån fullt utnyttjad.

2. Digitala tvillingar

En digital tvilling är en digital modell som är en exakt kopia av en verklig produkt. Inom tillverkningsindustrin använder man tekniken för att kunna testa och utvärdera en ny produkt utan att behöva bygga en fysisk prototyp. I takt med att användandet av BIM sprider sig har man börjat prata om möjligheten att använda digitala tvillingar i byggbranschen. Det kräver dock betydligt mer detaljerade BIM-modeller än vad som är vanligt i dag.

3. BIM och VDC

Byggnadsinformationsmodellering, BIM, är en form av digital 3D-modellering av byggnadsverk. BIM kan syfta både på arbetsmetoden, där man samlar information om byggnaden och dess konstruktion i en 3D-modell, och på den virtuella prototypen, som ibland kallas BIM-modellen. En BIM-modell är mer än en digital visualisering av en byggnad, den är objektbaserad och ska innehålla information om alla de ingående komponenterna i byggnaden.

Begreppet VDC, Virtual Design and Construction, används ibland för att beskriva ett arbetssätt som utgår ifrån virtuella modeller, till exempel BIM-modeller. VDC omfattar hela arbetsprocessen från projektering till produktion. Fokus är att möjliggöra samarbete och korta, effektiva beslutsvägar.

4. IoT och smarta hus

För de flesta för uttrycket IoT, eller internet of things, tankarna till uppkopplade kylskåp eller kanske en värmepump som tar hänsyn till värderprognosen. För en byggare finns den stora potentialen i möjligheten att låta föremål på byggarbetsplatsen vara uppkopplade. Det kan handla om alltifrån säkerhetsåtgärder där sensorer varnar individer om de rör sig i farliga zoner på bygget till effektivitetsförbättring till följd av att maskiner och utrustning spåras så att man alltid vet var saker och ting finns.

5. VR, AR & MR

VR, en förkortning av engelska virtual reality, har smugit sig in i byggbranschen de senaste åren. Vanligast är att ta hjälp av VR-glasögon som visar en byggnad eller plats som byggts upp i datorn. Glasögonen känner av åt vilket håll man riktar blicken, och man kan på så vis få känslan av att promenera runt i den virtuella miljön. Bland byggare används tekniken som visualiseringshjälpmedel och för att underlätta kommunikationen kring projekt både internt och externt.

Begreppen AR, augmented reality, och MR, mixed reality, är nära besläktade med VR. I AR adderar man digital information till den riktiga världen. Till exempel kan man använda AR för att kunna “se” installationer som ligger inne i väggen i befintliga byggnader. 

I MR använder man en kombination av VR och AR. Med hjälp av MR kan till exempel en byggherre ställa sig på en byggarbetsplats och se sin ännu ej färdigställda byggnad i full skala på plats i miljön, promenera in, titta ut genom fönstret och då se den verkliga vyn.

6. AI

Forskningen kring artificiell intelligens, AI, har gjort stora landvinningar de senaste åren. Maskininlärning är den typ av AI som är mest i ropet för tillfället. Det handlar om att en artificiell intelligens ska lära sig att utföra en uppgift utan att ha fått instruktioner om hur uppgiften ska lösas. I stället matas den med en stor mängd data som den använder för att hitta mönster och samband som den sedan använder för att lösa uppgiften. Inom bygg har man börjat applicera maskininlärning inom områden som logistikplanering och riskbedömning.

Ett annat spännande område inom AI är generativ design. Det handlar om att ta hjälp av programvara för att designa något utifrån vissa ramar, men utan att färgas eller begränsas av mänskliga erfarenheter och antaganden. Det skulle kunna appliceras på alltifrån planlösningar till brokonstruktioner.

7. Drönare och automation

Att använda fjärrstyrda flygande drönare för att samla data om byggarbetsplatsen är i dag en utbredd arbetsmetod i branschen. På sikt kan man tänka sig helt autonoma drönare, både i luften och på marken. De skulle utöver datainsamling kunna hjälpa till med transporter och materialleveranser. I kombination med robotik kan man tänka sig drönare som utför mer avancerade arbetsuppgifter, alltifrån montering till golvläggning, antingen i fabrik eller på en mer klassisk byggarbetsplats.

Andra former av automation handlar om självgående entreprenadmaskiner som matas med gps-koordinater och bygghandlingar och sedan utför arbetsuppgifter utan mänsklig förare.

8. 3D-printing

Ett svenskt ord för 3D-printing är friformsframställning. Det handlar om att tillverka något genom att addera lager efter lager av material. Ibland kallas det också additiv tillverkning, där vävning och gjutning är enkla exempel. Men när man pratar om 3D-printing i byggbranschen syftar man snarare på en automatiserad process där man med hjälp av en maskin bygger något efter en dator­modell.

Tekniken har ännu inte slagit igenom i branschen. I framtiden kanske det blir aktuellt att 3D-printa hela byggnader. Ett första steg kan vara att 3D-printa detaljer eller mindre delar och sedan montera dem som vilken annan byggprodukt som helst.

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Mikael Anjou kräver förbättring

Före detta Einar Mattsson-chefen vill förändra byggbranschen i grunden.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/mikael-anjou-kraver-forbattring-28820

Så blev Berlinmuren till grus

Murens väktare berättar om konstruktionen och rivningen.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/sa-blev-berlinmuren-till-grus-28845

”Jag gör exakt det man säger åt mig att göra”

HR-roboten HRobin är en av de första av sitt slag i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jag-gor-exakt-det-man-sager-mig-att-gora-28706

Vi listar folkhemmets byggherrar

Möt sju gubbar som lade grunden för det moderna bostadsbyggandet.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/vi-listar-folkhemmets-byggherrar-28694

Klistermärket som räddar bygget

Lövtunna sensorer kan upptäcka fukt innan byggnaden tagit skada.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/klistermarket-som-raddar-bygget-28691

”Byggbranschen har inte gått i bräschen”

BIM Alliances vd Olle Samuelson kom in på det digitala spåret redan på tidigt 1990-tal.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/byggbranschen-har-inte-gatt-i-braschen-28702

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
http://byggindustrin.com/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830

Cykeldrömmen som slutade i fiasko

Hornsbergsvelodromen i Stockholm blev ett av 20-talets stora misslyckanden.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/cykeldrommen-som-slutade-i-fiasko-28692

Hon leder Sveriges Byggindustrier in i framtiden

Carin Stoeckmann rattar familjeföretaget samtidigt som hon styr Sveriges Byggindustrier.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/hon-leder-sveriges-byggindustrier-i-framtiden-28685

Byggarkivet: Ingen dagispanik hos byggarna

1975 var behovet av nya förskolor stort - men byggarnas intresse ljummet.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/byggarkivet-ingen-dagispanik-hos-byggarna-28681

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.