Meny

Studentstenar med stil

Studentstenar med stil

En student är flexibel, full av nya idéer och har en begränsad budget. Det samma kan sägas om Einar Mattssons studentbostäder på KTH, Kvarteret Forskningen, som nu nomineras till Årets Bygge 2019.

KTH Rocks var arkitekten Linda Tengs arbetsnamn för Kvarteret Forskningen, studentboendet beläget på den högsta höjden på campus med en avundsvärd vy över city. Det är lätt att se logiken. De tre huskropparnas gråmelerade och kantiga betongfasader smälter naturligt in med sprängstenen som lämnats kvar på utvalda ställen i utemiljön. Totalt rymmer byggnaderna 305 studentlägenheter, uthyrda till KTH, samt framtidslabbet Live-in Lab där högskolan bedriver forskning inom bygg- och fastighetssektorn. Inflyttningen har skett i etapper. I det första huset flyttade studenterna in för drygt ett år sedan. De senaste flyttade in i januari i år och under sommaren invigdes Live-in Lab, som också innehåller fyra lägenheter.

Kvarteret Forskningens grå betonghus fångar upp stenarna i miljön runtomkring och blir en förlängning av berget som de står på.
Foto: Anders Siljevall


Att husen har kommit till beror ursprungligen på en ambition från Akademiska hus att öka antalet studentbostäder på campus på landets högskolor. I Stockholm sattes målet att 6 000 nya studentbostäder skulle tillkomma på högskoleområdena mellan åren 2010 och 2017. Det gjordes en inventering som landade i att tre områden på KTH pekades ut som möjliga att bygga nya studentbostäder på.
– Eftersom Akademiska hus vid den tidpunkten inte fick äga bostäder bjöd de in andra aktörer, bland annat oss. Vi fick komma med förslag på vad man skulle kunna göra på de här områdena, säger Jan Pechan, projektutvecklare på byggherren Einar Mattsson.
Einar Mattsson lämnade tillsammans med arkitektfirman Semrén och Månsson in ett tävlingsbidrag 2013, vilket ledde till att de fick bygga på platsen.
– Det har varit ett tätt samarbete med Stockholms stad, Akademiska hus och Länsstyrelsen. Det drivet har lett till att detaljplanen genomfördes på rekordtid, cirka ett år, berättar Linda Teng, arkitekt på Semrén och Månsson som har varit med från första början.


God stämning och gott samarbete har kännetecknat projektet. Det intygar Jan Pechan, projektutvecklare på Einar Mattsson, Linda Teng, arkitekt på Semrén och Månsson, Peter Hultberg, platschef på Projektgaranti och Lena Fagle, uppdragsansvarig, Semren & M.
Foto: Anders Siljevall


Det täta samarbetet har också gjort det möjligt att förändra projektet för att skapa fler lägenheter under detaljplaneprocessen.
– Originalförslaget var ett punkthus med 45 lägenheter, men vi hade ett driv att skapa fler lägenheter. Det var så pass flexibelt att vi kunde arbeta om, tänka större och bredare, mitt under planeringsarbetet, säger Linda Teng.
Istället för ett hus blev det tre hus, byggda med betongelement från Strängbetong. Att tänka industriellt och standardiserat, utan att tumma på kvaliteten, har varit en ledstjärna redan från start.
– Vi siktade redan i tävlingsskedet på en hyresnivå som skulle funka för slutkundens, en students, plånbok. Att ekonomin skulle vara en utmaning har vi haft klart för oss från början, säger Jan Pechan.
Einar Mattsson har sedan tidigare ett samarbete med Strängbetong och att prefab-element i betong skulle användas stod tidigt klart, redan i tävlingsskedet och under systemhandlingsskedet.
– Vi besökte Strängbetongs fabrik flera gånger för att se hur det skulle funka med deras produktion. Elementen som används är nästan i deras maxmått, vilket både är mer effektivt och billigare i transportsynpunkt. Men vi har på en del ställen blindfogat även där det inte är skarv för att ge illusionen av att husen består av fler mindre element, säger Linda Teng.

Eftersom Boverkets byggregler ändrades under projekteringen kunde ytan på lägenheterna minskas från 23,5 till 19,5 kvadratmeter. Det gjorde det möjligt att bygga ett 50-tal lägenheter till.
Foto: Anders Siljevall

Andra kostnadsbesparande åtgärder är att bara en typ av badrum används i samtliga lägenheter och att alla fönster består av samma 2,3 meter höga fönster. Flexibiliteten och det goda samarbetet ledde också till att ännu fler lägenheter kunde klämmas in. Under projektets gång förändrades Boverkets byggregler, vilket innebar att lägenheternas yta kunde minskas – från 23,5 kvadratmeter till 19,5.
– Innan låg vi på 250 lägenheter, men nu kunde vi få in nästan 50 stycken till, säger Linda Teng.
Arkitekten, som för övrigt tilldelades utmärkelsen ”Årets betongarkitekt” för Kvarteret Forskningen, har på grund av de små lägenheterna tänkt särskilt mycket på husens gemensamma utrymmen.
– Vi har tänkt på att ”knäcka” byggnaderna för att skapa nya rum med öppningar ut mot resten av campus, säger Linda Teng.
Mellan husen finns ett torg där det är gott om bord och bänkar. I tvättstugan finns en loungedel och även i postrummet finns plats att umgås. Dessa utrymmen är dessutom öppna med glasväggar ut mot torget och upplysta på kvällarna.


Tvättstugan är utrustad med en loungedel och är glasad för att skapa insyn och trygghet för studenterna.
Foto: Anders Siljevall

– Tanken är att göra det mer säkert för studenterna. Öppenheten har varit en grundtanke från början och ett starkt önskemål från Akademiska hus, säger Lena Fagle, arkitekt på Semrén och Månsson och uppdragsansvarig i projektet.
Kostnadseffektivitet är en faktor, men kvalitet och långsiktighet har ändå varit viktigt, vilket märks bland annat på de solida trästockarna som fungerar som bänkar på torget utanför – de är designade för att klara studentlivets hårda tag. Jan Pechan menar vidare att standarden på studentlägenheterna är den samma som i Einar Mattssons övriga bestånd.


– Det är ingen fråga om köket ska ha en trä- eller stenskiva. Stenskivan må ha en större prislapp nu, men  50 år kommer den inte behöva bytas ut. Det är inte filantropi, utan gedigen förvaltningsverksamhet, säger han.

Badrummen är identiska i lägenheterna, men standardiseringen innebär inte att man har tummat på standarden.
Foto: Anders Siljevall


Projektet är ett plusenergihus. Einar Mattsson arbetar alltid med att sänka energiförbrukningen för att bättra på driftnettot och har tidigare byggt Sveriges största passivhus, Gladan på Kungsholmen, och solpanelsbeklädda Taklampan i Hammarbyhöjden. Speciella förutsättningar ledde denna gång till ytterligare nytänkande när det gäller energi.

– Det var inte självklart att det skulle gå att koppla på sig på fjärrvärmenätet. Samtidigt rådde viss osäkerhet kring elförsörjningen då det skulle byggas väldigt mycket i området, förklarar Jan Pechan.
Då en av medarbetarna i projektet hade erfarenhet av bergvärme landade man i att borra totalt 13 hål för bergvärme.
– Där berggrunden tillåter att man borrar för bergvärme är det ju faktiskt möjligt att bli koldioxidneutral. Vi har visat att det går, säger Jan Pechan.

Lösningen ger också en möjlighet att bedriva forskning på bergvärme, konstaterar Linda Teng och berättar vidare att energiförsörjningen kunde lösas genom den goda samordningen som tidigare beskrivits.
– Vi uppgraderade husets energikrav under processens gång och höjde ambitionen från Miljöbyggnad silver till guld, säger hon.
Taken lutar för att få ut maximalt av solcellerna, som på helårsbasis försörjer husen med fastighetsel, enligt Boverkets byggreglers sätt att räkna på, utan hyresgästernas egen förbrukning.
I husen finns även 50 stycken avloppsvärmeväxlare som ser till att allt vatten som lämnar fastigheten har samma temperatur som när det kom in.
– Värmeväxlarna passar bra i de här studenthusen eftersom studenter duschar mer än genomsnittet, säger Lena Fagle.

 

På KTH:s högsta punkt är utsikten över Stockholm god för studenterna.
Foto: Anders Siljevall

Kvarteret Forskningen har byggts som en delad entreprenad med ett 30-tal entreprenörer. Byggprojektledaren Projektgaranti har hållit samman projektet genom platschefen Peter Hultberg, som har skött projektledningen i produktionen och även varit med vid inköp av de delade entreprenaderna.
– Tid, kvalitet och pengar är de ledord vi alltid har med oss och det har funkat väldigt bra, säger Peter Hultberg.
Han framhåller god stämning och ordning och reda som receptet bakom ett lyckat projekt.
– Det är lätt att det blir grupperingar och mycket muttrande på en byggarbetsplats, men vi har inte haft något sånt. Inte heller något klotter i hissar, vilket annars är vanligt, säger han.
Istället har entreprenörerna turats om att ordna grillningar och haft taklagsfest och midsommarfirande. Stämningen och ordningen har spillt över på arbetsmiljön.


Husen är byggda med prefab-element från Strängbetong. Fasaden är blindfogad på flera ställen för att ge intrycket av att den består av fler mindre element.
Foto: Anders Siljevall


–  Vi har inte haft några olyckor över huvud taget. Den enda incidenten har varit att en lastbil körde in i grannhuset, men det var inga personskador, säger Peter Hultberg.
Det tål att upprepas. Gott och transparent samarbete lönar sig. Jan Pechan lyfter fram två ledord: Tillit och respekt.
– Det gäller att lita på att den andre kan sitt jobb och ha respekt för att man har olika uppgifter att lösa. Att säga ”jag tror på dig” är modigt, säger han.
Arkitektsidan stämmer in. Semrén och Månsson har haft möjlighet att vara delaktiga genom hela projektet.
– Vi har haft ett bra samarbete med Einar Mattsson och Projektgaranti. Som arkitekt är man glad att få vara med även under byggprocessen. Vi har varit delaktiga i sena beslut och haft en dialog om eventuella förändringar från planerna, säger Lena Fagle.

Kvarteret Forskningen i korthet

Byggherre: Einar Mattsson Projekt.
Byggentreprenör: Delad entreprenad
Hyresgäst: KTH.
Byggledare/Byggplatsuppföljare: Projektgaranti.
Projektledning: Einar Mattsson.
Installationsbyggledare:  Projektgaranti.
Projekteringsledare: Einar Mattsson
Arkitekt: Semrén och Månsson.
Landskapsarkitekt: Funkia.
Konstruktör: Structor.
VVS-konsult: Bengt Dahlgren.
El-konsult: Belkab.
VS-entreprenör: Täby rör.
Ventilationsentreprenör: Luftkompaniet.
Elentreprenör: P & B.
Stomentreprenör: Strängbetong.
Markentreprenör: JR Markteknik.
Entreprenadform: delad utförandeentreprenad.
Ersättningsform: Fast pris.
Entreprenadkostnad exklusive moms: ”Delger vi inte gärna våra konkurrenter!”.
Total investeringsvolym: 350 miljoner kronor.
 

Årets Bygge i korthet

Samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling! Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samarbetspartner.

Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury och presenteras på Årets Bygge-galan den 26 mars 2019.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2019.

Nyab erövrar Norrland

Från litet stängselföretag till byggare med miljardomsättning.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/nyab-erovrar-norrland-28833

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Helgläsning: Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Sju projekt från 1960- och 1970-talet med raka linjer och råa fasader.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/vi-listar-sveriges-brutalaste-byggnader-28838

"Rektorn bad mig sänka ribban"

Pia Berg vill att yrkesprogrammen ska ta eleverna på allvar.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/rektorn-bad-mig-sanka-ribban-28902

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Mikael Anjou kräver förbättring

Före detta Einar Mattsson-chefen vill förändra byggbranschen i grunden.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/mikael-anjou-kraver-forbattring-28820

Så blev Berlinmuren till grus

Murens väktare berättar om konstruktionen och rivningen.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/sa-blev-berlinmuren-till-grus-28845

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
http://byggindustrin.com/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

”Jag gör exakt det man säger åt mig att göra”

HR-roboten HRobin är en av de första av sitt slag i Sverige.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jag-gor-exakt-det-man-sager-mig-att-gora-28706

Vi listar folkhemmets byggherrar

Möt sju gubbar som lade grunden för det moderna bostadsbyggandet.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/vi-listar-folkhemmets-byggherrar-28694

Klistermärket som räddar bygget

Lövtunna sensorer kan upptäcka fukt innan byggnaden tagit skada.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/klistermarket-som-raddar-bygget-28691

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.