Meny

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Raka linjer. Råa fasader. Och många hyllningar till mästaren Le Corbusier. Byggbranschen i Sverige tar under 1960- och 1970-talet funktionalismen till en helt ny nivå. Under den här tiden byggs Sveriges brutalaste byggnader.

Grindtorp, Täby: Hemma hos Reinfeldt

Foto: Tove Falk Olsson

De flesta förknippar nog brutala bostadshus i betong med miljonprogramsbebyggelse i socio-ekonomiskt utsatta förorter, men även det välbärgade Täby, norr om Stockholm, har fått sin beskärda del. Arkitekturhistorikern Martin Rörby berättar i boken Sverige brutal om att stadsplanerare under det tidiga 1960-talet såg storskalig bebyggelse som ett välgörande och välkommet inslag i landskapet. Sedda från de stora trafiklederna skulle husen rent av framstå som skulpturer.

Det elva våningar höga Grindtorp är ett ypperligt exempel på ett försök att förverkliga denna vision. De fyra halvcirkelformade huskropparna rymmer hela 1 548 lägenheter och är bland det mest monumentala som Sverige har att erbjuda. Kommer man lite närmare de stora huskropparna märker man att arkitekterna Curt Strehlenert och Olle Elgquist lyckats kombinera XXXL-storleken med en stor omsorg om detaljer, till exempel i form av balkonger med olika fronter och storlekar för att variera husens fasader. Faktiskt sägs det att Mister Täby himself, före detta statsministern Fredrik Reinfeldt, bodde här i Grindtorp i början av 1990-talet.

 

Västra Orminge, Stockholm: Miljonprogram i miniformat

Foto: Tove Falk Olsson

Små men råa. Bostadshus med brutalare fasad än trevåningshusen i Västra Orminge finns det nog inte så många av i Sverige. Byggmästaren som byggde dem, Allan Skarne, var landets främsta pionjär när det gäller bruket av prefabricerade betongelement. 

Efter de första projekten på 1950-talet fortsatte han under miljonprogrammets dagar att utveckla flera egna prefabsystem med väggar där ledningar för vatten och avlopp, elinstallationer samt ventilationskanaler var ingjutna redan på fabrik. I fallet Västra Orminge använde han ett system där bärningen invändigt klaras enbart med pelare i stället för med väggar, vilket ger lägenhetsinnehavaren möjlighet att ändra på lägenhetens planlösning genom att flytta på väggarna. En viktig detalj som i någon mån mjukar upp husens hårda fasader är att arkitekterna Jöran Curman och Ulf Gillberg gav husens tak en tilltalande, välvd form.

 

Hamilton House, Helsingborg: Betong för döde idolen

Foto: Tove Falk Olsson

Den som tittar på vad som byggdes i Sverige under 1960- och 1970-talet blir snart varse att den svenska arkitektkåren var oerhört påverkad av den franske arkitekten och stadsplaneraren Le Corbusier (1887–1965). Fransmannen var funktionalismens stora förgrundsgestalt, men var också kontroversiell på flera sätt. Hans synnerligen radikala visioner om stadsplanering, gällande Paris och andra europeiska städer, inbegrep massiv rivning av äldre bebyggelse till förmån för gigantiska höghus med plats för tusentals, eller hundratusentals, människor (planerna för Paris och andra europeiska städer genomfördes dock aldrig i sin helhet).

Dessutom var hans politiska ståndpunkt tvivelaktig. Under andra världskriget erbjöd han sina tjänster till den franska Vichy-rege­ringen, som samarbetade med nazisterna. Som tur var för Le Corbusier ratade Vichy-regeringen hans idéer. Efter kriget lyckades han få fart på sin karriär igen och myntade i början av 1950-talet begreppet béton brut. Begreppet syftar på arkitektur som använder betongens råhet i sitt uttryck.

En tydligt ”brutalistisk” byggnad i Le Corbusiers anda är sexvåningslängan Hamilton House i Helsingborg. Arkitekten Sten Samuelson har typiskt nog valt att lyfta fram de prefabricerade betongelementens kantlinjer i stället för att dölja dem. Huset byggdes 1967 för Hälsingborgshem och ligger i ett grönt område med utsikt mot sundet över till Danmark. Byggnaden har ytterväggar i träpanel och betong samt bröstningsband mot öster i prefabricerade betongelement. ­Fasaden mot väst består av balkonger, medan gavlarna mot norr och söder är slutna, förutom ett smalt, vertikalt fönsterband.

I mångt och mycket är Hamilton House ett nästan rörande exempel på viljan att hylla Le Corbusier, vars död tidsmässigt sammanföll med att Sten Samuelson fick uppdraget att rita byggnaden. Både de massiva, avfasade betongpelarna som huset vilar på och de rutmönstrade balkongräckena i betong ligger mycket nära mästarens förlagor.

 

Stadsbiblioteket i Norrköping: Kaxigare än de flesta

Foto: Tove Falk Olsson

På torgsidan är ordet ”Stadsbibliotek” hugget rätt in i betongväggen, som för att ytterligare understryka materialets dominans och kraft. Återigen är det arkitekt Sten Samuelson som varit framme. Hans bibliotek utgör en udda fågel i den svenska brutalbyggnadens fauna. Lika mycket skulptur som hus, med ett kantigt och kaxigt uttryck som få andra svenska byggnader kan matcha. Sina närmaste släktingar finner biblioteket sannolikt i samtida brittisk brutalarkitektur. Det brutala uttrycket har dock inte skrämt bort besökarna. Tvärtom ligger biblioteket ofta med i Sverigetoppen vad gäller antal besökare. 

 

Kaknästornet: Brutal utsikt i kvadrat

Foto: Tove Falk Olsson

Arkitekterna Bengt Lindroos och Hans Borgström lärde känna varandra som medarbetare på funkisnes­torn Sven Markelius arkitektkontor. 1954 slog de sina påsar ihop och startade gemensam firma. Kaknästornet, färdigt 1967, blev deras största och mest kända projekt. Bengt Lindroos var känd för att gärna arbeta med kvadratiska former, och Kaknästornet är inget undantag. Byggnadens plansnitt är en kvadrat som möter kvadratiska plattformar för antenner liksom restaurang- och utsiktsdel som är vridna i en 45 graders vinkel mot tornkroppen.

Göteborgsföretaget Yngve Kullenberg Byggnads, som byggde Kaknästornet, göt betongen med glidformteknik, där betongformen följer uppåt med tornets växande höjd. Gjuthastigheten var 4 meter per dygn, vilket möjliggjorde att hela tornet kunde resas på bara 35 dygn. Brutaliteten i det arkitektoniska uttrycket förstärks från nära håll då man bättre kan se de spetsiga, utskjutande kvadraterna. 155 meter höga Kaknästornet var Sveriges högsta byggnad ända till 2005, då 190 meter mäktiga Turning Torso i Malmö tog över titeln.

 

Bergshamra kyrka: Betongen som religion

Foto: Tove Falk Olsson

Ungraren Georg Varhelyi flyttade till Sverige 1939 och kom att tillhöra de mest inflytelserika arkitekterna under årtiondena efter andra världskriget. Hans mest kända verk är kanske det 16 våningar höga Le Corbusier-inspirerade höghuset i Björkhagen. Just Stockholms förorter kom att bli Varhelyis huvudsakliga arbetsområde. I Bergshamra fick han uppdraget att rita ett centrum med tillhörande kyrka. Föga överraskande valde han att låta kyrkobyggnaden utföras nästan helt i naturfärgad betong.

Resultatet blev ett märkligt möte mellan å ena sidan kristendomen och å andra sidan arkitektkårens nästan religiöst färgade tro på funktionalismen och betongen som framtidens uttryck och material. En lika brutal som konsekvent detalj är att det stora korset utanför kyrkan även det är gjutet i betong. Liksom många andra av de brutalistiska praktverken erbjuder kyrkan en stor rikedom av detaljer. Genom ett stavformat mönster i relief ger Varhelyi välbehövligt liv åt den annars mycket strikta fasaden.

 

Före detta Arkitekthögskolan, Stockholm: Stockholms fulaste?

Foto: Tove Falk Olsson

Visst är det en smula ironiskt att ett hus som 2008 blev utsett till Stockholms fulaste under många år fungerade som landets arkitekthögskola. Måhända blev byggnaden ännu mer brutal än vad arkitekterna Gunnar Henriksson och John Olsson från början avsett. Tanken var nämligen att gröna klätterväxter skulle slingra sig längs fasaden, men de trivdes aldrig på den råa betongen. Fasaden mot norr är öppen och utförd i koppar, glas och trä. Mot tre sidor omsluter de högre delarna av huset skolans ateljéer och ritsalar, som är inrymda i en lägre del som vetter mot Engelbrektskyrkan.

Huset har trots, eller kanske tack vare, sin uppenbara råhet flera detaljer som funkisfansen gärna gottar sig åt. Till exempel att arkitekterna varvat bärande betongskivor med tegelliknande betonghålsten och på så vis skapat ett varierat rutmönster på fasaden. 2011 härjades delar av byggnaden av en omfattande brand men används efter renovering återigen av arkitekthögskolan, vars huvudverksamhet dock flyttat till ett annat för ändamålet uppfört hus.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Sugen på mer?

Bilderna till artikeln är av fotograf Tove Falk Olsson och kommer från boken Sverige Brutal (Max Ström) av Tove Falk Olsson och arkitekturhistorikern Martin Rörby. I den kan du fördjupa dig i fler brutala byggen.

Vi listar bygguttrycken du inte kände till

Byggindustrin granskar tio udda utländska talesätt på byggtema.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/vi-listar-bygguttrycken-du-inte-kande-till-29408

Bröderna som blev byggjättar

John Mattson och Einar Mattsson symboliserar den lyckade klassresan.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/broderna-som-blev-byggjattar-29409

Riksarkitekten: ”Jag söker inte makt”

Helena Bjarnegård har nu varit riksarkitekt i ett år.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/riksarkitekten-jag-soker-inte-makt-29398

”Min favoritluft finns i Rocky Mountains”

Julia Luongo leder arbetet med nya tjänsten Ramboll Shair.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/min-favoritluft-finns-i-rocky-mountains-29279

Dårhuset som blev borätter

Historien om hur långbad och lobotomeringar ersattes av attraktiva bostadsrätter.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/darhuset-som-blev-boratter-29284

Jan Henriksson: "Jag ger inte upp"

Nystart efter konkursen av Q-gruppens byggbolag.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/jan-henriksson-jag-ger-inte-upp-29271

Pressen på svartbyggarna ska öka

Regeringen lovar regeländringar som ska göra det lättare att jaga skurkföretag.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/pressen-pa-svartbyggarna-ska-oka-29269

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

Markus Näslund fortsätter fokusera på målet

Ishockeyspelaren har hittat en ny passion i fastighetsutveckling.
Porträtt
http://byggindustrin.com/artikel/portratt/markus-naslund-fortsatter-fokusera-pa-malet-29149

Byggaren som blev stenrik amerikan

Fattig smålänning blev en av de mest framgångsrika byggföretagarna i USA.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/byggaren-som-blev-stenrik-amerikan-29176

Stöd till innovation i branschen har tredubblats

Sammanlagt närmare 2 miljarder kronor att söka till innovationer.
Fördjupning
http://byggindustrin.com/artikel/fordjupning/stod-till-innovation-i-branschen-har-tredubblats-29174

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.