Meny

Bygg fortsätter vara klimatbov

Bygg fortsätter vara klimatbov

Alltför få känner till att vi behöver ställa om till ett mer hållbart byggande, anser Johan Nuder på Informationscentrum för hållbart byggande. "Det är ”check i boxen” för bilen och biffen men bostaden/byggnaden är ännu alltför obelyst hos de målgrupper som behöver informationen", säger Johan Nuder.

Att bygg- och fastighetssektorn har en stor del av koldioxidutsläppen på sitt samvete är känt sedan länge. Johan Nuder, koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande, talar om den stora utmaningen i och med att drygt 20 procent av växhusgaserna som släpps ut i Sverige har sitt ursprung från branschen.

– Lägger man till import brukar man säga att siffran närmar sig 40 procent. Under senare år har dessa tal ökat vilket i sig är ett tecken på att det går för långsamt och att omställningstakten måste öka, säger han.

Fokusera på det redan byggda

Han anser att den stora utmaningen för branschen är att medvetandegöra de målgrupper som har mest negativ påverkan på klimatutvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn. Lyckas man inte med det kommer inte förändringen igång.

– Vi tillför knappt en procent nya bostäder i Sverige årligen och har stort fokus på att ställa om nyproduktionen till ett mer klimatsmart byggande. Men vi har alltför lite fokus på det befintliga beståndet, säger han.

Byggnaderna har ofta dålig underhållsstatus och använder inte sällan 2-3 gånger mer energi än det nybyggda.

– Lyckas branschen inte nå ut med kunskapen hur viktigt att ställa om det befintliga fastighetsbeståndet på ett klimatmässigt hållbart sätt  är risken stor för att byggnaderna ”låses in” i en gammal standard 20-30 år framöver. Det leder till att omställningen blir än mer svår att genomföra, säger Johan Nuder.

Byggreglerna styr

Thomas Ekvall, prognoschef på Prognoscentret pekar å sin sida ut att alla företag strävar efter att hålla nere byggkostnaderna. Men att göra det samtidigt som energiförbrukningen minskar är en stor utmaning.

– En väg att nå är ännu mer prefab där så lite jobb som möjligt görs på byggarbetsplatsen. Även enhetliga byggregler och standarder inom Norden skulle ge högre effektivitet och trycka ner byggkostnaderna. Jag hoppas att arbetet med att harmoniera regelverken mellan länderna fortsätter under 2020, säger Thomas Ekvall.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.