Meny
  • Vindkraftsbyggandet är på frammarsch, vilket gynnar anläggnignentreprenörerna som är kunniga inom nischen.
    Foto: AF Gruppen

"Det tar lång tid innan spaden sätts i marken"

"Det tar lång tid innan spaden sätts i marken"

Investeringarna är stora, men frågan är när arbetena kommer i gång och hur stor del av kakan som kommer entreprenörerna till del. Två byggare ger sina tankar om anläggningskonjunkturen.

Eric Lomstedt är regionchef i Mellansverige på YIT. Han noterar att även om de planerade anläggningsprojekten är många, så finns det en osäkerhet på beställarsidan.

– Projektörerna har mycket att göra, men det tar lång tid innan spaden sätts i marken. Det kan ta månader innan det blir kontraktskrivning, vilket gör det svårt att hantera resursfrågan, säger han.

På Stockholmsmarknaden är det mycket på gång. Eric Lomstedt berättar att det är mer bergtunnelarbeten än någonsin i regionen.

– Mycket ska byggas, bland annat Södertörnsleden, men den ser ut att bli försenad, säger han.

Eric Lomstedt, regionchef i Mellansverige på YIT
Foto: YIT

Men trots att projekten är stora och många är konkurrensen hård.

– I Stockholm brukar vi vara ungefär åtta anbudsgivare som återkommer i upphandlingarna, men det kommer ofta in en ny aktör som går in med ett 20 procent lägre anbud. Det gör det tufft att ta jobb till rätt pris, säger Eric Lomstedt.

I dagsläget märks fortfarande en tröghet efter jul och nyår.

– Det är samma som efter sommaren. Det uppstår ett vakuum under en period, säger Eric Lomstedt.


Påverkar den milda vintern verksamheten under den här årstiden?

– Eftersom vi har mycket betong- och bergarbeten hade vi kört på oavsett, men när det kommer till markarbeten gör det ju skillnad när det är mildare temperatur.

YIT har flera stora anläggningsprojekt på gång. Under våren inleds bygget av en ny avloppstunnel som ska gå mellan Bromma och Sickla i Stockholm

– Det är en del i utvecklingen av vattenreningsverket i Henriksdal. Kontraktets värde är 1,4 miljarder kronor. Vi ansvarar även för andra bygg- och infrastrukturarbeten för Henriksdals reningsverk. I övrigt har vi en hel del vindkraftsprojekt i norra Sverige, säger Eric Lomstedt.


Ola Forsell, vd för Kanonaden Entreprenad.
Foto: Kanonaden Entreprenad

Kanonaden Entreprenad, med huvudkontor i Nässjö, har en bred verksamhet med allt från gatu- och VA-entreprenader, grundläggningar för bostäder och andra byggnader.

Bolaget har en stark position inom de mer specialiserade uppdragen i terminaler inom logistik och vindkraftsparker.

– Det sista året har det varit en minskad aktivitet i bostadsbyggandet, vilket såklart pressat marginalerna, och så även i LOU-jobb inom gator och VA. Därför tror jag att en del anläggningsentreprenörer, som har övervikt inom dom segmenten, kommer att uppleva en tuffare marknad framöver. Men de som är mer specialiserade har det nog lättare, säger Ola Forsell, vd för Kanonaden Entreprenad.

När det kommer till energisektorn ökar investeringarna de närmaste åren. Emellertid så ska man ha klart för sig att endast cirka tio procent av investeringarna utförs av anläggningsentreprenörerna medan resten ligger hos turbin- och elanslutnings leverantörerna.

– I ett vindkraftsprojekt anlägger vi vägar, fundament och elnät, säger Ola Forsell.


Marknadsledande på vindkraft

Kanonaden genomförde sitt första vindkraftsuppdrag 2009 och under toppåren 2013-2015 var bolaget marknadsledande anläggningsentreprenör i den nischen och Södra Sverige

– Det byggdes väldigt mycket vindkraftsverk under den perioden. Därefter tog det stopp eftersom priserna på energi och elcertifikat var så låga. Men 2017 kom branschen igång igen med stora projekt, berättar Ola Forsell.

Nyligen fick Kanonaden uppdraget att bygga södra Sveriges största vindpark, Åby-Alebo – ett kontrakt värt 213 miljoner kronor. Mycket har hänt i vindkraftsbranschen under de senaste fem åren. Projekten är betydligt större, liksom tornen och rotorerna.

– För fem, sex år sedan var de längsta vindkraftsverksdelarna 45 meter långa. I dag är de 75 meter. Det ställer helt andra krav när vi ska anlägga vägar för att delarna ska kunna komma fram. Montageytorna är också tre, fyra gånger större i dag, säger Ola Forsell.

Under nedgångsåren har en del aktörer fallit bort från marknaden, men generellt så fungerar konkurrensen och ser rätt lika ut.

– En del har inte haft uthålligheten att hålla kvar kompetensen. Men vi är i vartfall tre-fyra svenska konkurrenter som har tillräcklig kompetens och konkurrenskraft för att verka inom nischen, säger Ola Forsell.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.