Meny

Eldar för kråkorna - Kommuner slösar bort miljardbelopp på bristande klimatarbete

Eldar för kråkorna - Kommuner slösar bort miljardbelopp på bristande klimatarbete

Sverige ser inte ut att nå ens halvvägs till målen om minskad energianvändning. Sveriges kommuner skulle kunna spara hundratals miljarder kronor och flera miljoner ton koldioxid med hjälp av storskaliga, lönsamma energiinvesteringar.

Enligt Tomas Berggren, expert på energieffektivisering i fastigheter på Energimyndigheten, ser Sverige i dagsläget inte ut att nå ens halvvägs till Sveriges och EU:s mål att minska den totala energianvändningen i byggnader, industri och transporter med 50 procent till 2030 jämfört med 2005.

– Många tror att vi bara måste växla från fossilt till förnybart. Men även förnybar energi leder till utsläpp från förbrukning av material, transporter och annat. Den största potentialen vi har i världen är att energieffektivisera. Kommunerna bör gå före med gott exempel, säger han.

Kostar skattebetalarna flera hundra miljarder varje år

I kommunerna finns mycket att göra. Länsstyrelsen i Skåne har besökt alla skånska kommuner och intervjuat 100 personer – alltifrån kommunstyrelseordförande till fastighetschefer, miljöstrateger, upphandlare och driftstekniker. Resultatet blev en rapport där energislöseriet i de kommunala fastigheterna – exklusive bostäder – uppskattades kosta de skånska skattebetalarna cirka 420 miljoner kronor per år. I rapporten står att läsa att:

”Det eldas för kråkorna, på grund av att lönsamma energieffektiviseringsåtgärder av olika anledningar inte genomförs”. ”Dessa pengar ska enligt svensk lagstiftning användas för värdehöjande kapitalkostnader i samma fastigheter. Därmed går kommunerna miste om 7,4 miljarder kr i investeringsutrymme”.

Genom att styra om pengaflödet från onödiga energifakturor till lönsamma energiinvesteringar skulle kommunerna i stället för att förlora 7,4 miljarder kronor kunna gå 5 miljarder kronor plus under investeringens livslängd. Dessutom skulle koldioxidutsläppen minska. ”Skattemedel bör användas till investeringar som skapar nytta för medborgarna, inte till att betala onödigt höga energifakturor”, skriver Jeanette Schlaucher, chef för miljöstrategiska enheten, i förordet till rapporten.

Ny rapport visar på sparpotential

Efter att rapporten publicerades 2018 har länsstyrelsen gått vidare med ett pilotprojekt i Lund, Trelleborg, Osby och Burlöv. Enligt rapporten som lanseras i dagarna kan de fyra kommunerna spara in 59 procent av sina energikostnader. Därmed kan de sänka sina nettokostnader med 3 miljarder kronor under loppet av 30 år, om de investerar 2 miljarder kronor under en femårsperiod. Beräkningen utgår från en energiprisökning på 3 procent per år och en kalkylränta på 1,5 procent. Extrapolerat till Sveriges alla offentliga lokaler beräknas nettobesparingspotentialen vara 376 miljarder kronor under 30-årsperioden. 

Pernilla Strid
pernilla.strid@bbm.bonnier.se

 


 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.