Meny

Här är fördelarna med ISO44001

Här är fördelarna med ISO44001

Vi bad John Thorsson, ordförande i en kommitté hos Swedish Standards Institute (SIS) som arbetat med den nya standarden för samverkan, ISO 44001, att lista fördelarna med den. Både ur den enskilda organisationens perspektiv och för branschen som helhet.

För den enskilda organisationen:

  1. Ni får ut mer av varje samverkansinitiativ. 
  2. Det blir tydligt när och hur samverkan stödjer företagets/organisationens affärsidé och hur ni förbereder och genomför samverkan. 
  3. Ni får kvalitetssäkrade processer för att stödja samverkan. 
  4. Rätt beteenden hos ledare och medarbetare. 
  5. Ni blir en mer kompetent, effektiv och attraktiv samverkanspartner på marknaden. 

För branschen:

  1. Gemensamt språk för samverkan.
  2. Fokus på ömsesidiga fördelar och ökat värde.
  3. Fler lyckade och färre misslyckade samverkansinitiativ.
  4. Fler samhällsbyggare som kan och får möjlighet att arbeta över traditionella gränser för ökad innovation och större samhällsnytta. 
  5. Eftersom ISO 44001 följer samma grundstruktur som andra ledningssystem enligt ISO så möjliggör det en effektiv implementering och god tillgänglighet för många i branschen.