Meny

Hett så in i Norden – anläggningsmarknaden land för land

Hett så in i Norden – anläggningsmarknaden land för land

Mellan 2014 och 2018 växte anläggningsinvesteringarna i Norden med närmare 20 procent till sammanlagt 32,4 miljarder euro. Under fjolåret var ökningen uppskattningsvis 4 procent och enligt Sveriges Byggindustriers prognos kommer den att vara lika stor i år. Byggindustrin går igenom prognosen land för land.

Danmark

Under 2018 steg anläggningsinvesteringarna med 10 procent. Framförallt var det det energirelaterade anläggningsbyggandet som bidrog (Danmark har liksom Sverige satsat stort på vindkraft), men även järnvägsinvesteringarna.

Då fler anläggningsprojekt avslutas än som påbörjas ser det inte ut att bli någon ökning i investeringarna under prognosperioden 2019-2020, trots byggstarten av två nya tunnelbanestationer 

Jätteprojektet Fehmarn Bält, tunnelförbindelsen till Tyskland, ser inte ut att komma igång förrän tidigast 2021 och lär därför inte bidra till någon investeringsökning åren dessförinnan.

Fehmarn Bält-projektet ser inte ut att komma i gång förrän 2021.
Illustration: Femern A/S

 

Finland

De senaste åren har ett minskat bostadsbyggande och en stram finanspolitik lett till en svag utveckling i anläggningsbyggandet de senaste åren. Som enda land i Norden bygger Finland ut sin kärnkraft. Ett nytt kärnkraftverk ska byggas – ett projekt som beräknas kosta sju miljarder euro. Däremot ser byggstarten inte ut att ske förrän 2021. Viss tillväxt beräknas dock ske under 2020 då regeringen ska satsa mer pengar på ny infrastruktur och att energirelaterat anläggningsbyggande också bidrar positivt.

Norge

Den senaste femårsperioden har anläggningsinvesteringarna i Norge vuxit med nära 40 procent, mycket tack vare den goda allmänekonomiska utvecklingen i landet. Norge satsar hårt på infrastruktur och 2016 presenterade Samferdseldepartementet en ny nationell plan för perioden 2018-2029 om sammanlagt 933 miljarder norska kronor – en ökning med 80 procent jämfört med den förra planen. Under perioden 2019-2020 är Norge det nordiska land som förväntas öka investeringarna inom anläggning mest – 11 procent 2019 och 6 procent 2020.

Satsningar på infrastruktur har lett till ökade anläggningsinvesteringar i både Norge och Sverige. På bilden: Förberedande arbeten för Förbifart Stockholm
Foto: Elin Bennewitz

Sverige

Hemma i Sverige är det väginvesteringarna som har lyft de offentliga anläggningsinvesteringarna under den senaste femårsperioden. Framöver kommer det offentliga att skifta fokus från väg till järnväg medan de privata anläggningsinvesteringarna har växlat upp sedan 2018 och drivs främst av ökade satsningar inom energi, VA- och avfallsanläggningar samt telekommunikation.


Källa: Sveriges Byggindustrier – Nordisk byggkonjunktur 2019-2020

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.