Meny

Lär dig mer om allergena växter

Lär dig mer om allergena växter

Grönytor är en viktig del när nya bostadsområden och stadsdelar växer fram. Det finns många aspekter att ta hänsyn till: estetik, biologisk mångfald och skötsel. Ytterligare en aspekt är att det finns träd, buskar och blommor som är bättre och sämre för människorna som bor och vistas i området ur allergisynpunkt.