Meny
  • Nima Assadi är utbildad civilingenjör som efter tio år som anställd i byggbranschen nu arbetar som konsult inom verksamhetsutveckling och samhällsbyggnad. Han driver även podden Hela kedjan. Foto: Podcasten Hela kedjan

Nima Assadi: “Här är framtidens digitala trender”

Nima Assadi: “Här är framtidens digitala trender”

Byggindustrins spanare Nima Assadi ser tre företeelser som är på gång – och en som är på väg ut. Här delar han med sig av sina personliga reflektioner kring de digitala trender som dominerar i branschen just nu.

1. Generativ design 

Byggrelaterat hörde jag termen för första gången år 2010. Då behövdes uppbackning från Stanford University, en superdator som knappt fanns på marknaden och 48 timmars simuleringstid för att få fram 1 000 – visserligen i sammanhanget relativt enkelt kravställda – olika förslag på möjlig planlösning. 

I dag är möjligheterna helt annorlunda. Med hjälp av molnet behövs inte mer än en vanlig laptop för att kunna uppnå bättre resultat än vad superdatorn kunde leverera för snart tio år sedan.

Under vistelsen i Las Vegas fick jag se flera exempel på projekt där generativ design bidragit till slutprodukter som inte hade varit möjliga att få fram på lika kort tid (om ens över huvud taget) med traditionella metoder. 

Datorkraften är här, programmen är här och bevisen för att det verkligen ger resultat likaså. Och även om alla inte kan börja med generativ design i morgon (det är ännu inte lika användarvänligt som exempelvis Google) så borde alla branschaktörer som vill fortsätta kunna konkurrera om 5–10 år redan i dag förbereda för en annorlunda designprocess. 

Tidigare använde vi oss av programmen för att se om vår egen design funkade eller inte, nu ställer vi i stället kraven och låter programmen designa den lösning som funkar bäst för oss.

2. Connect & construct

Hösten 2010 skrev jag ett examensarbete som handlade om hur man på ett framgångsrikt sätt kunde införa och implementera användning av projektets informationsmodell i produktionsfasen. Detta är en utmaning som många byggföretag står inför än i dag. Efter en väl genomförd projektering, där informationsmodellen varje vecka byggs på med viktiga data, tar det helt plötsligt stopp – och otroligt stor potential försvinner i stället för att nyttjas under produktionsfasen. 

Slutsatsen i mitt examensarbete var att detta till största del beror av två faktorer: Byggföretagen förbereder inte modellen för produktionsfasen, den optimeras endast för projektering, och det fanns heller inte programvaror som gjorde det möjligt att på ett enkelt sätt använda informationen ute på byggarbetsplatsen. 

I dag känns programvaror som inte håller måttet väldigt långt borta. Tvärtom finns det funktioner som möjliggör helt nya arbetssätt. Och det sista är väldigt viktigt. Det handlar inte längre om att med hjälp av tekniken utföra samma arbete som tidigare men lite smidigare. I stället handlar det om att införa nya arbetssätt, som i samspel med den nya tekniken åstadkommer bättre slutresultat. 

Snart tio år efter mitt examensarbete kan jag konstatera att programvarorna finns på plats. Att förbereda informationsmodellen (och anpassa arbetsmetoder) ligger dock, precis som år 2010, på byggföretagen.

3. Cloud collaboration

Ladda upp modeller och samordna en gång i veckan? Nope, inte längre. Genom att arbeta i molnet möjliggör man ett bättre informationsflöde för projektet, säkerställer att informationsmodellen alltid är uppdaterad och att förändringar som påverkar projektets ekonomi, tidsplan, miljöutvärdering och övrig kravställning omgående identifieras.

Det handlar dock inte bara om att ladda upp filer. För att kunna utnyttja alla fördelar (och det finns väldigt många) är det extremt viktigt att redan från början sätta upp en korrekt projektstruktur i molnet. Kopplingar mellan byggdelar, granskningsregler, mängdavtagningsformler, analysverktyg och mycket mer. Men bli inte skrämd, detta är uppgifter som behöver utföras i alla projekt – fördelen med att göra rätt från början innebär bara att du förmodligen endast behöver göra detta en gång.

4. BIM dör ut

BIM som term är på utdöende. Bland de seminarier som jag har gått på har jag knappt hört någon använda ordet. Man pratar visserligen om informationsmodeller som innehåller både grafik och egenskaper, men man begränsar det inte till termen BIM. Fokus är istället på dataflödet och att göra detta både användarvänligt och begripligt. 

Personligen är jag en supporter av den nya strategin. Termen BIM har en tendens att tyvärr snäva till synen på användningsområdet för informationsmodellen till en relativt liten del av vår byggprocess, trots att det inte är vad som avses. 

Vi behöver lyfta blicken och i stället optimera hela kedjan, och jag tror att det förändrade sättet att uttrycka sig kommer att bidra till en positiv utveckling.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.