Meny

Positiva toner om regeringens tredje krispaket

Positiva toner om regeringens tredje krispaket

Regeringen presenterade i veckan ett krispaket som innehåller korttidspermittering och att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. Bostadsminister Per Bolund säger att Regeringen noga följer den ekonomiska utvecklingen i spåren av Corona-utbrottet. Byggföretagen välkomnar regeringens krispaket.

– Coronavirusets spridning är en global kris för människors liv och hälsa men den kommer oundvikligen ha betydande negativa effekter på global och svensk ekonomi, säger han.

I måndags presenterade regeringen ett åtgärdspaket med ett nytt system för korttidspermittering som gäller från och med den 16 mars. Det innebär att företag kan försöka undvika varsel genom att tillfälligt minska arbetstider och inkomster. Företag kan kompenseras med upp till 50 procent av lönekostnaden från staten. Staten har också tillfälligt tagit över sjuklönekostnaden och företag kan få använda skattepengar som betalats in i år och skjuta upp skatteinbetalningar. 

Kraftfulla åtgärder ska underlätta för företagen

Per Bolund ser åtgärderna som oerhört kraftfulla.

– De är är riktade till alla typer av företag och branscher som påverkas av det rådande läget, inklusive byggbranschen. Riksbanken kommer att låna ut upp till 500 miljarder kronor för att säkerställa kreditförsörjningen och Finansinspektionen har vidtagit åtgärder för att underlätta utlåning till de företag som behöver. Regeringen följer utvecklingen inom byggbranschen och är beredda att vidta åtgärder om det krävs säger han.

Skanska, som var snabba med att införa ett förbud för utlandsresor för sina medarbetare när coronaviruset blev känt välkomnar Regeringens krispaket.

– Vi hoppas det ska stimulera ekonomin och det är också bra att partipolitiken läggs åt sidan för att med full kraft fokusera på att navigera konstruktivt i detta ansträngda läge, säger Jacob Birkeland, presschef på Skanska.

Parera risker

Skanska försöker i nuläget framför allt parera två risker.

– Det ena är hur vi hanterar störda leverantörsled. Det andra är hur vi hanterar om personal hos underleverantörer inte kan komma fram till projekt. Vilka följderna blir specifikt för oss går i nuläget inte att helt förutse, jag vill betona att det är ett osäkert läge. Vi inser att vi inte är en isolerad ö i det här sammanhanget. Vi upplever en nedgång i både nationell och internationell ekonomi. Givet det och att vi finns på flera marknader har vi anledning att se vad olika scenarier kan leda till, säger han.

Byggbranschen står för 11 procent av Sveriges BNP. Exakt hur coronakrisen kommer att påverka branschen och hela Sverige är oklart, men byggbranschen kommer inte gå oskadd ur krisen, det är säkert, säger Tanja Rasmusson, näringspolitiskt ansvarig på Byggföretagen.

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen.
Foto: Kommerskollegium

– Jag är orolig för svensk ekonomi, men jag vet samtidigt att det finns åtgärder som kan vidtas. Det finns en enorm kraft i näringslivet och många förslag på åtgärder, säger hon.

Byggföretagen håller just nu på att ta fram underlag för en ny konjunkturprognos. I den kommer det med största sannolikt noteras att BNP kommer skrivas ner. 

– Skrivs BNP ner kommer det påverka vår ekonomi. Vi ser också en risk att många blir sjuka och att många måste vara hemma från jobb, vilket kommer att drabba produktionen, säger Tanja Rasmussen.

Regeringen bör ha mycket kontakt med byggbranschen nu, menar Tanja Rasmusson och det är verkligen tid för dem att lägga åt sidan interna kanslibråk, tycker hon.

– Jag skulle också önska att man tillsätter en ”coronakommission” redan nu, där man kan bolla vad som händer nu i realtid för att hålla samhället flytande och sedan kan denna kommission övergå till att vara utvärderande och lärande efteråt, säger hon.

Byggföretagen står bakom Regeringens krispaket. Att staten går in med sjukförsäkringskostnaderna är starkt efterfrågat, anser organisationen. Dock hade de till exempel önskat att företagen sluppit att först betala in pengarna för att sedan i efterhand begära ersättning. Möjligheten att använda pengar från skattekontot är bra och välkommen, men man är kritisk mot den ränta som företagen förväntas betala om de skjuter upp skatten.

Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen
Foto: Rosie Alm

Svårt att göra konjunkturprognos

Fredrik Isaksson, chefsekonom på Byggföretagen jobbar just nu på den konjunkturprognos som ska släppas den 2 april. Det kommer bli en knepigare uppgift än vanligt att förutspå framtiden.

– Rent generellt kan man säga att vad vi tror om framtiden förändras vecka för vecka, just nu kan ingen egentligen ha någon vettig åsikt, men det är tydligt att vi kommer få en rätt rejäl inbromsning i ekonomisk tillväxt, säger han. 

Det största hotet mot konjunkturen nu är efterfrågeminskning inom bostadsbyggandet. En sådan kan komma både av att en ekonomisk osäkerhet får människor att tveka på att sälja och köpa ny bostad, men också för att människor helt enkelt inte vågar gå på visningar. 

Goda utsikter till ekonomisk återhämtning

Fredrik Isaksson hoppas dock att de offentliga beställarna ska fortsätta med sina projekt.

– Eftersom kommunerna är viktiga beställare vore det bra om man tillför pengar för äldreboenden och förskolor, något som behövs på många platser, tycker han.

En sak som man bör tänka på är dock att det efterfrågebortfall vi ser i hela ekonomin nu beror på politiska beslut runt om i alla drabbade länder. 

– Syftet är att bromsa/hindra smittspridningen och detta betyder ju att när virusutbrottet väl är över kommer dessa begränsande åtgärder att dras tillbaka och då är utsikterna goda för en snabb ekonomisk återhämtning, säger han.

 


 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.