Meny

Så fungerar EU:s utsläppsrätter

Så fungerar EU:s utsläppsrätter

EU:s handel med utsläppsrätter inleddes år 2005. Sedan dess har flera förändringar av systemet genomförts. Här reder vi ut hur det fungerar.
  • I dag ingår cirka 13 000 europeiska anläggningar i systemet, varav cirka 750 svenska anläggningar finns i Sverige. Flygoperatörerna omfattas av systemet sedan 2012.
  • Utsläppen begränsas genom att en övre gräns sätts för hur stora de totala utsläppen från företagen i systemet får vara, ”utsläppstak”. Det går att sälja och köpa utsläppsrätter om man har överskott eller behöver släppa ut mer. Tanken är dock att det ska bli dyrt att släppa ut mer, så att man hellre väljer att minska utsläppen.
  • Antalet tillgängliga utsläppsrätter ska sänkas successivt för att på så sätt minska utsläppen. Kurvan ska nå noll 2057 vilket dock är för sent enligt nuvarande klimatberäkningar.
  • Det finns även system med utsläppsrätter i Kalifornien och Kina är på väg att starta ett liknande system.