Meny
  • "Vi har inte varit en bra ägare till Road Services", slog vd:n Tomas Carlsson fast när han för ett år sedan berättade om beslutet att avyttra verksamheten.
    Foto: Anders Siljevall

Så går det med NCC:s plan att lämna marknaden

Så går det med NCC:s plan att lämna marknaden

Förra hösten beslutade NCC att avyttra Road Services, bolagets verksamhet inom väghållning och snöröjning. Men hur går det med försäljningen? Några klara besked står ännu inte att få.

En stor del i det förändringsarbete som NCC:s nybakade vd Tomas Carlsson initierade under 2018 var avyttringen av NCC Road Services som vid tillfället hade 650 anställda. Bakgrunden var att lönsamheten under de senaste åren har varit låg. Under 2017 uppgick enhetens förlust till -76 miljoner kronor och 2018 hade den ökat till -296 miljoner kronor.

– Vi har inte varit en bra ägare till NCC Road Services. Det är en marknad vi inte känner till och vi kommer att inleda arbetet med att hitta en ny ägare, förklarade Tomas Carlsson på en kapitalmarknadsträff i oktober 2018, då han kommunicerade byggbolagets väg framåt.

Sedan dess har en hel del hänt. Redan efter ett par månader stod det klart att vägsäkerhetsföretaget Ramudden skulle förvärva Via Safe Sweden, en del av NCC Road Services med ett 60-tal anställda och en omsättning på 100 miljoner kronor.


Rykten tillbakavisades

Hur går det då med resten av Road Services, inklusive det tjugotal driftkontrakt för Trafikverket som NCC sitter på? Svaret hänger än så länge i luften. Åtminstone officiellt. Under sommaren rapporterade Nyhetsbyrån Direkt att försäljningen skulle vara klar. Källan till påståendet hade dock inget namn på köparen eller summa på affären och uppgifterna tillbakavisades av NCC:s kommunikationschef Maria Grimberg.

– Vi kommenterar inte rykten. När vi har något att kommunicera till marknaden gör vi det, förklarade hon för nyhetsbyrån.

När Byggindustrin kontaktar NCC för att få en statusuppdatering svarar Anna Trane, chef för externkommunikation:

– Vad gäller försäljningen av NCC Road Services fortgår den processen enligt plan. Något mer har vi inte att säga i dagsläget.

Vad som står klart är att NCC åtminstone indirekt kommer att behålla viss verksamhet inom drift och underhåll på vägsidan. På Gotland sitter dotterbolaget Nybergs entreprenad på ett av två baskontrakt. Josefine Holmstedt, produktionschef för bland annat drift och skötsel på Nybergs Entreprenad, berättar att företagets drift- och underhållsverksamhet kommer att finnas kvar även framöver.

– Eftersom vi är ett eget bolag i koncernen är vi undantagna från detta, så vårt kontrakt kommer bli det enda som finns kvar inom NCC, säger Josefine Holmstedt.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.