Meny

Så har Autodesk erövrat byggplatsen med ny teknik

Så har Autodesk erövrat byggplatsen med ny teknik

De senaste åren har Autodesk utökat sin produktfamilj till att omfatta allt fler delar av ett byggprojekts livscykel. Nu är det inte bara design utan även planering, produktion och förvaltning som gäller för mjukvaruföretaget. Och då riskerar ett ensidigt fokus på BIM att bli en begränsande faktor.

För tio år sedan var BIM byggbranschens främsta modeord. Nu låg effektivitet, rationell produktion och ökad lönsamhet inom räckhåll! 

Ett decennium senare är BIM-modellen en central och självklar del i byggbranschens digitalisering. Fördelar som bättre visualisering, kollisionskontroll och mer exakta kostnadsprognoser är några välkända nyttor med BIM. Men allt det rör projekteringsfasen. Och det är också i byggprojektens tidiga skeden, då man designar och projekterar, som användandet av BIM är utbrett. Ju längre nedströms i kedjan, desto mindre BIM.

Mjukvaruföretaget Autodesk, med trotjänaren AutoCAD och BIM-flaggskeppet Revit i sin projektportfölj, ser en enorm outnyttjad potential.

– Historiskt sett har vi främst erbjudit designprogramvaror, men nu tittar vi på att bättre sammankoppla byggprocessens alla faser, säger Jens Lovejus, lösningsarkitekt på Autodesk.

Riktar sig till produktionen

Att BIM har svårt att få fäste i förvaltningen har sin förklaring i fastighetsbranschens struktur, tror Jens Lovejus.

– De som ska äga och förvalta fastigheten finns sällan med och kan kravställa i projekteringsskedet. Även om byggherren är inblandad är sällan slutkunden med. För att komma runt det behöver vi en konsensus kring vad som skapar värde i förvaltningen, säger Jens Lovejus.

För produktionen är situationen annorlunda. Autodesk har nu ett antal verktyg som riktar sig specifikt till produktionen.

– Vi har lösningar för hur man planerar själva byggprocessen. Till exempel för när transporterna ska komma, för hur man ser till att alla har uppdaterad information ute på byggarbetsplatsen, och så vidare, säger han.

Mer än BIM

De stora effektivitetsvinsterna som branschen drömde om när BIM först utvecklades kommer enligt Jens Lovejus först när hela byggkedjan kommunicerar i samma informationskanal, i ett sömlöst flöde av information. Det är det de vill åstadkomma med sin molnlösning Autodesk Construction Cloud. 

– Det är datan som är central. Sedan är det olika vilken del av den man är intresserad av, och hur man vill få tillgång till den, beroende på vilken roll man har. Datan är den samma, men verktygen du använder för att få tillgång till den varierar med din roll.

I Autodesk Construction Cloud ingår flera olika verktyg – det vill säga programvaror – anpassade för olika faser i byggkedjan. Alla involverade parter – arkitekter, konstruktörer, installatörer, byggentreprenörer, fastighetsägare och så vidare – arbetar med sina programvaror mot ett sammankopplat flöde av data och information. Autodesk Construction Cloud kopplar till exempel ihop BIM-data med arbetsflöde men också worddokument, pdf-filer, fotografier, med mera ryms. Att bara arbeta med BIM vore en onödig begränsning, en suboptimering, varnar Jens Lovejus.

– Den som står ute på en byggarbetsplats vill ofta hellre ha en 2D-ritning än en BIM-modell. Men de kanske gärna vill ha den tillgänglig i paddan, säger Jens Lovejus.

Bransch i förändring

Att varje enskild aktör ska få tillgång till den senaste informationen i realtid, men slippa översköljas av information som inte är relevant, utan att riskera att missa väsentlig information, är nyckeln till effektivitet och framgång enligt Jens Lovejus. Han tror att det är en nödvändig utveckling för alla som vill överleva i framtidens byggbransch. Han ser flera trender som sätter ett förändringstryck på branschen.

– Allt fler kommer att bo i städer och varken tid eller resurser kommer inte att räcka till alla nya byggprojekt om vi fortsätter att bygga som vi gör i dag. Samtidigt har vi en explosion av ny teknik, en globaliserad arbetsmarknad och en situation där tillverkningsindustrin och byggindustrin närmar sig varandra, säger Jens Lovejus.

Med ett sömlöst informationsflöde i molnet kan arkitekten till exempel sitta i USA och konstruktören i Indien. Det blir också lättare att införliva nya industriella aktörer i byggprocessen om all data finns tillgänglig via en molnlösning, resonerar Jens Lovejus. Han ser även en koppling till automation och robotik. I en framtid med en högre grad av industrialisering blir byggarbetsplatsen allt mer av en montageplats. Digital information om projektet möjliggör då också automation av montaget.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.