Meny
  • Anna Kadefors är professor i fastighetsförvaltning på KTH och har även en gästprofessur på Chalmers, där hon leder den nationella forskningsmiljön Procsibe som fokuserar på upphandling i samhällsbyggandet. Foto: Ulrika Ernström

"Samverkan drivs också av den digitala utvecklingen"

"Samverkan drivs också av den digitala utvecklingen"

Samverkan, eller partnering, ses som ett sätt att nå ökad effektivitet och innovation inom byggandet. Men hur står det till med samverkan inom svensk samhällsbyggnad i dag? Anna Kadefors har svaren.