Meny
  • Åsa Broman, i dag bygglovschef i Uppsala kommun. Tidigare arbetade hon i Gävle kommun. Gävle kommun
    Uppsala kommun

Sju städer samverkar sedan många år

Sju städer samverkar sedan många år

Inom 7-stadsgruppen nätverkar man för att man tolka lagar och regler så lika som möjligt och göra byggprocessen smidig.

Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping och Eskilstuna är städer med många likheter. De ligger nära Stockholm och är ungefär lika stora. Sedan många år har de träffats i den så kallade 7-stadsgruppen och utbytt erfarenheter för att tolka lagar och regler så likt som möjligt.

– När PBL-lagstiftningen ändrades 2011 kände vi att vi måste skärpa arbetet ännu mer för ingen av oss ville vara med om att ställa om arbetet själva igen då det var väldigt tidskrävande och ineffektivt att varje kommun jobbar på varsitt håll. Så vi satte fart på nätverket för att stötta varandra, säger Åsa Broman, som varit med i med nätverket både i sin roll som bygglovschef på Gävle kommun och nu som enhetschef för byggnadsinspektion på Uppsala kommun. 

Representanter från nätverkskommunernas bygglovsavdelningar träffas regelbundet flera gånger per år. De pratar om hur lagstiftningen kan tolkas, arbetssätt, NKI (nöjd kund index) , digitalisering, och andra ärenden.

– Det är jättebra att vi träffas, vi blir som kollegor i vardagen och frågar varandra om tips och råd hur vi kan jobba för att lösa problem, säger Åsa Broman.

Nyligen bjöd 7-stadsgruppen, tillsammans med Boverket, också in byggherrarna till en workshop för att skapa samsyn och förutsägbarhet i bygglovsprocessen. 

– Det var så bra att sitta med branschen och diskutera. Det är så tydligt att alla vill samma sak – ha en smidig och snabb process med förutsägbarhet och lagom många handlingar, säger Åsa Broman.

Hon önskar samtidigt att byggföretagen kunde lugna sig ibland.

– Det brinner alltid i knutarna när man är i bygglovskedet, men bygglovsprövningens tidspann utgör en väldigt liten del av hela byggprocessen, och en ännu mindre del av husens livslängd. Det är viktigt att vi tänker på att husen ska stå i hundra år och då måste saker få ta tid, säger hon.

Nätverksträffen 7-stadsgruppen hade med Boverket var bra, men man har inte fått till något liknande möte igen.

– Men jag tycker verkligen vi borde ta upp den bollen igen, säger Åsa Broman.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.