Meny

Skulle kunna ge entreprenörer jobb

Skulle kunna ge entreprenörer jobb

Hade Sveriges offentliga fastighetsägare genomfört lönsamma åtgärder för energibesparing skulle vi kunna skapa mer än 250 000 årsarbeten, säger energikonsulten Daniel Svensson.

Åtgärderna för energibesparing skulle kunna få fart på hela Sverige och dessutom bli en riktigt bra insats för miljön. Orden är Daniel Svenssons. Han är vd på det egna företaget Energy Service Management och har många års erfarenhet av energibesparingsprojekt runtom i Sverige. För tillfället jobbar han som konsult hos länsstyrelsen i Skåne för att kartlägga alla kommuner i regionen.

– Kunskapsnivån om det stora energislöseriet i det offentliga Sverige är oerhört låg.  

I dag är behovet av fastighetupprustningar oerhört stort och vi får oftast börja från början när vi kommer ut till en kommun i dag. Det är inte helt ovanligt att de saknar uppdaterade fastighetsregister och sammanställningar över sin energianvändning, enligt Daniel Svensson. 

Flera hundra tusen jobb

Utifrån olika utredningar som han har gått igenom uppskattar Daniel Svensson att användningen ligger på cirka 180 kilowattimmar per kvadratmeter och år i snitt i Sverige, 

– Det är mycket högt. Hade Sveriges offentliga fastighetsägare bara genomfört lönsamma åtgärder hade vi kunnat skapa mer än 250 000 årsarbeten utan bidrag och det hade fått fart på hela Sverige och dessutom hade vi kunnat göra en riktigt bra insats för miljön, säger han.

Daniel Svensson bedömer att reinvesteringar behöver ske inom bland annat takbyte med tilläggsisoleringar, installation av solceller, utbyte av uttjänta ventilationsaggregat, värmeväxlare, pumpar, shuntgrupper och belysningsarmaturer samt allmän upprustning av byggnaderna. 

– Jag är förvånad att energislöseri fortfarande är en icke-fråga i riksdagen eftersom det är en möjlig nyckel att få igång Sveriges tillväxt på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt, säger han.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.