Meny

Standarder som styr bygg

Standarder som styr bygg

Byggindustrin kontaktade Swedish Standards Institute, SIS, och bad dem lista några av de viktigaste standarderna som gäller byggbranschen.

EN 15804:2012+A1:2013/A2, Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler: Läs mer här.

ISO 50001 Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning: Läs mer här.

SS-EN 12845  Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll: Läs mer här.

Eurokoder (gemensamma europeiska dimensioneringsreglerna för bärverk): Läs mer här.

Även handböckerna ”Bygghandlingar 90” som refererar till standarder är viktiga: Läs mer här.