Meny

Stora förväntningar på proppen

Stora förväntningar på proppen

Under 2020 kommer riksdag och regering fatta beslut om en ny forskningsproposition. Det blir oerhört intressant för alla som är intresserade av innovation.

I forskningspropositionen kommer besked om vilka satsningar som ska göras de kommande fyra åren.

– Då är det naturligtvis viktigt att samhällsbyggnadssektorn redan räckt upp handen och får medel för tillämpad forskning och innovation. Det behövs för att branschen ska få en långsiktigt bra och djup kunskapsuppbyggnad, säger Anita Aspegren, vd, IQ Samhällsbyggnad.

Det behövs också för att kunna satsa på testbäddar där den forskning som redan finns här och nu omsätts i praktiken.

– Särskilt viktiga områden för att flytta kunskapsfronten framåt inom samhällsbyggnad gäller digitalisering, cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och affärsutveckling. De affärsmodeller vi har idag behöver bli mer konkurrenskraftiga samtidigt som de uppfyller alla dimensioner i Agenda 2030, säger Anita Aspegren.

 

Hanna Ridefelt, Fomas.
Foto: Elisabeth Olsson Wallin

Lösa upp knutar

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare på Formas anser också att forskningspropositionen blir viktig.

– Formas har en roll som forsknings- och innovationsfinansiär och vi vill bland annat ha ett särskilt uppdrag inom social bostadspolitik där vi kan fördela medel till projekt som handlar om exempelvis juridik och fastighetsekonomi. Detta är särskilt viktigt eftersom det inte händer så mycket inom det bostadspolitiska området. Att få till forskning om vilka bakomliggande faktorer som skulle kunna lösa upp knutarna så att fler människor får ett passande boende är viktigt.

Ytterligare medel måste enligt henne avsättas till innovationer inom klimatanpassning.

– Där ser vi att klimatförändringarna nu har gått så långt att vi genom forskning och innovation måste börja hitta lösningar på hur vi kan anpassa våra samhällen till förändringarna. 2020 hoppas jag även att bygg- och fastighetsbranschen börjar jobba mer med målen i Agenda 2030. Det finns väldigt mycket kvar att göra där och utsläppen från byggkedjan är fortfarande betydande, säger Hanna Ridefelt.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.