Meny
  • Kjell Klasa, inköpsdirektör på Skanska Sverige.
    Foto: Skanska

”Vi borde sätta oss ner, prata och komma överens”

”Vi borde sätta oss ner, prata och komma överens”

Byggbolagen bör komma överens om hur inköpen ska se ut. Det menar Kjell Klasa, inköpsdirektör på Skanska Sverige.

Skanska Sverige har ungefär 11 000 leverantörer. För att säkerställa leverantörsbasen utifrån Skanskas egna krav, branschkrav och lagkrav måste varje företag genomgå en förkvalificering i tre steg.

Den första delen är en självskattning som innehåller ett 30-tal frågor för att kontrollera bland annat att företaget delar Skanskas Code of Conduct, har rätt försäkringar och delar ordnings- och skyddsreglerna. Flera frågor rör också miljöarbetet.

– Vi frågar om leverantören har ett strukturerat miljöledningsarbete. Vi har inte hårda krav på en specifik ISO-certifiering, det går inte att ha på alla företag. Vi gräver också djupare och frågar om hur man hanterar miljö- och klimat ambitioner, miljörisker och ser till att de håller med om våra kemikaliekrav, säger Kjell Klasa, inköpsdirektör på Skanska Sverige, som även har samordningsansvar för inköp i Norge och Finland.

Tanken med självskattningen är att säkerställa att leverantörerna som Skanska sluter avtal med delar deras värderingar och och ambitioner inom hållbarhet.

Nästa steg i förkvalificeringen är en kreditkontroll som görs i samarbete med Creditsafe. Slutligen görs kontroller av Skatteverket.

– Ser vi någon risk hos någon av entreprenörerna kontaktar vi Skatteverket som utför en kontroll, säger Kjell Klasa.

Förkvalificeringen gäller de företag som Skanska direkt skriver avtal med. Men i startgroparna finns planer på att rulla ut systemet för hela entreprenörskedjan.

När Skanska väljer bland sina godkända entreprenörer beror urvalet på projektet i sig.

– Vill vi att det ska vara full konkurrens när vi till exempel söker en målare kan vi välja från alla som finns bland våra godkända entreprenörer, vilket ger ett större urval. I andra fall kan vi välja mellan ett mindre antal entreprenörer som vi har ett upparbetat arbetssätt tillsammans med sedan tidigare, säger Kjell Klasa.

Inköpsförfarandet är något som byggbranschens storbolag bör prata mer om tillsammans, menar han.

– Hittar vi på olika system blir det jobbigt för leverantörerna. Vi borde sätta oss ner och prata, enas om basnivåer och komma överens om vilka krav som ger mest effekt.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.