Meny
  • Anna Sander har tillsammans med Kurt Eliason lett arbetet i Kommittén för modernare byggregler.
    Foto: Anders Siljevall

“Vi har löst de stora frågorna”

“Vi har löst de stora frågorna”

Efter knappt tre års arbete har Kommittén för modernare byggregler lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen. Anna Sander ser tillbaka på ett omfattande och givande arbete. “Eftersom vi preciserar vad som är det viktiga och vad man inte behöver ta hänsyn till blir det såväl enklare som billigare att bygga”, säger hon.

En total översyn av Sveriges byggregler och dess kontrollsystem. Det har varit uppdraget för Kommittén för modernare byggregler sedan februari 2017. I slutet av december 2019 lämnade kommittén över sina förslag till regeringen. Anna Sander, till vardags enhetschef för Mark och exploatering på Uppsala kommun och med en bakgrund från NCC och IQ Samhällsbyggnad, har varit en av två ledare av kommittén.

– Att jag blev tillfrågad att vara med i arbetet beror nog på att jag har sett frågan ur många olika perspektiv, säger Anna Sander.

Behovet av en genomgripande översyn av byggreglerna har vuxit.

– Byggreglerna i dag är på så olika nivåer. Man använder ganska vaga begrepp i lagtexten, vilket gör att kommunerna inte vet hur de ska tolka regelverket. Det har lett till uppkomsten av allmänna råd och standarder som är superdetaljerade, men som inte är regler, säger Anna Sander.

Resultatet har blivit ett regelverk där nya delar har lagts på varandra. 

– Otydligheten i lagtexterna har lett till uppkomsten av standarder som gjort att regelverket tolkas på flera olika sätt, säger Anna Sander.

För att hitta de största stötestenarna i byggreglerna har kommittén varit på Sverigeturné och besökt kommuner, byggbolag och fastighetsägare på 15 olika platser i landet. De har också haft flera fasta referensgrupper att konsultera.

– Sammanlagt har vi träffat över 600 personer som konkret arbetar med tillämpningen av byggreglerna, säger Anna Sander.

Alla ska förstå vad som gäller

Kommitténs mål har varit att göra det enkelt för alla parter att förstå vad som gäller.

– Vi har utrett vad som är rimligt att samhället ställer krav på och vad som inte är det. Vi har också tagit fram ett case där vi testar hur vår föreslagna metodik påverkar ett byggprojekt jämfört med dagens regler, säger Anna Sander.

Ett av kommitténs förslag handlar om att Boverket ska reformera byggreglerna. Nyligen presenterade Boverket egna förslag på förenklingar. Men det finns skillnader i det arbete som myndigheten redan föreslagit och kommitténs förslag, enligt Anna Sander

– Boverket har arbetat efter ett mer begränsat perspektiv. De föreslår, liksom vi, att allmänna råd och hänvisningar till standarder ska tas bort, men vi betonar att de bindande reglerna i BBR måste bli tydligare. Annars hamnar vi i samma otydlighet som vi har i dag.

Detta kommer att innebära ett stort arbete för Boverket, men kommittén visar med ett case att de nya reglerna kommer att få stor effekt.

– Eftersom vi preciserar vad som är det viktiga och vad man inte behöver ta hänsyn till blir det såväl enklare som billigare att bygga, säger Anna Sander.

Ny myndighet

Inrättandet av en ny myndighet, “Byggkravsnämnden”, är en annan konkret åtgärd som föreslås.

– Den skulle fylla ett behov som många har efterfrågat. Efter ett förhandsavgörande från nämnden ska en byggherre kunna få godkänt i varje kommun. Detta underlättar serietillverkning och industriellt byggande, säger Anna Sander.

Att hitta problem har inte varit svårt. Däremot, menar Anna Sander, har det svåra legat i att sätta ihop delproblemen till en helhet och hitta grundorsaken.

– När vi väl gjorde det, då kom lösningarna. Många har tidigare beskrivit symtomen men vi går steget längre och har hittat systematiken bakom, säger hon.

Med det nya förslaget vill Anna Sander och kommittén att det ska vara glasklart vad som förväntas av en aktör för att få ett startbesked. Och processen ska vara densamma i varje kommun.

– Vi skulle få en snabbare och billigare produktion om alla oklarheter försvann, säger Anna Sander.

Just nu pågår remissrunda för kommitténs förslag och Anna Sander är angelägen att alla läser och återkommer med sina synpunkter för att finansdepartementet ska få en så allsidig lägesbild som möjligt.

– Jag känner mig nöjd och förväntansfull över vad som händer med förslagen. Jag tycker att vi har löst de stora frågorna, säger Anna Sander.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.