Meny
  • Magnus Thelander, inköpschef, och Linda Ragnerstam, biträdande kategorichef vid centrala inköp, på JM.
    Foto: Anders Siljevall

”Vi vill vara den mest professionella beställaren”

”Vi vill vara den mest professionella beställaren”

Att hitta rätt leverantör är viktigt, men minst lika viktigt är det att vara en bra köpare. Det menar Magnus Thelander och Linda Ragnerstam på JM:s inköpsavdelning.

Långsiktighet är en viktig faktor för JM när det kommer till valet av leverantörer. Bolaget behöver se till att leveransen från deras samarbetspartners är säkrad många år framåt.

– Generellt ställer vi krav på att det ska vara stabila bolag. Ledtiderna är långa i ett byggprojekt och vi måste veta att det är ett bolag som finns kvar under såväl produktionen och garantitiden, säger Magnus Thelander, inköpschef på JM.

Varje leverantör som vill teckna ramavtal med JM ska gå igenom en hållbarhetsgranskning.

– Det är en enkät som skickas ut och som vi sedan granskar. Frågor där vi får svar som vi inte är nöjda med diskuterar vi med företaget och ser hur vi kan jobba med dem, säger Linda Ragnerstam, biträdande kategorichef vid centrala inköp på JM.

Utöver skallkrav, som att leverantörer förhåller sig till uppförandekoden och ordnings- och skyddsreglerna, är det också viktigt för JM att underentreprenörer, konsulter och materialleverantörer är med och bidrar till en mer effektiv process.

– Vi vill ha leverantörer som delar vårt mål att vara kundens första val och jobbar tillsammans med oss för att korta ledtider och få ned kostnader, säger Magnus Thelander.

LÄS MER: JM miljömärks med Svanen

Men det handlar inte bara om att leverantören ska göra sitt. JM arbetar aktivt med att vara en attraktiv köpare.

– Vi vill vara den mest professionella beställaren. Vi måste se till att sopa rent framför vår egen dörr innan vi ställer krav, säger Linda Ragnerstam.

För JM, som till största del bygger flerbostadshus är kravställningen på leverantörerna tydlig eftersom kraven inte skiftar från projekt till projekt.

– Det är vi själva som styr produkten och har specifika standarder för takhöjd, balkonger med mera, vilket gör det lättare för leverantörerna att acceptera våra krav, säger Magnus Thelander.

Fortsätt följa upp

När ett avtal väl är skrivet gäller det att fortsätta följa upp.

– Minst en gång per år har vi uppföljningsmöten där vi går igenom arbetet. Alla våra anställda har också möjlighet att rapportera eventuella avvikelser som sker ute på bygget. Då nystar vi i vad det är som har hänt, om leverantören har felat eller om det är våra rutiner som inte fungerar, säger Linda Ragnerstam.

Liksom JM blir utvärderade av kunder efter ett nöjd kund-index gör de samma sak med sina leverantörer med ett nöjd beställar-index. Hamnar de under en viss nivå diskuteras det med leverantören och åtgärdsplan tas fram.

– Den enkla vägen hade varit att bara säga tack och hej till den som inte sköter sig. Men om vi bara springer efter den största leverantören för att det känns tryggt, så utarmar vi konkurrensen. Vi vill vara med och utveckla leverantörerna, säger Magnus Thelander.

Det senaste året har JM därför börjat titta på hur man kan göra det lättare att ta in nya leverantörer.

– Det första projektet får då central stöttning och blir en plantskola där vi tillsammans kan dra lärdom av eventuella missar, säger Linda Ragnerstam.

Att inte bli för bekväm för att testa nytt är viktigt, men förändring för förändringens skull är inte heller rätt väg att gå. Som inköpare vill man undvika att känna att en leverantör är outbytbar.

– Men så länge leverantören håller sig konkurrenskraftig och vill vara med och utveckla finns det ingen anledning att avsluta ett samarbete, säger Magnus Thelander.

Detta ska JM:s leverantörer leva upp till:

  • Både leverantörer och dess underleverantörer måste intyga att de följer JM:s uppförandekod samt ordnings- och skyddsregler.

  • Bolagen ska vara ekonomisk stabila.

  • Produkter som byggs in i husen ska uppfylla Svanens kriteriedokument för flerbostadshus och småhus.

  • Miljö och kvalitetspolicy ska finnas.

  • För arbeten inom Byggnads-, Anläggnings- eller Väg- och Banavtalet kontrolleras att entreprenören har kollektivavtal.

  • Godkänt i JM:s i hållbarhetsbedömning rörande styrning, sociala frågor, miljö och antikorruption.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.