Meny

Workshop gav ökad förståelse

Workshop gav ökad förståelse

Samverkan och nätverk mellan byggherrar och kommunen kan snabba upp byggprocessen. Gemensamma workshops är ett arbetssätt för att riva hindren och skapa samsyn för en smidig bygglovsprocess.

Nyligen ordnade Boverket en workshop i Göteborg där kommunala företrädare mötte byggherrar och bostadsutvecklare för att diskutera hur hindren i lov- och byggprocessen kan undvikas. En som var med var Max Ramström, Development Manager på Bonava.

 – Från workshopen tar jag med mig känslan av att alla parter har ett och samma mål, även om vi har olika uppdrag och inriktningar, säger han.

Bonava upplever ibland problem gällande PBL och lov- och byggprocessen i förhållande till kommunerna. Det kan handla om svårigheter att förutse överklaganden under byggprocessen, vilket påverkar Bonavas möjligheter att kunna förse marknaden med bostäder där efterfrågan finns. Handläggningstiderna för lovprocesser kan dessutom absolut bli kortare och mer transparenta, tycker Max Ramström. Han ser också stora möjligheter för mer enhetliga byggregler, som skulle underlätta stort för aktörer likt Bonava som har verksamhet i hela Sverige. 

Dialog väg till framgång

Han ger ett lyckat exempel från Göteborg, där man har jobbat bra tillsammans med kommunen genom tidig dialog mellan parterna inom projektet Bostad 2021, ett samarbete mellan Göteborgs stad och näringslivet för att öka tempot i bostadsbyggandet. I bostad 2021 ingår 30 delprojekt från Angered till Frölunda. Bonava deltar med ett område i Tuve i Göteborg där man bygger drygt 200 hyresrätter.

– I mina ögon har Bostad 2021 satt fokus på flera frågor inom byggprocessen, för att försöka hitta bättre lösningar i samverkan mellan staden och byggherrarna, säger Max Ramström.

I Kungälv bebygger man ett område i Kareby med 180 ägande- och bostadsrätter.

– Vi har haft en byggherredriven planprocess, där vi som bostadsutvecklare har haft en framträdande roll i arbetet med att ta fram det nya området efter våra kunders önskemål. Samverkan med kommunen har funkat utmärkt, säger han.

Nätverkar för kunskap

En annan som deltog i workshopen i Göteborg var Pier Andersson, miljö och byggchef på Svenljunga kommun. Han sitter även i en styrgrupp i nätverket Byggsamverkan i Västra Götaland, som funnits sedan 2016/2017 och samlar länets kommuner kring frågor om plan- och byggfrågor.

– Målsättningen med nätverket är att utgöra en plattform för kunskaps- och informationsdelning samt relationsbyggande för att skapa förutsättningar för likvärdighet i bedömningar, ökad kvalitet och rättssäkerhet. Trots att det är nytt vill jag säga att det redan har gett en förbättrad samverkan och samsyn över kommungränserna, säger han.

Pier Andersson välkomnar den här typen av dialog. 

– Olika tolkningar av lagar och regler skapar osäkerhet inom branschen.

Det blir svårt för våra byggherrar och konsulter att projektera då man inte alltid vet hur lagar och regler tolkas lokalt i kommunerna. Allt fler undantag från lagstiftningen kan också göra det svårt att bedöma vad som är lovpliktigt, anmälanpliktigt eller lovbefriat, säger han.

Frustration och ökade kostnader

Osäkerheten kan bidra till förlängd byggprocess och onödiga merkostnader samt en frustration hos samtliga parter. 

– När lagar och regler är svårtolkade och frekvent ändras leder det också fram till en rättsosäkerhet, som naturligtvis inte är bra. I vissa fall leder överklagade ärenden fram till prejudicerande domar, men i många fall vill man som byggherre kanske inte riskera en förlängd byggprocess genom domstolsprövning och därför prövas långt ifrån alla regler. Då kan osäkerheten om vad som gäller leva kvar under väldigt lång tid, säger Pier Andersson.

Flera kommuner i nätverket har använt sig av Boverkets kompetenssatsning, bland annat utbildningarna för förtroendevalda och webbutbildningarna för tjänstemän, säger Pier Andersson.

– Själv använder jag PBL-kunskapsbanken mer eller mindre varje vecka för att söka information. Här tycker jag verkligen Boverket har lyckats med att samla väldigt mycket bra information på ett lättillgängligt sätt. Initiativet till dialogmötet i Göteborg är också det ett mycket bra initiativ från Boverket, säger han.

Själv har han alltid försökt lyfta fram det personliga mötet mellan myndigheter och privata aktörer. 

– Det är ett mycket värdefullt sätt att utbyta erfarenheter och kunskap. Min uppfattning är också att det är på fältet och i dessa möten med byggherrar och andra aktörer som vi verkligen kan hjälpas åt att utvecklas, säger han.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.