Meny

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

Pernilla Ström

"Besluten lägger död hand över nyskapandet"

För sisådär 35 år sedan satte min professor i nationalekonomi, Johan Myhrman, en nyutkommen bok – ”The Rise and Decline of Nations” – i händerna på mig. Den var skriven av hans amerikanska kollega Mancur Olson och handlade om nationers uppgång och fall ur ett ekonomiskt perspektiv.

Huvudtesen var att dynamiska ekonomier med tiden riskerar att bli särintressens rov, stelnar och tappar växtkraft. Små grupper med selektiva intressen har starkare incitament att organisera sig och driva igenom sina krav än breda grupper med mer allmänna intressen.

Allteftersom kommer därför, enligt teorin, små grupper att tillskansa sig fördelar – till exempel i form av olika regleringar eller konkurrensbegränsningar. Kostnaderna får bäras av de många – och ekonomin förlorar sin utvecklingskraft. Detta, menade Olson, är ett skäl till att mogna ekonomier tenderar att stagnera.

Stora omvälvningar sätter fart

I länder som varit utsatta för stora omvälvningar eller strukturreformer kan däremot tillväxten åter ta fart. Som två drastiska exempel anförde Olson Tyskland och Japan efter andra världskriget; där hade gamla strukturer och särintressen bokstavligen slagits sönder och därför blev dessa två länder, tvärtemot vad man skulle kunna vänta, snabbväxande ekonomier.

Jag har inte hört någon tala om Mancur Olson på säkert 20 år, förrän jag vid ett seminarium nyligen modererade John Hassler, även han professor i nationalekonomi. Han visade hur Sverige efter gyllene år från 1950-talet med en genomsnittlig tillväxttakt om 3 procent per capita, föll tillbaka under 1970-talet i stagnation om 1 procent real BNP-tillväxt.

1990-taletskrisen förlöste reformer med budgetbalans, utgiftstak, självständig riksbank, inflationsmål och EU-medlemskap – vilket i sin tur banade väg för en ny framgångsera med treprocentig BNP-tillväxt.

Nere på 1 procent i tillväxt

Nu är vi dock åter nere på en tillväxttakt om strax under 1 procent per person och år. John Hassler efterlyste därför bland annat ett nytt skattesystem, en reformerad bostadspolitik och högre produktivitet i inhemsk skyddad sektor.

Bostadspolitiken har med sina bisarra kreditbegränsningar blivit alltmer dysfunktionell. Men också produktivitetsutvecklingen i byggsektorn lämnar en del övrigt att önska. Det beror nu inte så mycket på bristande konkurrens – Sverige har gott om skickliga byggföretag – som på kvävande regleringar.  Ta en normal detaljplan. När allt som inte är uttryckligen tillåtet anses förbjudet ges inte mycket utrymme för innovationer och förnyelse. Då kör man hellre på i säkra gamla hjulspår, håller sig till det som man vet har godkänts tidigare. Och då blir det svårt att få fram de där smarta, billiga bostäderna som Sverige så desperat behöver.

Varje bestämmelse må ha ett gott uppsåt, vara resultatet av politiska omsorger snarare än snöda särintressen. Men effekten blir densamma: en död hand över alla försök till nyskapande, förkalkade ekonomier. Mancur Olson hade känt igen sig.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.