Meny

Fånga dagen med en livscykelanalys

Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Födelsen, livet och döden. Livscykeln. För egen del försöker jag låta jag bli att fundera så mycket över allt det där. Carpe diem, som det står skrivet på så många svenska köksväggar.

I fråga om byggnation är det däremot inte särskilt lyckat att leva efter ett sådant motto. Tvärtom. En noggrann livscykelanalys, LCA, är avgörande för att skapa en helhetsbild av miljö- och klimatpåverkan hos byggnadsverk. Bland de stora byggföretagen har metoden blivit en självklar del av produktionen och nu är det dags för hela branschen att upptäcka de nyttor som faktiskt kommer på köpet. 

Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst, och Birgit Brunklaus RISE Miljösystemanalys.

I senaste avsnittet av podcasten Snåret möter jag Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, som ger sin syn på livscykelanalyser och berättar var det läcker mest hållbarhet i branschen idag. 

Dessutom medverkar Birgit Brunklaus från forskningsinstitutet RISE Miljösystemanalys. Hon delar med sig av hur du bäst kommer igång med LCA-arbetet, vilket kan kokas ner till följande fem tips.


Tips 1: Tänk på LCA som ett verktyg för att förbättra projektets ekonomi

Välj att betrakta livscykelanalyserna som kunskapsbanker inför nästkommande projekt. Troligen ser du då hur analysen inte bara ger en miljömässig överblick utan även en bättre kontroll på var det går att spara pengar.  Till exempel blir det lättare att beräkna materialåtgång därmed minska spillet. Livscykelanalysen är ofta ett bra beslutsunderlag i inköpsfrågor och materialval.


Tips 2: Lär från öppna källor

Det finns gott om öppna källor med information om hur du kommer igång med LCA. Exempelvis har Boverket skrifter speciellt riktade till byggsektorn. Ett annat tips är att studera Trafikverkets verktyg med beräkningar för miljöpåverkan i olika projekt. 


Tips 3: Hitta partnerskap

Visst är det lättare för de stora aktörerna att genomföra väl genomarbetade livscykelanalyser men som mindre aktör behöver man inte driva hela arbetet på egen hand. Ta hjälp. Det finns goda möjligheter till partnerskap som till exempel i dialog med RISE.


Tips 4: Börja med de stora posterna

Det kan kännas övermäktigt att föra in alla byggprodukter i en livscykelanalys. Inled därför med att fokusera på de stora posterna av material som kommer att användas. Även om det inte ger en fullständig analys så skapar det grundläggande kunskap om var det går att hitta miljövinster.

Tips 5: Kopiera

Det kan vara en lite för hög tröskel att införa livscykelanalyser i alla projekt på en gång. Börja därför gärna med en typbyggnad. Analysen kan kanske inte kopieras rakt av till nästkommande projekt, men till stora delar är posterna troligen identiska och då räcker troligen den tidigare analysen för att göra flera antaganden. Som bekant ger repetition besparingar.


Problemet för oss människor – och för byggsektorn – är ofta att perspektiven blir för korta. Men kanske går det att fånga dagen och tänka långsiktigt på en och samma gång. Eller som Birgit Brunklaus uttrycker det: ” Var inte rädd för LCA, den kan vara kul att göra och ge mycket kunskap!”

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Lyssna på podcasten

Här kan du lyssna på Snåret, avsnitt 58: Är livscykelanalys det nya svarta i byggbranschen?

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter @Snaaret eller Instagram @snaaret.

 

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Den som köper en bostadsrätt måste få starkare ställning.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/sa-har-staten-svikit-bostadsrattskoparna-29249

"Målkonflikt i regeringens dubbla prioriteringar"

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, skissar på lösningar.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/malkonflikt-i-regeringens-dubbla-prioriteringar-29243
Anders Carlén

"Allt nytt måste inte vara rätt"

Vägen framåt är inte spikrak, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/allt-nytt-maste-inte-vara-ratt-29178
Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
http://byggindustrin.com/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.