Meny

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Erik Kalmaru

”Mer funky business 
i byggbranschen”

Kan vi skapa en mer kvalitativ och innovativ samhällsbyggnadsbransch med hjälp av nya upphandlingsstrategier?  I senaste Snåret från Svensk Byggtjänst möter Emma Jonsteg en panel som tror att vi kan uträtta storverk om vi lämnar gamla hjulspår.

I avsnittet medverkar Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst, Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns och nu bland annat ordförande i Riksbyggens styrelse, Ali Sadeghi Chef för verksamhetsområde Investering på Trafikverket och Amela Hodzic, tidigare regionråd i Skåne och numera marknadsdirektör på Prolog bygglogistik.

Emma Jonsteg, programledare, Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst, Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns, Ali Sadeghi på Trafikverket och Amela Hodzic, marknadsdirektör på Prolog bygglogistik.
Foto: Susanne Kronholm

Upphandling och entreprenadformer är begrepp som kan skapa stor förvirring hos många. Men Snåret-panelen består av personer som mest ser möjligheter i dessa processer. Amela Hodzic säger till och med att hon älskar upphandling, och dess möjligheter att skapa grön tillväxt och innovation.

Att gå över till fler totalentreprenader med innovations- och funktionsfokus förväntas vara en möjlig väg till en mer kvalitativ och nytänkande byggbransch. Där ligger Trafikverket i framkant. De har sedan verket bildades 2010 förnyat sitt sätt att upphandla och gått från 9 procent totalentreprenader och 91 procent utförandeentreprenader till att nu ligga på runt 50 procent i vardera kategorin. Det är en omsvängning som gett stor effekt på innovationskraften, enligt Ali Sadeghi. Denna förändring kommer också som ett svar på Trafikverkets leverantörers önskan om att få bidra med mer innovation och tekniskt kunnande.


Fler innovativa lösningar

Ulrika Francke tycker sig se att det kommer allt fler innovativa lösningar i upphandlingar de senaste åren. Hon tror dock att branschen måste ägna sig åt ännu mer dialog för att utvecklingen ska ta fart ordentligt, och inte vänta sig för stora innovationer, utan vara glada även åt små förändringar. 

Illustration: Naima Callenberg

Innovationsupphandling och funktionsupphandling går hand i hand och de lagliga möjligheterna att upphandla på funktion inom ramen för LOU har egentligen funnits sedan totalentreprenaden kom 1974 och skulle stimulera just detta. Men eftersom det saknas en branschgemensam metodik och en motsvarighet till AMA kring hur beskrivningar ska utformas, så ser förfrågningsunderlagen olika ut i varje projekt. Detta har lett till svårigheter att utforma funktionskrav och även svårt för entreprenörer att lämna anbud. Oklara spelregler har även lett till onödiga tvister.  

Enligt Jan-Olof Edgar vill Svensk Byggtjänst nu vill ändra på detta. För detta ändamål utvecklar vi nu en ny generation AMA, som handlar enbart om att specificera funktionskrav. När den är klar kommer branschen enklare kunna upphandla totalentreprenader genom standardiserade mallar.

Innovation i branschen skapas genom att det bli även mer lönsamt för entreprenörer och materialleverantörer att investera egna tekniska plattformar och lösningar som uppfyller de funktionskrav vi enats om i branschen.

Som en vän brukar förklara det: den som beställer en bra bil behöver inte veta hur en bra bil byggs, men den som vill beställa ett bra hus, måste kunna specificera allt in i minsta detalj. Detta måste ändras. Ju tydligare och bättre beställaren kan ställa sina krav på funktion – desto större chans är det att det blir rätt i slutändan.

Och därför är vi på Svensk Byggtjänst så glada över det steg vi nu tar i och med utvecklingsarbetet med AMA Funktion, mer än 35 år efter totalentreprenadens intåg i branschen.
Äntligen!

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Lyssna på podcasten

Här kan du lyssna på Spåret, avsnitt 52, Kan bättre upphandlingar skapa mer innovation och bättre kvalitet?

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter@Snaaret eller Instagram@snaaret.

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Bygg på schyssta villkor: Så effektiviserar digitala verktyg branschen

Annons.
Digitala tjänster kan leda till en bättre och mer transparent byggbransch.
http://byggindustrin.com/sponsrat/infobric/bygg-pa-schyssta-villkor-sa-effektiviserar-digitala-verktyg-branschen-29331

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Den som köper en bostadsrätt måste få starkare ställning.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/sa-har-staten-svikit-bostadsrattskoparna-29249

"Målkonflikt i regeringens dubbla prioriteringar"

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, skissar på lösningar.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/malkonflikt-i-regeringens-dubbla-prioriteringar-29243
Anders Carlén

"Allt nytt måste inte vara rätt"

Vägen framåt är inte spikrak, påminner Anders Carlén.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/allt-nytt-maste-inte-vara-ratt-29178

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.