Meny
  • Viktor Ginner, Sofia Heintz och Martin Erlandsson.
    Foto: Jesper Hellgren/Hallström PR

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

Det börjar bli dags att förbereda sig för att klimatdeklarera. Gänget bakom Snåret vet mer.

Administrativt snömos eller värdefullt hållbarhetsarbete? Hur man än betraktar kommande krav på klimatdeklarationer för byggnation börjar det bli dags att förbereda sig. I senaste avsnittet av podcasten Snåret tar vi hjälp av Sofia Heintz från Sveriges Allmännytta och Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Klimatfrågan återkommer med täta intervaller i Snåret. Av uppenbara skäl. Men trots dystra prognoser är det svårt att inte slås av den strävsamma beslutsamhet som finns på många håll i samhällsbyggnadsbranschen. Gästerna i podcasten kan alltid dela med sig av övertygande idéer, kunskap eller projekt som redan sjösatts för att möta de stora utmaningarna. Senaste avsnittet är inget undantag.

Träder i kraft 2022

Bakgrunden är att Boverket nu tryckt på startknappen för att rulla in det kommande kravet på klimatdeklarationer. Den första januari 2022 ska den nya lagen träda i kraft. Kort sammanfattat innebär förändringen att den som uppför en byggnad måste beräkna och redovisa klimatpåverkan för sin produktion.

Viktor Ginner, Sofia Heintz och Martin Erlandsson.

Två som har koll på detta är Sofia Heintz, expert inom fastighetsutveckling och nyproduktion inom Sveriges Allmännytta, och Martin Erlandsson som arbetar med klimatanpassat byggande på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Snåret beskriver de klimatdeklarationerna som ett viktigt steg i rätt riktning. Inte minst kan det fungera som påtryckning för teknikutveckling men även för att leta förbättringar och göra aktiva val till förmån för klimatsmarta byggnadsmaterial och metoder som finns redan idag.

Dags att spotta i nävarna

Enligt Martin Erlandsson blir det sannolikt entreprenörerna som nu får spotta i nävarna och göra det praktiska grovjobbet med att upprätta klimatdeklarationer. Bland annat handlar det om att ta fram underlag och hålla noggrann koll på materialströmmar.

Detta innebär inte att byggherren kan svära sig fri från ansvar. Tvärtom. Om kravställningen är otydlig eller dålig blir deklarationerna troligen ganska verkningslösa. För att motverka sådana scenarion pågår just nu ett omfattande pilotprojekt som drivs av Sveriges Allmännytta tillsammans med Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sofia Heintz berättar i Snåret att projektet ska mynna ut i ett slags branschstandard för klimatkrav i upphandlingar av nyproducerade bostäder. Förhoppningen är att möjliggöra korrekta och jämförbara värden i anbuden, vilket i sin tur kan bli en viktig komponent i den fortsatta utvecklingen mot en klimatneutral allmännytta.

Brant uppförsbacke

De båda gästerna tror inte att den administrativa bördan blir alltför tung. Klimatdeklarationer bygger på en tydlig kalkyl utifrån kunskap som många redan har och det går med fördel att använda sig av det miljöberäkningsverktyg som tagits fram hos IVL.

De exakta formuleringarna för lagkravet är inte på plats än. Däremot finns i stort sett alla metoder för att göra de aktuella beräkningarna och det är ingen dum idé att sätta igång så smått. Redan nu har det börjat dyka upp liknande krav i upphandlingar som sträcker sig bortom 2022. 

På ännu längre sikt utgör klimatutmaningen en ganska brant uppförsbacke. Men gästerna i Snåret ingjuter som vanligt hopp om att det faktiskt skulle kunna gå att dra hela branschen över kullen.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Lyssna på podcasten

Här kan du lyssna på Snåret, avsnitt 57: Ny lag om klimatdeklaration. Har byggbranschen koll? 

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter @Snaaret eller Instagram @snaaret.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.