Meny
  • Kenneth Carlgren, juridisk expert och utvecklingsansvarig för AMA AF på Svensk Byggtjänst och Johannes Österström, Riksrevisionens projektledare medverkar i avsnitt 60 av Snåret. Svensk Byggtjänst
    Foto: Linn Blomqvist

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Byggbranschen beskrivs emellanåt som en enda härva av strikta krav, tvång och regler. Men det finns undantag. Ett område där spelrummet varit ovanligt fritt utgörs av konsumentskyddet för köpare av nybyggda bostadsrätter.
De misslyckade affärerna har fått stor uppmärksamhet. Vi har alla hört och läst om förtvivlade köpare som försöker få ersättning eller ta sig ur ett förhandsavtal efter att ett bygge försenats.
Oavsett bakgrund är nog de flesta överens om att tvisterna skapar dålig publicitet för branschen i allmänhet och bostadsutvecklarna i synnerhet. Följden blir sannolikt att många spekulanter avskräcks från att ingå förhandsavtal.
Det tas initiativ för att komma till rätta med problemen. Ett sådant exempel är “Trygg Bostadsrättsförening” som är ett samarbete mellan flera bostadsutvecklare som försöker stärka förtroendet i förhållande till konsumenterna. Branschen kan däremot inte ensamt lösa allt – så länge regelverken är luddiga kommer konflikterna fortsätta att dugga tätt.

Statens ansvar
För tre år sedan genomfördes den statliga utredningen “Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” som pekade på stora brister i skyddet. Men den lagändring som skulle träda i kraft 2019 klubbades aldrig igenom.
Nu skrivs ett nytt kapitel. Den 20 februari i år publicerade nämligen Riksrevisionen en granskning av den ojämna maktbalansen mellan säljare och köpare. I rapporten framträder en ganska tydlig bov i dramat. Utredningen konstaterar att staten gjort alldeles för lite för att stärka köparnas ställning vid nyproduktion av bostäder.
Att tolka utvecklingen som ett svek ligger nära till hands. Den som ger sig in i ett förhandsavtal har små rättigheter vid förseningar eller andra brister. Något stöd vid tvister finns i praktiken inte. Det går heller inte att rikta direkta krav mot bostadsutvecklaren samtidigt som viktiga beslut om bostaden och föreningen ligger bortom köparens insyn.
Ett skärpt konsumentskydd riskerar att skapa krympta marginaler för bostadsutvecklarna. Och i värsta fall minskad nyproduktion. Men förhoppningsvis kan en ökad trygghet för köparna leda till färre gråzoner i avtalen och därmed fler potentiella konsumenter som vågar köpa nybyggda bostadsrätter. Nu är det upp till den politiska makten att avgöra hur skyddet ska se ut framöver.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Lyssna på Snåret här

Här kan du lyssna på Snåret, avsnitt 60.

Fortsätt gärna diskussionen här nedanför, på Facebook och på Twitter @Snaaret eller Instagram @snaaret.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.