Meny

Bostadsbyggandet minskar – men behovet består

Anders Carlén

Bostadsbyggandet minskar – men behovet består

Byggandet av bostäder går fortsatt neråt i Sverige. Antalet påbörjade bostadsrätter minskade med hela 35 procent under 2018 – och 2019 ser knappast ut att bli året när det vänder, tvärtom: i år riskerar siffran att hamna på hälften av 2017 års nivå.

Huvudorsaken är de omfattande kreditrestriktioner som tillkommit och som främst drabbar privatpersoner som ska köpa bostad, men även politisk turbulens, handelstullar och en vikande högkonjunktur påverkar siffrorna.

Sämst ser det ut i Stockholm medan antalet påbörjade bostadsrätter omvänt ökar kraftigt i göteborgsregionen enligt Boverket. Produktionen av hyresrätter blir i stort sett oförändrat under 2019, men med betydande skillnader mellan olika kommuner. Byggandet av småhus minskar med 20 procent från 2017 till 2019, enligt prognosen.


Behovet består

Något som däremot inte har minskat är behovet av bostäder – enligt siffror från Hyresgästföreningen är det i dagsläget en kvarts miljon unga som vill men inte kan flytta hemifrån. Addera pensionärerna som inte har råd att byta ner sig i storlek samt barnfamiljerna som inte heller lever upp till kreditkraven och en ganska hopplös framtidsbild tornar upp sig vid horisonten.

Så vad händer nu?

En omställning från bostadsrätter till hyresrätter är redan igång och alternativa boendeformer ses över. Bland de mer spektakulära uppläggen räknas co-living som är ett slags modern variant av klassiskt kollektivboende, men med högre hyra och frukost inkluderat. I övrigt blir det fortsatt osäkra boendeformer, ockerhyror och trångboddhet som gäller för de som önskar sig ett eget hem.


Hur står sig branschen?


Och byggbranschen, hur står den sig 2019? Beroende på omställningshastigheten för bostadsbyggare finns det sannolikt projekt att arbeta med inom bland annat kontor som är en fortsatt glödhet marknad – men bara så länge konjunkturen håller i sig. Med en ny regering på plats och en bostadsminister – miljöpartisten Per Bolund – som fått sitt kontor intill kassavalvet på finansdepartementet – finns all anledning att tro på ett starkt statligt investeringsstöd för byggandet. Dessutom inrättas ett helt nytt infrastrukturdepartement med Tomas Eneroth som infrastrukturminister vilket i sin tur talar för stora infrastrukturinvesteringar.

Vilken omfattning den första åtgärden kommer att få återstår att se, men jag tror mig veta vad 260 000 unga svenskar i så fall vill att pengarna ska satsas på: hyresbostäder. På sidan 6 kan du läsa en längre intervju med såväl Per Bolund som Tomas Eneroth.

Till sist. Arbetet med 2019 års upplaga av Årets Bygge är i full gång: Jurygruppen granskar och synar alla byggen och vi planerar för en strålande dag och kväll på Cirkus i Stockholm. Läs mer om priset och dagen på aretsbygge.nu, där du också anmäler dig och dina kollegor.
Vi ses i mars!
 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.