Meny

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

Anders Carlén

"Det blir trevligare med en jämställd arbetsplats"

I slutet av 1990-talet tjänstgjorde jag som FN-soldat i Bosnien-Hercegovina tillsammans med närmare 600 svenskar. Majoriteten var män och flertalet av officerarna yrkesmilitärer, men relativt omgående blev såväl rang som kön underordnat uppgifterna som skulle lösas. Det blev viktigare med rätt person på rätt plats, oavsett gradbeteckning eller tradition.

Ett äldre befäl som i hela sitt liv arbetat uteslutande med män konstaterade att jobbet – trots minerade vägar och beväpnade parter – blev mycket trevligare eftersom det fanns kvinnor på arbetsplatsen. Det påminde honom om livet i övrigt: hemmet, gymmet och släktkalasen.

Katastrofalt långsamt

Sedan dess har mycket hänt inom såväl försvarsmakten som samhället i stort, men det är fortfarande en bra bit kvar, inte minst inom svensk byggindustri. Trots återkommande rapporter och undersökningar som visar på ett tydligt samband mellan jämställdhet och lönsamhet, jämställdhet och kompetens samt jämställdhet och resultat så går utvecklingen katastrofalt långsamt.  

Så låt oss för en stund byta fokus och prata om de största förlorarna – sett till livskvalitet – i en icke jämställd värld, det vill säga vi män. Ett axplock av statistik från SCB borde skrämma den mest hugade jämställdhetsskeptikern:

  • Män arbetar fler betalda timmar och har mindre tid hemma vilket i sin tur leder till en minskad kontakt med familjen.
  • Män har lägre betyg i genomsnitt än kvinnor och färre män än kvinnor har en eftergymnasial utbildning.
  • Män förlorar det dagliga umgänget med sina barn i större utsträckning än kvinnor vid en skilsmässa vilket i sin tur leder till en försämrad relation över tid.

Varje timme skadas en byggarbetare

Den traditionella mansrollen har dessutom en effekt på mäns hälsa, vilket framkommer extra tydligt inom bygg: Varje timme skadas en byggarbetare allvarligt på en svensk byggarbetsplats, och byggbranschen är i dag den mest skadedrabbade bland alla branscher i Sverige, vilket presenteras i den nya rapporten Säker arbetsplats 2019. Lägg där till vår oförmåga att söka vård vid skador eller sjukdom samt det faktum att vi lever mindre hälsosamt och dör flera år tidigare än kvinnor – och en ganska dyster framtid väntar den som håller på dåtiden.

På sidan fyra-fem kan du läsa Allbrightstiftelsens rapport om hur långt Sveriges byggföretag har kommit i sitt arbete med jämställdhet på styrelsenivå samt i ledningsgrupp – och det är positiva siffror. Nästa mål: Att trenden går igen på fabriksgolvet och ute på byggena.

Vi ses om en vecka! 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.