Meny

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Anders Carlén

Hållbarhet kan mätas 
i kronor och ören

Tycker du att begreppet hållbarhet ibland blir aningen diffust och ogreppbart? Att det används så ofta och av så många att du inte riktigt kan ta det till dig? Det är det fler som tycker.

Så hur gör vi för att inte tappa fokus kring en av vår tids viktigaste frågor, särskilt inom en industri som står för ett inte så litet avtryck på miljön?

En väg kan vara att översätta det till ett språk som är lite mer bekant och som kan mätas i kronor och ören. Och därefter addera den klassiska byggboden i ekvationen och ställa upp ett inte särskilt avancerat räkneexempel:

Enligt branschens egen statistik finns det i dag drygt 50 000 bodar uppställda på arbetsplatser runt om i Sverige varav 60 procent beräknas ha den absolut sämsta energiprestandan: 380 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Som jämförelse kan nämnas att nytillverkade bodar ligger på halva förbrukningen, vilket innebär en totalförlust på svindlande 132 gigawattimmar per år.

 

El för 50 000 lägenheter

 

Låt oss utgå från ett kilowattpris på 1 krona och 50 öre och multiplicera det med energiförlusten ovan och vi landar på 198 miljoner kronor, per år. Översatt i energi motsvarar det förbrukningen av hushållsel för 50 000 lägenheter.

Stora delar av branschen är väl medveten om kostnaderna och tittar just nu på att ta fram en gemensam klassning, men så länge det bara är ett fåtal företag som ser ett långsiktigt värde i att betala extra för mer energieffektiva bodar så kommer de gamla energitjuvarna finnas kvar på marknaden. Byggindustrins Johanna Åfreds uppmärksammar bodproblematiken på sidan fyra, där du också kan läsa om branschens kartläggning av de största energislukarna.

Oavsett om hållbarhet ligger högt på just din agenda så bör vi alla fråga oss om vi verkligen har råd att inte ha koll på slöseriet. Oavsett vilken valuta vi använder oss av.

Till sist. Missa inte chansen att påverka vilken innovation som ska ta hem årets förstaplats när Nordbyggs Guldmedalj ska utses. Du hittar alla nomineringar här på byggindustrin.se.
Vinnaren utses vid Årets Bygge-galan den 26 mars.
 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.