Meny

"Upp till kamp!"

Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Begreppet trädkramare gjorde entré i början av 70-talet när indiska storbolag började avverka skog vid foten av Himalayas sydsluttningar. Med svår jorderosion som följd krävde bönderna i området att avverkningen skulle upphöra, men när det inte hände reagerade familjerna i stället med att omfamna stammarna och på så sätt förhindra skogsarbetarna att utföra sina jobb. Avverkningen upphörde, bönderna fick behålla sin jord och ett nytt ord för fredligt motstånd skulle senare göra entré i Svenska Akademiens Ordlista.

Till Sverige kom trädkramarrörelsen först tio år senare i samband med bygget av motorvägen längs E6:an på väg mot Uddevalla. Infrastruktursatsningen, som var en del av det så kallade Uddevalla-paketet, innehöll förutom motorvägen också löftet om en Volvofabrik i nämnda stad. Ett par år tidigare hade den dominerande arbetsgivaren på orten, Uddevallavarvet, lagts ner och det här var räddningen som alla väntade på, men – skulle det visa sig – inte till vilket pris som helst.

En rad aktioner sjösattes under de kommande åren, från demonstrationer och flygblad till utställningar och tidningsartiklar, men utan framgång – och 1987 vann Vägverkets arbetsplan till sist laga kraft och arbetet kunde påbörjas.

Inspirerade av de indiska böndernas trädkramaraktion begav sig ett hundratal demonstranter till ett skogsparti där avverkningen just hade påbörjats och omfamnade strategiskt viktiga stammar. Först en vecka senare kunde polisen plocka bort dem, varav flertalet befann sig högt uppe bland trädtopparna.

Demonstrationstekniken skulle bli ett återkommande inslag under bygget av E6:an, och vid invigningen några år senare hade närmare 420 trädkramare dömts för ohörsamhet mot ordningsmakten – och tilltaget är i och med det landets största aktion av civil olydnad.

På sidan 64 i juninumret av Byggindustrin berättar Byggindustrins Anders Siljevall om ytterligare sju byggprojekt som fått folkets raseri mot sig.

Till sist. Den här månaden växlar vi friskt mellan dåtid och framtid när vi i ena stunden följer Stina Lindéns spännande arbete med att renovera fasaden på Stockholms slott (sidan 28) och i den andra lär oss allt om artificiell intelligens (sidan 36). 

Vi ses om en månad!

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.